1. bookVolumen 28 (2022): Heft 3 (September 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-7779
Erstveröffentlichung
30 Mar 2018
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Analysis of the maturity of process monitoring in manufacturing companies

Online veröffentlicht: 05 Aug 2022
Volumen & Heft: Volumen 28 (2022) - Heft 3 (September 2022)
Seitenbereich: 246 - 251
Eingereicht: 23 Jan 2022
Akzeptiert: 12 Jun 2022
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-7779
Erstveröffentlichung
30 Mar 2018
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bartkowiak, P., Rutkowski, I.P., Bartkowiak, A., 2019. Measuring and Improving the Innovation Process of a New Product. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XX, z. 1, cz. II, s. 21–30. Search in Google Scholar

Borkowski, S., Ingaldi, M., Jagusiak-Kocik, M., 2014. Quality Analysis and Technological Portfolio in Production of the Metal Screws. METAL 2014: 23rd International Conference On Metallurgy And Materials, 1716–1722. Search in Google Scholar

Di Francescomarino, C., Ghidini, C., Maggi, FM., Milani, F., 2018. Predictive Process Monitoring Methods: Which One Suits Me Best? business Process Management (BPM 2018), 11080, 462-479.10.1007/978-3-319-98648-7_27 Search in Google Scholar

Fertsch, M., (ed.) 2016. Elementy inżynierii logistycznej, Poznan: ILIM, 11-52. Search in Google Scholar

Fisher, D., 2004. The Business Process Maturity Model A Practical Approach for Identifying Opportunities for Optimization, https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/publicationfiles/10–04%20ART%20BP%20Maturity%20Model%20-%20Fisher.pdf, access date: 20.05.2022. Search in Google Scholar

Frąś, J., Kanswohl, N., Schlegel, M., Dettman, S., Geick, T., 2016. Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, 24-29. Search in Google Scholar

Jalali, A., Johannesson, P., 2013. Multi-perspective Business Process Monitoring, Enterprise, Business-Process And Information Systems Modeling, Bpmds, 147, 199-213.10.1007/978-3-642-38484-4_15 Search in Google Scholar

Knuplesch, D., Reichert, M., Kumar, A., 2015. Visually Monitoring Multiple Perspectives of Business Process Compliance, business Process Management, BPM 2015, 9253, 263-279.10.1007/978-3-319-23063-4_19 Search in Google Scholar

Kowalczyk, A., Maleszka, A., 2010. Metody i techniki zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. w: Sikora, T. (red.), Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji, tom I, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 524-535. Search in Google Scholar

Krukowski, K., 2016, Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej Urzędów Miast. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. Search in Google Scholar

Krynke, M., 2021. Management optimizing the costs and duration time of the process in the production system. Production Engineering Archives, 27(3), 163-170, DOI: 10.30657/pea.2021.27.21 DOI öffnenSearch in Google Scholar

Łuczak, J., Maćkiewicz, E., 2006. 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/OES) – analiza przypadku. Problemy Jakości, 11, 35-43. Search in Google Scholar

Meyer, D.F. 2021. Management of entrepreneurship, the economy and good governance: The case of the Visegrad four countries. Polish Journal of Management Studies, 24(1), 220-235. Search in Google Scholar

Ostasz, G., Czerwinska, K., Pacana, A., 2020. Quality management of aluminum pistons with the use of quality control points. Management Systems In Production Engineering. 28(1), 29-33, DOI:10.2478/mspe-2020-0005. DOI öffnenSearch in Google Scholar

Pacana, A., Bednarova, L., Liberko, I., et al., 2014. Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility. Przemysł Chemiczny. 93(7), 1139-1140. Search in Google Scholar

Pacana, A., Czerwinska, K., Bednarova, L., 2019. Comprehensive improvement of the surface quality of the diesel engine piston. Metalurgija. 58(3-4), 329-332. Search in Google Scholar

Pacana, A., et al., 2016. Decision support in the production of packaging films by cost-quality analysis. Przemysł Chemiczny, 93(12), 2263-2264. Search in Google Scholar

Pacana, A., Czerwińska, K., 2020. Improving the quality level in the automotive industry. Production Engineering Archives, 26(4), 162-166, DOI: 10.30657/pea.2020.26.29. DOI öffnenSearch in Google Scholar

Raczyńska, M., 2017. Modele dojrzałości procesowej organizacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie”, 44(2), 61-73.10.12775/AUNC_ZARZ.2017.019 Search in Google Scholar

Richards, G., Grinsted, S., 2016. The Logistics and Supply Chain Toolkit. Over 100 Tools for Transport. Warehousing and Inventory Management 2nd ed., USA. Search in Google Scholar

Röglinger, M., Pöppelbuß, J., Becker, J., 2012, Maturity Models in Business Process Management. Business Process Management Journal, 18(2), 2-19.10.1108/14637151211225225 Search in Google Scholar

Sage, A.P., Rouse, W.B., 2009. Handbook of Systems Engineering and Management. Wiley-Interscience, New Jersey. Search in Google Scholar

Siwek, M., Onyszczuk, J., Bagiński, J., 2006. Skuteczność, efektywność, a produktywność. Problemy Jakości, 9, 35-41. Search in Google Scholar

Tan, R., Cong, T., Thornhill, NR., Ottewill, JR., Baranowski, J., 2019. Statistical Monitoring of Processes with Multiple Operating Modes. Ifac Paper-sonline, 52(1), 635-642.10.1016/j.ifacol.2019.06.134 Search in Google Scholar

Teinemaa, I., Dumas, M., Maggi, FM., Di Francescomarino, C., 2016. Predictive Business Process Monitoring with Structured and Unstructured Data. business Process Management, BPM 2016, 9850, 401-417.10.1007/978-3-319-45348-4_23 Search in Google Scholar

Wadsworth, H.M., Stephens, K.S., Godfrey, A.B., 2002. Modern methods for quality control and improvement. 2nd ed., JohnWiley&Sons, New York. Search in Google Scholar

Werner-Lewandowska, K., Kosacka-Olejnik, M., 2019. Logistics Maturity Model for Engineering Management – Method Proposal, Management system in Production Engineering, 27(1), 33-39.10.1515/mspe-2019-0006 Search in Google Scholar

Wolniak, R., 2011. Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Rozprawa habilitacyjna (monografia), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Search in Google Scholar

Żuchowski, J., Łagowski, E., 2004. Narzędzia i metody doskonalenia jakości. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo