1. bookVolumen 15 (2009): Heft 2009 (January 2009)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-8717
ISSN
1232-8855
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Local Initiatives Functioning as a Condition of Rural Development of the Czech Countryside

Online veröffentlicht: 25 Jan 2010
Volumen & Heft: Volumen 15 (2009) - Heft 2009 (January 2009)
Seitenbereich: 127 - 149
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-8717
ISSN
1232-8855
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Hudečková, H. and Lošťák, M., Sociologie [Sociology], Praha 1995: ČZU.Search in Google Scholar

Labrianidis, L., The Future of Europe's Rural Peripheries, London 2004: Ashgate.Search in Google Scholar

Majerová, V. et al., Český venkov 2001, Instituce [Czech Countryside 2001 - Institutions], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2001: ČZU.Search in Google Scholar

Majerová, V. et al., Český venkov 2003, Situace před vstupem do EU [Czech Countryside 2003 Situation before EU join], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2003: ČZU.Search in Google Scholar

Majerová, V., Český venkov 2004, Život mladých a starých lidí [Czech Countryside 2004 - Life of Youth and Seniors], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2004: ČZU.Search in Google Scholar

Majerová, V. et al.: Český venkov 2000, Základní údaje [Czech Countryside 2000 - Basic information]. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha: ČZU.Search in Google Scholar

Majerová, V. et al., Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v zemědělství a na venkově [Impacts of Contemporary Social Shanges in Agriculture and Countryside], Praha 1990: Závěrečná zpráva VÚEZVž.Search in Google Scholar

Majerová, V., ‘Social Factors Influencing the Differences Between Developed and Less Favoured Areas’, Agricultural Economics, no 53 (11), 2007, pp. 513-517.10.17221/975-AGRICECONSearch in Google Scholar

Majerová, V., ‘Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r. 1989’ [Sociological View on the Change of Czechoslovac Agriculture after 1989], Sociologie venkova a zemědělství, no 1, 1992.Search in Google Scholar

Majerová, V., ‘Sociologický výzkum venkova a zemědělství’ [‘Sociological Research of Rural Areas and Agriculture’]. Habilitační práce. Praha 1995, p. 90.Search in Google Scholar

Majerová, V., Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum [Rural Sociology and Sociology of Agriculture], PEF ČZU: Praha 1998.Search in Google Scholar

Maříková, P., Charakteristika obcí, in: V. Majerová et al., Český venkov 2003 - Situace před vstupem do EU, [Czech Countryside 2003 - Situation before EU join], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2003: ČZU.Search in Google Scholar

Maříková, P., Lokální identita, in: V. Majerová et al. Český venkov 2003 - Situace před vstupem do EU [Czech Countryside 2003 - Situation before EU join], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2003: ČZU.Search in Google Scholar

Maříková, P., Příbuzenství a sousedství, in: V. Majerová, Český venkov 2000 [Czech Countryside 2000], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2000: ČZU.Search in Google Scholar

Nejdl, P. and Čermák, D. (eds.), ‘Participace a partnerství v místní veřejné správě [Participation and Partnership in Local Public Administration], Sociologické studie 07:10, Sociologický ústav AV, Praha 2007: ČR.Search in Google Scholar

Nežádal, K., Terénní sociální služby pro staré a občany těžce zdravotně postižené [Local Social Services for Elderly and Others with Long-Term Health Problems], Praha 1998: Institut pro místní správu.Search in Google Scholar

Pavlíková, G., Veřejná správa a samospráva, in: V. Majerová a kol., Český venkov 2001 - Instituce [Czech Countryside 2001 - Institutions], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2001: ČZU.Search in Google Scholar

Pavlíková, G., Mezigenerační vazby a sociální soudržnost na českém venkově, in: V. Majerová, Český venkov 2004, [Czech Countryside 2004], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2004: ČZU.Search in Google Scholar

Srovnej Herová I., Životní styl venkovských obyvatel, podkapitola Příbuzenská výpomoc, in: V. Majerová et al., Český venkov 2003 - Situace před vstupem do EU [Czech Countryside 2003 - Situation before EU join], Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, Praha 2003: ČZU., pp. 139-146.Search in Google Scholar

Vajdová, Z., Čermák and Illner, M., ‘Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990’ [Autonomy and Cooperation: Consequences of Setting up Municipality System in 1990], Sociologické studie 06:2, Sociologický ústav AV, Praha 2006: ČR.Search in Google Scholar

Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996, p.1189.Search in Google Scholar

www.mmr.czSearch in Google Scholar

www.mze.czSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo