1. bookVolumen 208 (2017): Heft 1 (March 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2720-4286
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Conversion of Geodetic Coordinates into Flat (2 -Dimensinal) Coordinates PL-UTM for the Purposes of Navigation

Online veröffentlicht: 31 Mar 2017
Volumen & Heft: Volumen 208 (2017) - Heft 1 (March 2017)
Seitenbereich: 45 - 60
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2720-4286
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Hooijberg M., Practical Geodesy. Using Computers, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 1997.10.1007/978-3-642-60584-0Search in Google Scholar

[2] Kadaj R., Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, wytyczne techniczne. G-1.10, ed. II, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001, [online], http://www.cig.kartuzy.com/pliki/instrukcje_i_wytyczne/G-1.10_w2-z.pdf, [access 23.09.2016], [Projection formulas and parameters of coordinate systems-technical guidelines, Head Office of Geodesy and Cartography - available in Polish].Search in Google Scholar

[3] Jaworski L., Zdunek R., Świątek A., Przeliczenia i transformacje współrzędnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, [online], http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/img/_news/00051/w4p.pdf, [access 23.09.2016], [Conversions and transformations of coordinates, Head Office of Geodesy and Cartography - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Map Projection for Europe, European Communities, 2003, [online], http://europa.eu.int), [access 29.09.2016].Search in Google Scholar

[5] Model różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2015, [online], http://www.gugik.gov.pl/_data/assets/text_file/0015/1842/gugik-etrf2000.txt, [access 21.09.2016], [Model of differences of coordinates between coordinate systems, Head Office of Geodesy and Cartography - available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Morgaś W., Kopacz Z., Analytical dependence relations of converting geodetic coordinates into UTM coordinates recommended in hydrographic work, ‘Zeszyty Naukowe AMW’, 2016, No. 2, pp. 61-73.10.5604/0860889x.1219971Search in Google Scholar

[7] National Geospatial-Intelligence Agency, The Universal Grids and the Transverse Mercator and Polar Stereographic Map Projections. Standardization Document NGA.SIG.0012_2.0.0_UTMUPS, Washington 2014, D.C. 25-03-2014, [online], http://earth-info.nga.mil/GandG/publications, [access 27.09.2016].Search in Google Scholar

[8] Norm of defense: NO-02-A019, Mapy wojskowe. Geodezyjne układy odniesienia, elipsoidy, siatki kartograficzne i siatki odniesienia. Wymagania, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Warszawa 2012 [Geodetic coordinate systems, ellipsoids, graticules, reference grids. Requirements - available in Polish].Search in Google Scholar

[9] PDNO-06-A072 (book of defense normalization), Hydrografia morska - organizacja i zasady prowadzenia badań, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Warszawa 2009 [Marine hydrographic - organization and principles of research - available in Polish].Search in Google Scholar

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dz.U. 2012, item 1247 [Ordinance by the Coucil of Ministers as of 15 Oct., 2012 on the state system of spatial references - available in Polish].Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD