1. bookVolumen 21 (2017): Edición 1 (March 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-6118
Primera edición
01 Jan 1984
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Perception of urban safety: the case of Lublin, Poland

Publicado en línea: 31 Mar 2017
Volumen & Edición: Volumen 21 (2017) - Edición 1 (March 2017)
Páginas: 25 - 34
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-6118
Primera edición
01 Jan 1984
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Ackerman, W & Murray, A 2004, ‘Assessing Spatial Patterns of Crime in Lima, Ohio’, Cities, vol. 21, no. 5, pp. 423-437.10.1016/j.cities.2004.07.008Search in Google Scholar

Andresen, MA 2009 ‘Crime in Lithuania: The impact of accession to the European Union’, European Journal of Criminology, vol. 6, no. 4, pp. 337-360.10.1177/1477370809104685Search in Google Scholar

Ashby, D & Craglia, M 2007, Profiling places: geodemographics and GIS, in Handbook of Criminal Investigation, eds T Newburn, T Williamson and A Wright, Willan Publishing, Cullompton, pp. 517-546.Search in Google Scholar

Bajerski, A 2006, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu in Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, eds J Słodczyk & R Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 263-272.Search in Google Scholar

Bogacka, E 2009, Przestępczość w Poznaniu, in Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, eds JJ Parysek, no. 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 87-100.Search in Google Scholar

Bogacka, E 2011, Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości, in Gospodarka przestrzenna XXI wieku, eds S Kornik & Z Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, pp.13-24.Search in Google Scholar

Ceccato, V & Bamzar, R 2016 ‘Elderly Victimization and Fear of Crime in Public Spaces’, International Criminal Justice Review, vol. 26, no. 2, pp. 115-133.10.1177/1057567716639096Search in Google Scholar

Ceccato, V & Lukyte, N 2011 ‘Safety and sustainability in a city in transition: The case of Vilnius, Lithuania’, Cities, vol. 28, no. 1, pp. 83-94. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2010.10.001>. [11 November 2016].Search in Google Scholar

Ceccato, V 2008 ‘Expressive Crimes in post-socialist states of Estonia, Latvia and Lithuania’, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 9, no. 1, p. 2-30.10.1080/14043850701610428Search in Google Scholar

Ceccato, V, Haining R & Signoretta, P 2002, ‘Exploring Offence Statistics in Stockholm City Using Spatial Analysis Tools’, Annals of the Association of American Geographers, vol. 92, no. 1, pp. 29-51.10.1111/1467-8306.00278Search in Google Scholar

Chainey, S & Ratcliffe, J 2005, GIS and Crime Mapping, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.10.1002/9781118685181Search in Google Scholar

Crawford, A 2006, Policing and community safety in residential areas: the mixed economy of visible patrols, in Housing, Urban Governance and Anti-Social Behaviour, eds J Flint, The Policy Press, Bristol, pp. 219-238.10.46692/9781847421623.012Search in Google Scholar

Fajnzylber, P, Lederman, D & Lloayza, N 2002 ‘Inequality and violent crime’, Journal of Law and Economics, vol. 45, no. 1, pp. 1-40.10.1086/338347Search in Google Scholar

Fyfe, NR 2000, Crime geography, in The Dictionary of Human Geography, eds R Johnston, D Gregory, G Pratt, D Smith & M Watts, Blackwell, Oxford, pp.120-130.Search in Google Scholar

Guzik R., 2000, ‘Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej’, Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, no. 106, Kraków, pp.197-216.Search in Google Scholar

Jabkowski, P & Kilarska, A 2013, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu. Mieszkańcy-samorząd lokalny-instytucje państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Jabkowski, P 2008, ‘Poczucie bezpieczeństwa i przestępczości w Poznaniu. Analiza socjologiczna w perspektywie wskaźników jakości życia’, in Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych III, StatSoft Polska, pp. 203-212. Available from: <http://www.statsoft.pl/czytelnia.html>. [6 June 2016].Search in Google Scholar

Jackson, J 2004 ‘Experience and expression: Social and cultural significance in the fear of crime’, British Journal of Criminology, vol. 44, no. 6, pp. 946-966.10.1093/bjc/azh048Search in Google Scholar

Jackson, J 2008 ‘Bridging the social and the psychological in fear of crime research’, in M Lee & S Farrall (eds), Fear of Crime: Critical voices in an age of anxiety, pp. 143-167. Glasshouse Press. London.Search in Google Scholar

Komunikat z badań CBOS, Warszawa, czerwiec 2014, no. 82/2014. Available from: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF>. [5 April 2016].Search in Google Scholar

Madge, C 1997, ‘Public Parks and the Geography of Fear’, Journal of Economic and Social Geography, vol. 88, no. 3, pp. 237-250.10.1111/j.1467-9663.1997.tb01601.xSearch in Google Scholar

Maik, W 1995, Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case of Toruń, in Conference Papers 24. Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, eds B Gałczyńska & G Węcławowicz, Wydawnictwo PAN IGiPZ, Warszawa, pp. 91-98.Search in Google Scholar

Malczewski, J & Poetz, A 2005, ‘Residential Burglaries and Neighborhood Socio-Economic Context in London, Ontario: Global and Local Regression Analysis’, The Professional Geographer, vol. 57, no. 4, pp. 516-529.10.1111/j.1467-9272.2005.00496.xSearch in Google Scholar

Marcińczak, S & Siejkowska, A 2003, Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi, in Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, eds I Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 203-208.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2003, Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), in Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, eds I Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 209-217.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2007, ‘Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005’ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, no. 8, pp. 171-184.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, in Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, eds M Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 307-316.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań osiedli mieszkaniowych in Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Space- Society-Economy eds J Dzieciuchowicz, no. 10, Wyd. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łodź, pp. 181-196.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2012, Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi, in Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, Space-Society- Economy, eds J Dzieciuchowicz & L Groeger, no. 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, pp. 145-155.Search in Google Scholar

Mordwa, S 2016, ‘The geography of crime in Poland and its relationship with other fields of study’, Geographia Polonica, vol. 89, no. 2, pp. 187-202.10.7163/GPol.0053Search in Google Scholar

Pain, R 2001, ‘Gender, race, age and fear in the city’, Urban Studies, No. 38, no. 5-6, pp. 899-913.10.1080/00420980120046590Search in Google Scholar

Reid, ST 2000, Crime and Criminology. McGraw-Hill, Boston.Search in Google Scholar

Runge, J 1992, Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Siemaszko, A (ed.) 2008, Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.Search in Google Scholar

Siemaszko, A 2009, ‘Polskie badanie przestępczości 2007-2009. Analiza wybranych rezultatów’, Archiwum Kryminologii PAN, Vol. XXXI, pp. 223-264.Search in Google Scholar

Smith SJ, Pain R, Marston SA, & Jones III JP (eds) 2010, The SAGE Handbook of Social Geographies, SAGE, Lon Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC.10.4135/9780857021113Search in Google Scholar

Smith, SJ 1987, ‘Fear of crime: beyond a geography of deviance’, Progress in Human Geography, vol. 11, no. 1, pp. 1-23.10.1177/030913258701100101Search in Google Scholar

Szymańska, D & Pappelbon, J 2001, Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostródy, in Miasto postsocjalistyczne- organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, eds I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 77-93.Search in Google Scholar

Treadwell, J 2006 ‘Some personal reflections on Probation Training’, Howard Journal of Criminal Justice, vol. 45, no.1, pp. 1-13.10.1111/j.1468-2311.2006.00400.xSearch in Google Scholar

Tuan, Y 1979, Landscapes of Fear, Blackwell, Oxford.Search in Google Scholar

Valentine, G 1992, ‘Images of danger: women’s sources of information about the spatial distribution of male violence’, Area, vol. 24, no. 1, pp. 22-29.Search in Google Scholar

Wang, F & Minor W 2002, ‘Where the jobs are: employment access and crime patterns in Cleveland’, Annals of the Association of American Geographers, vol. 92, no. 3, pp. 435-450.10.1111/1467-8306.00298Search in Google Scholar

Wendt, J 2001, Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Gdańsku, in Geografia różnorodności, różnorodność w geografii, eds I Łęcka, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 61-65. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo