1. bookVolumen 11 (2015): Edición 1 (March 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Disclosures on Control over Financial Reporting: The Reporting Practice of Banks Listed on The Warsaw Stock Exchange

Publicado en línea: 08 Feb 2017
Volumen & Edición: Volumen 11 (2015) - Edición 1 (March 2015)
Páginas: 1 - 10
Recibido: 09 Dec 2014
Aceptado: 19 Apr 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2719-3454
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Banaszkiewicz, J., Bem, T., Bryl, A., Górnik, J., Kozera, I., Leski, J., Łapiński, G., Wietrzyk, A., Witalis, M. (2003). Audyt wewnętrzny spojrzenie praktyczne. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.Search in Google Scholar

Bauwhede, H.V., Willekens, M. (2008). Disclosure on Corporate Governance in the European Union. Corporate Governance: An International Review, 16 (2), 101-115.10.1111/j.1467-8683.2008.00671.xSearch in Google Scholar

Bedard, J. C. (2009). Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes. The Accounting Review, 84 (3), 839-867.10.2308/accr.2009.84.3.839Abierto DOISearch in Google Scholar

Clarke, T. (2004). Cycles of Crisis and Regulation: the Enduring Agency and Stewardship Problems of Corporate Governance. Cycles of Crisis and Regulation, 12 (2), 153-161.10.1111/j.1467-8683.2004.00354.xSearch in Google Scholar

Clarke, T. (2005). Accounting for Enron: Shareholder Value and Stakeholder Interests. Corporate Governance: An International Review, 13 (5), 598-612.10.1111/j.1467-8683.2005.00454.xSearch in Google Scholar

Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86 / 635/ EWG on the annual and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings.Search in Google Scholar

EU, (2003). Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Brussels, 21.5.2003, COM 284 final. Retrieved from: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/governance-consultresponses_en.pdf.Search in Google Scholar

Gad, J., Walińska, E. (2012). Raporty rady nadzorczej jako uzupełnienie koncepcji raportów biznesowych - zarys koncepcji. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 263, 109-119.Search in Google Scholar

Hoitash, U., Hoitash, R., Bedard, J. C. (2009). Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes. The Accounting Review, 84 (3), 839-867.10.2308/accr.2009.84.3.839Abierto DOISearch in Google Scholar

Horn, L. (2012). Corporate Governance in Crisis? The Politics of EU Corporate Governance Regulation. European Law Journal, 18 (1), 83-107.10.1111/j.1468-0386.2011.00587.xSearch in Google Scholar

IAASB, (2006). Internal Control over Financial Reporting - Guidance for Smaller Public Companies, COSO. Retrieved from http://www.coso.org/ICFR-GuidanceforSPCs.htm.Search in Google Scholar

IFAC, (2011). Evaluating and Improving Internal Control in Organizations. International Good Practice Guidance. Professional Accountants in Business Committee. Retrieved from http://www.ifac.org/publications-resources/evaluating-and-improving-internal-control-organizations-0.Search in Google Scholar

IFAC, (2011). Global Survey on Risk Management and Internal Control, Results, Analysis, and Proposed Next Steps. Published by the Professional Accountants in Business Committee. Retrieved from: http://www.ifac.org/publicationsresources/global-survey-risk-management-and-internal-control.Search in Google Scholar

ISO 31000, (2009). Risk management. Principles and guidelines. Retrieved from: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm.Search in Google Scholar

Marcinkowska, M. (2013). Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Nitkowski, K. (2013). Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

PricewaterhouseCoopers, (2009). Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne. Nowe regulacje I oczekiwania rynku - czy jesteśmy przygotowani? Retrieved from: http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/lad_korporacyjny_zarzadzanie_ryzykiem_i_kontrole_wewnetrzne.pdf.Search in Google Scholar

Ritcher, P. (2002). US Crisis of Confidence. Australian Financial Review, 4/5 May, 26.Search in Google Scholar

Tipuric, D., Tusek, B., Filipovic, D. (2009). Internal and External Supervisory Mechanisms in Corporate Governance. SEE Journal of Economics and Business, 4 (2), 57-70.10.2478/v10033-009-0015-2Search in Google Scholar

Winter, J. (2002). Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe. Brussels. Retrieved from: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdfSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo