1. bookVolumen 11 (2015): Edición 1 (March 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Internal Funding in The Dairy Industry Companies in The Podlaskie Province in 2010-2012

Publicado en línea: 08 Feb 2017
Volumen & Edición: Volumen 11 (2015) - Edición 1 (March 2015)
Páginas: 76 - 85
Recibido: 10 Jul 2014
Aceptado: 30 Jun 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bem, D. (2007). Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 82, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

Dyduch, A., Sierpińska, M., Wilimowska, Z. (2013). Finanse i rachunkowość. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Kowalczewski W. (2000). Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Dialog.Search in Google Scholar

Krzemińska, D. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.Search in Google Scholar

Łuczaj, J. (2014). Finansowanie własne. In D. Ostrowska (Ed.), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Łuczaj, J. (2014). Własne źródła finansowania działalności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2009-2012. In M. Walicka (Ed.), Wybrane problemy zarządzania, finansów i rachunkowości w Europie Środkowo- Wschodniej. Białystok: Bauhaus.Search in Google Scholar

Ostaszewski, J. Ciciurko, T. (2009). Finanse spółki akcyjnej. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Pietrzak M. (2014). Inwestycje w majątek trwały a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich. Warszawa: Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 106.Search in Google Scholar

Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: FRR w Polsce.Search in Google Scholar

Wilimowska, Z., Wilimowski, M. (2001). Sztuka zarządzania finansami. cz II. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego .Search in Google Scholar

Zuba J., Zuba-Ciszewska M. (2014). Wpływ kapitału własnego na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XVI, Zeszyt 2.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo