1. bookVolumen 25 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Application for a Prediction of the Coal Spontaneous Ignition – Predisam

Publicado en línea: 22 Apr 2017
Volumen & Edición: Volumen 25 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 81 - 87
Recibido: 01 Jul 2016
Aceptado: 01 Dec 2016
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] B. Taraba, V. Voráček and V. Král. „Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR - část I: Nový způsob hodnocení Rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech“, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 11, 2006, pp. 34-37.Search in Google Scholar

[2] B. Taraba, Z. Pavelek, J. Janek, V. Voráček and V. Král. „Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech okr - část II: Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů“, Uhlí, rudy, geologický průzkum, vol. 13, no. 12, 2006, pp. 28-31.Search in Google Scholar

[3] B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.Search in Google Scholar

[4] V. Moni and B. Taraba. „Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědých uhlí“, Zpravodaj HU, no. 2, 2013, pp. 17-24.Search in Google Scholar

[5] V. Dobal, I. Sýkorová, F. Valeška and B. Hemelíková. Metody stanovení aktivity hnědých uhlí ke kyslíku, Výzkumná zpráva ÚGG ČSAV, Praha, 1983.Search in Google Scholar

[6] F. Akgün and A. Arisoy. „Effect of particle size on the spontaneous heating of a coal stockpile“, Combustion and Flame, vol. 99, no. 1, 1994, pp. 137-146.10.1016/0010-2180(94)90085-XSearch in Google Scholar

[7] Z. Michalec, V. Michalcová and B. Taraba. „Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu“, Zpravodaj HU, no. 1, 2013, pp. 3-10.Search in Google Scholar

[8] F. Akgün and R.H. Essenhigh. “Self-ignition characteristics of coal stockpiles: theoretical prediction from twodimensional unsteady-state model”, Fuel, vol. 80, no. 3, 2001, pp. 409-415.10.1016/S0016-2361(00)00097-1Search in Google Scholar

[9] V. Moni. „Vyhodnocení komplexních dlouhodobých měření na hnědouhelných skládkách“, Zpravodaj HU, no. 2, 2014, pp. 27-35.Search in Google Scholar

[10] F. Helebrant, V. Moni, M. Hudeczek and P. Urban. Technická diagnostika a spolehlivost - V. Termografie, 1st ed., Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008.Search in Google Scholar

[11] B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostrava: Ostravská univerzita, 2003.Search in Google Scholar

[12] B. Taraba. „Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flow calorimetry“, Fuel, vol. 69, no. 9, 1990, pp. 1191-1199.10.1016/0016-2361(90)90080-ASearch in Google Scholar

[13] V. Moni. „Problematiky zvyšování bezpečnosti při provozování hnědouhelných skládek“, in 32. Mezinárodní vědecká konference DIAGO 2013, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 2013, pp. 31-32.Search in Google Scholar

[14] B. Taraba, V. Moni and R. Zíma. „Calorimetric study of basic parameters affecting oxidation of brown coal”, in Proc. 13th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, Albena, Bulgaria, pp. 273-280.Search in Google Scholar

[15] V. Moni and B. Taraba. „Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí“, Zpravodaj Hnědé uhli, no. 2, 2013, pp. 17-24.Search in Google Scholar

[16] V. Moni. „Dlouhodobá komplexní měření na hnědouhelné skládce“, Zpravodaj Hnědé uhlí, no. 3, 2013, pp. 10-15.Search in Google Scholar

[17] V. Moni and P. Klouda. „Complex long time measurements carried out on lignite heap on Sokolovské uhelné a. s.“, Management Systems in Production Engineering, vol. 10, no. 2, 2013, pp. 27-31.10.5593/SGEM2013/BA1.V1/S03.014Search in Google Scholar

[18] V. Moni et al. Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (Rešeršní studie dosavadních poznatků a zkušeností), Most: VUHU, 2011.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo