1. bookVolumen 28 (2015): Edición 4 (December 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-6676
Primera edición
30 May 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Back pain and physical activity: Students of the Medical University of Lublin

Publicado en línea: 30 Dec 2015
Volumen & Edición: Volumen 28 (2015) - Edición 4 (December 2015)
Páginas: 278 - 282
Recibido: 08 Oct 2015
Aceptado: 03 Dec 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-6676
Primera edición
30 May 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

At the present time, back pain and posture problems affect a growing number of young people. This is probably due to a changing lifestyle which has led to less physical activity. The aims of our study were to evaluate the prevalence of pain associated with the spine, as well as to ascertain the relationship of these symptoms with the degree of physical activity among a group of students of the Medical University of Lublin. The research group consisted of 301 students (201 women and 100 men) aged between 19 and 27 years. The survey was performed at the turn of the year 2014/2015.

Based on an anonymous questionnaires, we found that treatment and advice obtained at the faulty posture and/or orthopedic clinic benefited slightly more than 32% of all respondents. In this group, about 20% were women, while among men, it was a little over 12%. Physical therapy to treat back problems was also entered into by about 29% of the respondents, while 5% of students undertook such treatment very frequently. What is more, 89% of all respondents stated they regularly attend physical education classes. Moreover, more than 81% of all students surveyed practiced some sport, in this group - about 51% of the respondents stating so were women, and a little over 29% were men. Although medical students are a group of people with high health issue awareness, they are not deprived of problems related to the musculoskeletal system.

Keywords

1. Bergier et al.: Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol 19, No1, 109-115, 2012.Search in Google Scholar

2. Dobosiewicz K.: Niespecyficzne bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży - uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne. Neurologia dziecięca, 15, 30, 51-57, 2006.Search in Google Scholar

3. Drozda K., Lewandowski J.: Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Fizjoterapia Polska. 11, 31-40, 2011Search in Google Scholar

4. Drozda K., Lewandowski J., Górki P.: Bóle kręgosłupa u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałej w środowisku miejskim w Polsce, na przykładzie Poznania. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 5, 2011.Search in Google Scholar

5. Górecki A. et al.: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania - rekomendacje, Warszawa, 2009.Search in Google Scholar

6. Grajda A. et al.: Regional differences in prevalence of overweight, obesity and underweight among Polish children and adolescents. Medycyna Wieku Rozwojowego, 15, 3, 258-265, 2011.Search in Google Scholar

7. Hamberg-van Reenen H. et al.: Physical capacity in relation to low back, neck, or shoulder pain in a working population, Occup Environ Med, 63:371-377, 2006; doi: 10.1136/oem.2006.02691410.1136/oem.2006.026914207810816709701Search in Google Scholar

8. Hardie R. et al.: The Effects of Bag Style on Muscle Activity of the Trapezius, Erector Spinae and Latissimus Dorsi During Walking, in Female University Students. Journal of Human Kinetics 45: 39-47, 2015; doi: 10.1515/hukin-2015-000510.1515/hukin-2015-0005441584225964808Search in Google Scholar

9. Kim D. et al.: Effect of an exercise program for posture correction on musculoskeletal pain J. Phys. Ther. Sci., 27: 1791-1794, 2015.Search in Google Scholar

10. Latalski M. et al.: Risk factors of postural defects in children at school age. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20, 583-587, 2013.Search in Google Scholar

11. Marley J. et al.: A systematic review of interventions aimed at increasing physical activity in adults with chronic musculoskeletal pain-protocol. Systematic Reviews, 3:106, 2014.Search in Google Scholar

12. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki I Dziecka, Warszawa, 2011.Search in Google Scholar

13. Min˜ana-Signes V., Monfort-Pan˜ego M.: Knowledge on health and back care education related to physical activity and exercise in adolescents. Eur Spine J, 2015; doi: 10.1007/s00586-015-3953-710.1007/s00586-015-3953-725893339Search in Google Scholar

14. Paprocka J. et al.: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci. Wiadomości lekarskie LXI, 7-9, 183-189, 2008.Search in Google Scholar

15. Pawłowska P. et al.: Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci - ocena związku z hipermobilnością stawową i elastycznością wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Nowa pediatria, 2, 39-43, 2013.Search in Google Scholar

16. Sienkiewicz D. et al.: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym - kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Neurologia dziecięca, 20, 41, 129-133, 2011.Search in Google Scholar

17. Smoleń E., Gozdowicz L.: Ocena aktywności fizycznej młodzieży akademickiej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4, 41, 2012.Search in Google Scholar

18. Sochocka L., Wojtyłko A.: Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Environmental medicine, 15, 2, 2013.Search in Google Scholar

19. Trevelyan F.C., Legg S.J.: Back pain in school children - Where to from here? Applied Ergonomics, 37:45-54, 2006; doi:10.1016/j. apergo.2004.02.008Search in Google Scholar

20. Wedderkopp N. et al.: High-level physical activity in childhood seems to protect against low back pain in early adolescence The Spine Journal, 9:134-141, 2009; doi:10.1016/j.spinee.2008.02.00310.1016/j.spinee.2008.02.00318495545Search in Google Scholar

21. Wolański N., Dobosz J.: Tendencje przemian motoryczności człowieka (międzydekadowe zmiany efektywności). In: Uwarunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, Biała Podlaska; p: 8-44, 2012.Search in Google Scholar

22. Woynarowska B., Mazur J.: Tendencja zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010. Instytut Matki i Dziecka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012.Search in Google Scholar

23. Woynarowska B., Oblacińska A.: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne. Studia BAS, 2, 38, 41-64, 2014; www.bas.sejm.gov.plSearch in Google Scholar

24. Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A.: Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50(1): 183-190, 2015.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo