1. bookVolumen 116 (2019): Heft 4 (April 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-737X
Erstveröffentlichung
20 May 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Mining Influence in the Area of the Pszczynka River and the Method of Riverbed Restoration

Online veröffentlicht: 16 May 2020
Volumen & Heft: Volumen 116 (2019) - Heft 4 (April 2019)
Seitenbereich: 103 - 114
Eingereicht: 30 Mar 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-737X
Erstveröffentlichung
20 May 2020
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Gorol M., Poeksploatacyjne deformacje profilu rzeki Skutkujące powstaniem zawodnień terenu, Górnictwo i Geologia 2011, Vol. 6, No. 4, 19–26.Search in Google Scholar

[2] Kawalec B., Problemy geotechniczne i górnicze występujące w dolinach rzek Kochłówki i Kłodnicy oraz potoku Chudowskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, 1995, No. 80.Search in Google Scholar

[3] Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.Search in Google Scholar

[4] Żelazo J., Renaturyzacja rzek i dolin, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddział w Krakowie 2006, No. 4/1, 11–31.Search in Google Scholar

[5] Naprawa obwałowań rzeki Pszczynki z tytułu szkód górniczych w km 40+906÷42+900 w Krzyżowicach wraz z renaturyzacją jej koryta, unpublished work (in Polish).Search in Google Scholar

[6] Michalski T., Krzywkowski P., Techniki iniekcyjne wzmacniania podłoża, Inżynieria i Budownictwo 2000, No. 6.Search in Google Scholar

[7] Pisarczyk S., Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[8] Wanik K., Bzówka J., Przykłady zastosowania techniki iniekcji strumieniowej w pracach geoinżynieryjnych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2013, No. 4.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo