1. bookVolumen 11 (2015): Edición 1 (March 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Profitability of Following Analyst Recommendations on The Polish Stock Market

Publicado en línea: 08 Feb 2017
Volumen & Edición: Volumen 11 (2015) - Edición 1 (March 2015)
Páginas: 22 - 31
Recibido: 21 Jun 2015
Aceptado: 19 May 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Barber, B. M., Loeffler, D. (1993). The‘ Dartboard’ Column: Second-hand Information and Price Pressure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2, 273-284.Search in Google Scholar

Barber, B., Lehavy, R., McNichols, M., & Trueman, B. (2001). Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (2), 531-563.10.1111/0022-1082.00336Abierto DOISearch in Google Scholar

Beneish, M. D. (1991). Stock Prices and the Dissemination of Analysts’ Recommendation. Journal of Business, 64, no. 3, 393-416.10.1086/296543Abierto DOISearch in Google Scholar

Biedrzyński, R. (2008). Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Valuation in the recommendation provided by brokerage houses and the market price of public companies listed on Warsaw Stock Exchange). MA Thesis. Szczecin: Szczecin University of Economics.Search in Google Scholar

Cambell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.10.1515/9781400830213Search in Google Scholar

Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52, no. 1, 57-82.10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.xAbierto DOISearch in Google Scholar

Cochrane, J. C. (2005). Asset Pricing. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Cowles, A. (1933). Can Stock Market Forecasters Forecast? Econometrica, Volume 1, Issue 3, 309 - 324.10.2307/1907042Abierto DOISearch in Google Scholar

Czyżycki, R., Klóska, R. (2010). Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora indywidualnego (The stock recommendations as a source of knowledge for the individual investor) . MEK 2010 Company Processes and Market Requirements, 2371-2378.Search in Google Scholar

Ertimur, Y., Zhang, F., Muslu, V. (2010). Why Are Recommendations Optimistic? Evidence from Analysts’ Coverage Initiations. Review of Accounting Studies, 16, 679-718.10.1007/s11142-011-9163-6Abierto DOISearch in Google Scholar

Fama, E. F., French, K. R., (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, no. 1, 3-56.10.1016/0304-405X(93)90023-5Abierto DOISearch in Google Scholar

Green, C. (2006). The Value of Client Access to Analyst Recommendations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41, 1 -24.10.1017/S0022109000002404Abierto DOISearch in Google Scholar

Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

Jegadeesh, N. Titman S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.xAbierto DOISearch in Google Scholar

Jegadeesh, N., Kim, J., Krische, S.D., Lee, C. (2004). Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value? The Journal of Finance, 59 (no. 3), 1083-1124.10.1111/j.1540-6261.2004.00657.xAbierto DOISearch in Google Scholar

Konopko, Ł., Kokolus, E. (2012). Sprawdzalność rekomendacji domów maklerskich (Verifiability of the brokerage houses’ recommendations). XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Opolu, (Retrieved from: http://wiadomosci.stockwatch.pl/raport-sprawdzalnosc-rekomendacji-domow-maklerskich,strategie-inwestycyjne,23802, access: 13/10/2013).Search in Google Scholar

Liang, B. (1999). Price Pressure: Evidence from the ‘Dartboard’ Column. The Journal of Business, 72, no. 1, 119-134.10.1086/209604Abierto DOISearch in Google Scholar

Lin, H., McNichols, M., O’Brien, P. (2005). Analyst Impartiality and Investment Banking Relationships. Journal of Accounting Research, 43, no. 4, 623-650.10.1111/j.1475-679X.2005.00184.xAbierto DOISearch in Google Scholar

Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.10.2307/1924119Abierto DOISearch in Google Scholar

Liu, P., Smith, S. D., Syed, A. A. (1990). Stock Price Reactions to the Wall Street Journal’s Securities Recommendations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25, no. 3, 399-410.10.2307/2330704Abierto DOISearch in Google Scholar

Loh, R. K., Mian, G. M. (2006). Do Accurate Earnings Forecasts Facilitate Superior Investment Recommendations? Journal of Financial Economics, 80, no. 2, 455-483.10.1016/j.jfineco.2005.03.009Abierto DOISearch in Google Scholar

Mielcarz, P., Podgórski, B. (2008). Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006. Studia i Prace. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, no. 7, pp. 533-544.Search in Google Scholar

Mielcarz, P., Podgórski, B., Weremczuk, P. (2007). Positive Recommendations and Abnormal Returns on Warsaw Stock Exchange in 2005 - 2006. In: Urbańczyk, E. (ed.). The Problem of Company Value Management. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, pp. 181-190.Search in Google Scholar

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768-783.10.2307/1910098Abierto DOISearch in Google Scholar

Papakroni, J. (2012). The Dispersion Anomaly and Analyst Recommendations. SSRN.Search in Google Scholar

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425-442.Search in Google Scholar

Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39, 119-138.10.1086/294846Abierto DOISearch in Google Scholar

Womack, K. L. (1996). Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value? Journal of Finance, 51, 137-167.10.1111/j.1540-6261.1996.tb05205.xAbierto DOISearch in Google Scholar

Zaremba, A., Konieczka, P. (2014). Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 573-581.Search in Google Scholar

Zaremba, A. (2014). Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market. SSRN working paper: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396884.10.2139/ssrn.2396884Abierto DOISearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo