1. bookVolumen 116 (2019): Heft 9 (September 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-737X
Erstveröffentlichung
20 May 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Lipnica Murowana – Historic Heritage and its Conservation Protection

Online veröffentlicht: 16 May 2020
Volumen & Heft: Volumen 116 (2019) - Heft 9 (September 2019)
Seitenbereich: 33 - 43
Eingereicht: 30 Jul 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-737X
Erstveröffentlichung
20 May 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, J. Smołuch (ed.), Publ. Akademickie Press, Kraków 2007.Search in Google Scholar

[2] Rejestr zabytków nieruchomych woj. małopolskiego, https://www.wuoz.malopolska.pl (access: 01.07.2019).Search in Google Scholar

[3] Krasnowolski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV w., part II, Publ. WNAP, Kraków 2004, 119–124.Search in Google Scholar

[4] Berdecka A., Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333–1370), Publ. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, 45, 59, 108.Search in Google Scholar

[5] Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Publ. ODZ, Warszawa–Kraków 1999, 69–70.Search in Google Scholar

[6] Kydryńska A., Kościółek św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 5/1958.Search in Google Scholar

[7] Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Publ. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, 71, 73, 75, 81, 100, 102, 105.Search in Google Scholar

[8] Brykowski R., Lipnica Murowana, [in:] Architektura gotycka w Polsce, T. Mroczko, M. Arszyński (ed.), vol. 2, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

[9] Kornecki M., Kościoły Lipnicy Murowanej, Currenda, 10−11/1992.Search in Google Scholar

[10] Dutkiewicz J.E., Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. 1, Woj. krakowskie. Powiat bocheński, Publ. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1951, 8.Search in Google Scholar

[11] Budziakowski M, Lipnicki słup podcieniowy – identyfikacja przestrzeni miejskiej, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 54/2018, 67–73.Search in Google Scholar

[12] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Lipnica Murowana, http://www.lipnicamurowana.pl/plan-przestrzenny-gminy.html (access: 02.07.2019).Search in Google Scholar

[13] Niewalda W., Badania nad murami miejskimi w Lipnicy Murowanej, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 3/1969, 145–158.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo