1. bookVolumen 60 (2011): Heft 2 (June 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Historical and recent occurrence of epixylous moss Buxbaumia viridis in the Javorníky Mts. and the Vsetínské vrchy hills (Western Carpathians)

Online veröffentlicht: 16 Nov 2011
Volumen & Heft: Volumen 60 (2011) - Heft 2 (June 2011)
Seitenbereich: 185 - 189
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Berka T. (2010): Výskyt a rozšíření šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) na Zlínsku. In: Západné Karpaty - spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9. - 11. VI. 2010, pp. 20-22.Search in Google Scholar

Kubinská A., Janovicová K. & Šoltés, R. (2001): Červený zoznam machorastov Slovenska [Red List of Bryophytes of Slovakia]. - Ochrana Prírody, 20 (Supplement): 31-43.Search in Google Scholar

Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). - Příroda, Praha, 23: 1-104.Search in Google Scholar

Ochyra R. (1992): Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. [Red list of threatened mosses in Poland]. In Zarzycki K., Wojewoda W. & Heinrich Z. (eds.), Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2 [List of threatened plants in Poland. 2nd ed.]. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków: pp. 79-85.Search in Google Scholar

Plášek V. (2004): The moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians - distribution and ecology. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds) Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań: pp. 37-44.Search in Google Scholar

Soldán Z. (1992): Buxbaumia viridis - a candidate of "Red Lists" of bryophytes. - Bryonora, Praha, 9:40-44.Search in Google Scholar

Söderström L. (1988): Sequence of bryophytes and lichens in relation to substrate variables of decaying coniferous wood in Northern Sweden. - Nordic J. Bot. 8: 89-97.Search in Google Scholar

Wiklund, K. (2002): Substratum preference, spore output and temporal variation in sporophyte production of the epixylic moss Buxbaumia viridis. - Journal of Bryology, 24: 187-195.10.1179/037366802125001358Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo