1. bookVolumen 5 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The relationship with the Other as a platform for discussion about conflicts. Comments on the Orzesze coal mine project

Publicado en línea: 29 Jun 2017
Volumen & Edición: Volumen 5 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 19 - 26
Recibido: 09 Feb 2017
Aceptado: 05 Jun 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Aronson E. 2005. Człowiek - istota społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Bachtin M. 1986. Estetyka twórczości słownej. Państ. Inst. Wyd., Warszawa.Search in Google Scholar

Badera J. 2010. Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce. Gosp. Sur. Min., 26: 105-125.Search in Google Scholar

Badera J. 2016. Kopalnie w zamkniętym kole. Kruszywa, 4: 75-77.Search in Google Scholar

Badera J., Jaksoń M. 2011. Rola środków masowego przekazu w konfliktach społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa. Prace Nauk. Inst. Górn. Politech. Wrocł., 132, Studia i Materiały, 39: 3-9.Search in Google Scholar

Belzyt J. 2005. Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. Aspekty niewerbalne. Uniw. M. Kopernika, Toruń.Search in Google Scholar

Belzyt J., Doroszuk J., Woynarowska A. 2015. Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeni spotkania. Wyd. Nauk. Katedra, Gdańsk.Search in Google Scholar

Berger P., Luckmann T. 1991. The social construction of reality. Pengiun Books.Search in Google Scholar

Campbell G., Roberts M. 2010. Permitting a new mine: insights from the community debate. Res. Policy, 35, 3: 210-217.Search in Google Scholar

Cialdini R. 1993. Influence. Science and practice. Harpers Collins College Publ. Inc.Search in Google Scholar

Gajdzica Z. (ed.) 2013. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Impuls, Kraków.Search in Google Scholar

Goffman E. 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego. Wyd. KR, Warszawa.Search in Google Scholar

Halberstadt A.G., Denham S.A, Dunsmore J.C. 2001. Affective social competence. Social Dev., 10 (1): 79-119.Search in Google Scholar

Hilson G. 2002. An overwiew of land use conflicts in mining communities. Land Use Policy, 19: 65-73.Search in Google Scholar

Idziak G. 2014. Zarządzanie konfliktem. Materiały szkoleniowe w ramach projektu NAUKA, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Search in Google Scholar

Jacyno M. 2007. Kultura indywidualizmu. Wyd., Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kowalik S. 2007. Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Nauka, 3: 49-69.Search in Google Scholar

Kuzmics H. 1991. Embarrassment and civilization: on some similarities and differences in the work of Goffman and Elias. Theory, Culture and Society, 8 (2): 1-30.10.1177/026327691008002001Search in Google Scholar

Lech A. 2013. Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej. Zesz. Nauk. Politech. Śląskiej, 65: 183-19.Search in Google Scholar

Moore Ch.W. 2009. Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. , Warszawa.Search in Google Scholar

Orłowski A. 2016. Fascynacje pograniczem w dwudziestowiecznej myśli filozoficznej i antropologicznej - Bachtin, Todorov, Buber, Levinas. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4 (1): 5-2310.25167/ppbs439Search in Google Scholar

Radziewicz-Winnicki A. 2004. Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańskie Wyd. Psych., Gdańsk.Search in Google Scholar

Ripley T. 2008. Doing Conversation, Discourse and Document Analysis. Sage Publ. Ltd, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington D.C.Search in Google Scholar

Rosenberg M. 1990. Reflexivity and emotions. Soc. Psych. Quarterly, 53 (1): 3-12.Search in Google Scholar

Rosenberg M. 1991. Self process and emotional experiences. Howard J.A., Caller A.L. (eds.) The self-society interface: Cognition, emotion and action. New York.10.1017/CBO9780511527722.008Search in Google Scholar

Schilling C. 2003. The body and Social theory. Sage Publ. Ltd, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington D.C.Search in Google Scholar

Schudson M. 1984. Embarrassment and Erving Goffman's idea of human nature. Theory and Society, 13: 633, DOI: 10.1007/BF0016091110.1007/BF00160911Search in Google Scholar

Turner J.H., Stets J.E. 2005. The Sociology of Emotions. Cambridge Univ. Press.10.1017/CBO9780511819612Search in Google Scholar

Turner V. 1975. Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society. Cornell Univ. Press.Search in Google Scholar

Waldenfels B. 2002. Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Oficyna Nauk., Warszawa.Search in Google Scholar

Waldenfels B. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Oficyna Nauk., Warszawa.Search in Google Scholar

http://forum.wnp.pl/topic/165238-markowski-kopalnia-worzeszu-ma-zatrudniac-okolo-1500-osob/ (1.07.2014)Search in Google Scholar

http://gornictwo.wnp.pl/markowski-kopalnia-w-orzeszuma-zatrudniac-okolo-1500-osob,229270_1_0_0.html (1.07.2014)Search in Google Scholar

http://nettg.pl/news/138573/kopalniakontrowersji (24.10.2016)Search in Google Scholar

http://nettg.pl/news/139520/gornictwo-protestprzeciwko-budowie-kopalni-w-orzeszu (6.12.2016)Search in Google Scholar

http://www.dziennikzachodni.pl/strefabiznesu/wiadomosci/a/kopalnia-w-orzeszu-coraz-blizejbudowy-praca-dla-700-gornikow,10175456/ (31.07.2015)Search in Google Scholar

http://www.dziennikzachodni.pl/strefabiznesu/wiadomosci/a/orzesze-nie-chce-kopalnimieszkancy-spotkali-sie-z-inwestorem-silesiancoal,10154772/ (22.04.2016)Search in Google Scholar

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/mikolow/a/orzeszanie-nie-chca-nowej-kopalni-jest-uchwala-w-tejsprawie,9894894/ (19.04.2016)Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo