1. bookVolumen 8 (2015): Edición 2 (December 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2029-0454
Primera edición
05 Feb 2009
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Role and Place of the Preamble in Lithuanian Constitutional Regulation

Publicado en línea: 29 Feb 2016
Volumen & Edición: Volumen 8 (2015) - Edición 2 (December 2015)
Páginas: 136 - 158
Recibido: 01 Dec 2015
Aceptado: 29 Dec 2015
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2029-0454
Primera edición
05 Feb 2009
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Andriulis, Vytautas, et al. Lietuvos teisės istorija [Lithuanian legal history]. Vilnius: Justitia, 2002.Search in Google Scholar

2. Beinoravičius, Darijus, and Milda Vainiutė. “Die verfassungsrechtliche Stellung der litauischen Sprache als Staatssprache: Schwerpunkte.” Osteuropa-Recht 1 (2013): 69–82.10.5771/0030-6444-2013-1-69Search in Google Scholar

3. Birmontienė, Toma, et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis [Lithuanian Constitutional Law. Handbook]. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001.Search in Google Scholar

4. Birmontienė, Toma, et al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis [Lithuanian Constitutional Law. Handbook]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.Search in Google Scholar

5. Jarašiūnas, Egidijus, and Gediminas Mesonis, eds. Užsienio šalių konstitucijos [Foreign constitutions]. Mokomasis leidinys. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004.Search in Google Scholar

6. Jarašiūnas, Egidijus. “Daugybė šiuolaikinės konstitucijos veidų: bendri ir individualūs bruožai” [Many faces of modern constitution: general and individual features]: 8–36. In: Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija [Variety of constitutional regulation. The collective monograph]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006.Search in Google Scholar

7. Jarašiūnas, Egidijus. “Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės” [Constitution of the Republic of Lithuania of 1992: from the Basic Law to the Supreme Law]: 96–133. In: Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda [Lithuanian constitutional law: evolution, institutions, rights, self-government]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007.Search in Google Scholar

8. Jarašiūnas, Egidijus. “The Influence of the Jurispudence of the Constitutional court on the development of Legal Thought in Lithuania”: 582–611. In: Egidijus Jarašiūnas, et al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius, 2003.Search in Google Scholar

9. Jarašiūnas, Egdijus. “Žvelgiant į Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstituciją platesniame konstitucionalizmo raidos kontekste” [Looking into the Consitution of the Republic of Lithuania of 1992 in the broader context of the development of constitutionalism]. Jurisprudencija 30 (22) 2002: 47–58.Search in Google Scholar

10. Jovaišas, Karolis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. I dalis [Commentary of the Constitution of the Republic of Lithuania. Part I]. Vilnius: Teisės institutas, 2000.Search in Google Scholar

11. Kavoliūnienė, Indrė, and Milda Vainiutė. “Prancūzijos V Respublikos valdymo modelis – mišrios (pusiau prezidentinės) respublikos etalonas” [French V Republic government model – standard a mixed (semi-presidential) republic]. Socialinių mokslų studijos 3 (3) 2011: 1047-1071.Search in Google Scholar

12. Kūris, Egidijus. “Konstitucija ir jos aiškinimas” [The Constitution and its interpretation]. Politologija 42 (1999): 3–13.Search in Google Scholar

13. Kūris, Egidijus. “The Constitutional Court and Interpretattion of the Constitution”: 205–321. Egidijus Jarašiūnas, et al. Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius, 2003.Search in Google Scholar

14. Maksimaitis, Mindaugas. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija [Lithuanian state constitutional history]. Vilnius: Justitia, 2005.Search in Google Scholar

15. Maksimaitis, Mindaugas. Užsienio teisės istorija. Antrasis leidimas [History of foreing law. 2nd edition]. Vilnius: Justitia, 2002.Search in Google Scholar

16. Mesonis, Gediminas. “Jungtinių Valstijų Konstitucija” [The United States Constitution]: 33–51. In: Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Kolektyvinė monografija [Modern constitution: Studies on the regulation of foreign constitutions. The collective monograph]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005.Search in Google Scholar

17. Mesonis, Gediminas. Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai. Monografja [Methodological basis for the interpretation of the Constitution. Monograph]. Vilnius: Registrų centras, 2010.Search in Google Scholar

18. Sinkevičius, Vytautas. Parlamento teisės studijos [Parliament’s Legal Studies]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011.Search in Google Scholar

19. Šileikis, Egidijus. Alternatyvi konstitucinė teisė. Antras leidimas [Alternative Constitutional Right. 2nd edition]. Vilnius: Teisinės informacijos centras. 2005,Search in Google Scholar

20. Taube, Caroline. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law. Uppsala, 2001.Search in Google Scholar

21. Vainiutė, Milda. “Lietuvių kalbos kaip valstybinės konstitucinis statusas: pagrindiniai aspektai” [Constitutional status of Lithuanian language as the official language: main aspects]. Jurisprudencija 4 (122) (2010): 25–41.Search in Google Scholar

22. Vainiutė, Milda. “Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas” [German Federal Republic Basic Law]: 956–1013. In: Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Kolektyvinė monografija [Modern constitution: Studies on the regulation of foreign constitutions. The collective monograph]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005.Search in Google Scholar

23. Vaitiekienė, Elena, and Gediminas Mesonis. Lyginamoji konstitucinė teisė. Pirmas leidimas [Comparative Constitutional Law. 1st edition]. Vilnius: Justitia, 2011.Search in Google Scholar

24. Vaitkevičiūtė, Valerija. Tarptautinių žodžių žodynas. Ketvirtas leidimas [International words dictionary. 4th edition]. Vilnius: Žodynas, 2007.Search in Google Scholar

25. Valančius, Kazimieras Liudvikas. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutions of State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

26. Žalimas, Dainius. “Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo teisiniai pagrindai” [Legal bases of Lithuanian State’s Independence Restoration]: 10–34. In: Valstybės atkūrimas. Lietuvos parlamentas 1990-1992 [Restoration of the State. Lithuanian parliament 1990-1992]. Vilnius, 2013.Search in Google Scholar

27. Žilys, Juozas. “Foreword”: 75–90. In: Lietuvos Respublikos Konstitucija. 1992 m. spalio 25 d. [Constitution of the Republic of Lithuania. October 25, 1992]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.Search in Google Scholar

28. Žilys, Juozas. “Latvijos Respublikos konstitucinė sistema” [The constitutional system of the Republic of Latvia]: 452–494. In: Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos [Constitutional systems of European Union Member States]. Vilnius: Mylolo Romerio universitetas, 2012.Search in Google Scholar

1. 1918 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai [Basic Principles of the Temporary Constitution of the State of Lithuania of 1918]. In: Kazimieras Liudvikas Valančius. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutons of the State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

2. 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai [Basic Principles of the Temporary Constitution of the State of Lithuania of 1919]. In: Kazimieras Liudvikas Valančius. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutons of the State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

3. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija [The Constitution of the Republic of Lithuania of 1922]. In: Kazimieras Liudvikas Valančius. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutons of the State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

4. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija [The Constitution of the Republic of Lithuania of 1928]. In: Kazimieras Liudvikas Valančius. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutons of the State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

5. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija [The Constitution of the Republic of Lithuania of 1938]. In: Kazimieras Liudvikas Valančius. Lietuvos valstybės konstitucijos [The Constitutons of the State of Lithuania]. Vilnius: UAB Ekonomikos mokymo centras, 2001.Search in Google Scholar

6. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija [The Constitution of the Republic of Lithuania of 1992]. Official Gazette, 1992, No. 33-1014.Search in Google Scholar

7. German Federal Republic Basic Law [interactive] // http://ver-fassungen.eu/de/index.htm.Search in Google Scholar

8. Lietuvos Respublikos Laikinasis pagrindinis įstatymas [The Basic Temporary Law of the Republic of Lithuania]. Official Gazette, 1990, No. 9-245.Search in Google Scholar

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas [Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of December 13, 1993]. Official Gazette, 1993, No. 70-1320.Search in Google Scholar

10. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada [Conclusion of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of January 24, 1995]. Official Gazette, 1995, No. 9-199.Search in Google Scholar

11. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas [Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of October 18, 2000]. Official Gazette, 2000, No. 88-2724.Search in Google Scholar

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas [Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of February 23, 2000]. Official Gazette, 2000, No. 17-419.Search in Google Scholar

13. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimas [Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of January 11, 2001]. Official Gazette, 2001, No. 5-143.Search in Google Scholar

14. The Constitution of the Czech Republic [interactive] // http://verfassungen.eu/cz/index.htm.Search in Google Scholar

15. The Constitution of the Republic of Bulgaria [interactive] // http://verfassungen.eu/bg/index.htm.Search in Google Scholar

16. The Constitution of the Republic of Estonia [interactive] // http://verfassungen.eu/ee/index.htm.Search in Google Scholar

17. The Constitution of the Republic of Latvia [interactive] /? http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution.Search in Google Scholar

18. The Constitution of the Republic of Poland [interactive] // http://verfassungen.eu/pl/index.htm.Search in Google Scholar

19. The Constitution of the Slovak Republic [interactive] // http://verfassungen.eu/sk/index.htm.Search in Google Scholar

20. The Constitution of the Swiss Confederation [interactive] // http://verfassungen.de/ch/verf99i.htm.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo