1. bookVolumen 9 (2016): Edición 1 (June 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2029-0454
Primera edición
05 Feb 2009
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Populism in Lithuania: Defining the Research Tradition

Publicado en línea: 17 Oct 2016
Volumen & Edición: Volumen 9 (2016) - Edición 1 (June 2016)
Páginas: 26 - 48
Recibido: 12 Jan 2016
Aceptado: 16 May 2016
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2029-0454
Primera edición
05 Feb 2009
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Aleknonis, Gintaras. “European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote.” Political Preferences 9 (2014): 39–56.Search in Google Scholar

2. Aleknonis, Gintaras. “Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki ‘ketvirtosios valdžios’”: 673-689. In: Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.Search in Google Scholar

3. Aleksandravičius, Egidijus. Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2004.Search in Google Scholar

4. Balcere, Ilze. “Comparing Populist Political Parties in the Baltic States and Western Europe.” Paper prepared for the 6th ECPR General Conference in Reykjavik (August 25–27, 2011) // http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1de703e8-4516-4ed9-92a3-858ed010c393.pdf.Search in Google Scholar

5. Bielinis, Lauras. “Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos”: 133-144. In: Vladimiras Laučius, ed. Konservatizmo takoskyros. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006.Search in Google Scholar

6. Bielinis, Lauras. ed. Politika kaip komunikacinis žaidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.Search in Google Scholar

7. Bielinis, Lauras. Prezidentė. Kaunas: Knygius, 2011.Search in Google Scholar

8. Bielinis, Lauras. Prezidento rinkimų anatomija: 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje. Vilnius: Versus aureus, 2003.Search in Google Scholar

9. Bielinis, Lauras. Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida: prieštaringa komunikacinė simbiozė. Vilnius: Eugrimas, 2005.Search in Google Scholar

10. Bucevičiūtė, Laima. “Seimo rinkimai Lietuvoje 1920-1926 metais: politinės retorikos ypatumai.” Darbai ir dienos 53 (2010): 139–166.10.7220/2335-8769.53.7Search in Google Scholar

11. Degutis, Mindaugas. Eurobarometras 72. Visuomenės nuomonė Europos Sąjungoje. Šalies ataskaita (2009 m. ruduo) // http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_lt_lt_nat.pdf.Search in Google Scholar

12. Donskis, Leonidas. “Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmoderniojoje politikoje.” Politologija 1 (2004): 1–36.Search in Google Scholar

13. Donskis, Leonidas, and Algis Krupavičius. “Pabaiga: demokratija ir jos kokybė”: 517–534. In: Algis Krupavičius and Alvidas Lukošaitis, ed. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004.Search in Google Scholar

14. Ganusauskas, Edmundas. Taikinys Nr. 1. Vilnius: Lietuvių tauta, 2004.Search in Google Scholar

15. Grigas, Romualdas. “Teisinės valstybės trikdžiai: civilizacinės negalios Lietuvoje kontūrai.” Jurisprudencija 19 (11) (2001): 9–18.Search in Google Scholar

16. Jagers, Jan, and Stefaan Walgrave. “Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourses in Belgium.” European Journal of Political Research 46 (2007): 319–345.10.1111/j.1475-6765.2006.00690.xSearch in Google Scholar

17. Jakobson, Mari–Liis, ed. Populism in the Baltic States. A Research Report. Tallinn University Institute of Political Science and Governance / Open Estonia Foundation, 2012.Search in Google Scholar

18. Kavaliauskaitė, Jūratė. “Žiniasklaidos tikrovė ir tendencingumas: kaip atrodo politinės partijos ir jų lyderiai?”: 234–260. In: Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.Search in Google Scholar

19. Koženiauskienė, Regina. “Frazeologinis diskursas: manipuliacijos ir kalbos žaidimų galimybės.” Lietuvių kalba 2 (2008) // http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/10/118Search in Google Scholar

20. Krupavičius, Algis. “Pokomunistinė transformacija ir Lietuvos partijos”: 1–92. In: Algis Krupavičius, ed. Politinės partijos Lietuvoje: atgimimas ir veikla. Kaunas: Litterae Universitatis, 1996.Search in Google Scholar

21. Kubilius, Andrius. “Populizmas kaip mūsų laikų atspindys”: 19–23. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.Search in Google Scholar

22. Kučinskė, Irina. “Elito įvaizdžio formavimo ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje.” Sociologija. Mintis ir veiksmas 2 (2005): 55–74.10.15388/SocMintVei.2005.2.5997Search in Google Scholar

23. Laučius, Vladimiras. “Anapus dešinės ir kairės”: 122–125. In: Vladimiras Laučius, ed. Tarp dviejų Prezidento rinkimų: 2002-2004. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2004.Search in Google Scholar

24. Laučius, Vladimiras. “Mitas ir technologija: Lietuvos pokomunistinės dešinės politiniai archetipai”: 33–67. In: Vytautas Radžvilas, ed. Lietuvos politinė dešinė: posovietinio reiškinio bruožai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2002.Search in Google Scholar

25. Laurėnas, Vaidutis. “Politinė krizė Lietuvoje 2003-2004.” Politologija 3 (35) (2004): 1–34.Search in Google Scholar

26. Laurėnas, Vaidutis. “Populism as an outcome of post-communist democratic primitivism and pro-capitalism”: 49–84. In: Alvidas Jankauskas, ed. Lithuania Political Science Yearbook. 2005. Vilnius: Vilnius University, 2005.Search in Google Scholar

27. Lietuvos partinės sistemos kaitos įtaka politinei sistemai. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2004.Search in Google Scholar

28. Lopata, Raimundas, and Audrius Matonis. Prezidento suktukas: politinio proceso Lietuvoje 2003 m. analizė. Vilnius: Versus aureus, 2004.Search in Google Scholar

29. Matkevičienė, Renata. “Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita.” Informacijos mokslai 59 (2012): 73–83.10.15388/Im.2012.0.3113Search in Google Scholar

30. Matkevičienė, Renata. “Politinio žiniasklaidos diskurso apibrėžtys: žiniasklaidos, kaip politinės komunikacijos dėmens, tyrimas.” Informacijos mokslai 44 (2008): 107–117.10.15388/Im.2008.0.3402Search in Google Scholar

31. Mažylis, Liudas, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, and Bernaras Ivanovas. “The Rise in Popularity of the Lithuanian Political Party Drasos Kelias.” Baltic Journal of Law & Politics 6:1 (2013): 63–88.10.2478/bjlp-2013-0004Search in Google Scholar

32. Navickas, Andrius. “Skaudžios populistinės politikos pamokos”: 112–114. In: Vladimiras Laučius, ed. Tarp dviejų Prezidento rinkimų: 2002-2004. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2004.Search in Google Scholar

33. Norkus, Zenonas. “Lietuvos politinė raida: antrojo pokomunistinio dešimtmečio lyginamoji analizė.” Politologija 4 (64) (2011): 3–38.10.15388/Polit.2011.4.8259Search in Google Scholar

34. Pabiržis, Dovaidas. “Populistinės ideologijos partijos Baltijos šalyse 2011–2012 m.” Politikos mokslų almanachas 14 (2013): 115–137.10.7220/2335-7185.14.5Search in Google Scholar

35. Radžvilas, Vytautas. “Populizmą ir radikalizmą skatinantys veiksniai”: 24–31. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.Search in Google Scholar

36. Ramonaitė, Ainė. Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė. Prioritetinė kryptis: Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje. Vilnius, 2007.Search in Google Scholar

37. Ramonaitė, Ainė, et al. Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos. Vilnius: Versus aureus, 2007.Search in Google Scholar

38. Ramonaitė, Ainė, and Mažvydas Jastramskis. “Vertybės ir įsitikinimų struktūros”: 126–144. In: Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.Search in Google Scholar

39. Ratkevičiūtė, Vesta, and Ainė Ramonaitė. “The Lithuanian Case: National Populism Without Xenophobia”: 263–292. In: Karsten Grabow and Florian Hartleb, eds. Exposing the Demagogues. Right-Wing and National Populist Parties in Europe. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013.Search in Google Scholar

40. Savukynas, Virginijus. ‘Maištininko’ mitologijos: Rolando Pakso įvaizdžiai. Vilnius: Aidai, 2004.Search in Google Scholar

41. Šatūnienė, Živilė. “Populizmas”: 106–107. In: Algimantas Jankauskas, ed. Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.Search in Google Scholar

42. Trimailovas, Vladimiras. “Socialinis teisingumas: akistata su “turgaus” libertarizmu.” Acta humanitarica universitatis Saulensis 10 (2010): 334–341.Search in Google Scholar

43. Umbrasas, Vytautas. “Populizmas kaip radikalizmo stoka”: 32–38. In: Politikos metmenys: demokratinės politikos instituto konferencijų tekstai. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2000.Search in Google Scholar

44. Vinogradnaitė, Inga, ed. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009.Search in Google Scholar

45. Zeitler, Valentina. Populistai ateina ir… išeina?!: Karintijos pamokos. Vilnius: Algimantas, 2004.Search in Google Scholar

46. Žiliukaitė, Rūta, et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 2006.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo