Uneingeschränkter Zugang

Damp beech forests on calcareous tufas in the Parsęta River basin (Western Pomerania)


Zitieren

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. 865 pp. Springer, Wien-New York.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Celiński F. 1962. Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Monogr. Bot. 13(Suppl.): 1-207.10.5586/mb.1962.001Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Pawlaczyk P. 2004. Wilgotna buczyna niżowa ze szczyrem. In: J. Herbich (ed.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5, pp. 58-61. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Fałtynowicz W. & Machnikowski M. 1982. Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Las Ostrzycki" na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i NoZ. UG. Biologia 3: 37-54.Search in Google Scholar

Herbich J. 1982. Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim. Monogr. Bot. 63: 1-162.10.5586/mb.1982.001Search in Google Scholar

Herbich J. 1993. Roślinność dynamicznego kręgu zbiorowisk buczyny storczykowej Carici-Fagetum na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. UG, Biologia 10: 31-60.Search in Google Scholar

Herbich J. 1994. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinność dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Monog. Bot. 76: 1-175.10.5586/mb.1994.001Search in Google Scholar

Herbich J. 1998. Staniszewskie Zdroje - ochrona szaty roślinnej źródlisk. In: J. Herbich & M. Herbichowa (ed.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51. Zjazdu PTB 15-19.09.1998, pp. 181-186. Wyd. UG, Gdańsk.Search in Google Scholar

Herbich J. & Pawlaczyk P. 2004. Kaszubskie buczyny storczykowe. In: J. Herbich (ed.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5, pp. 96-99. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Kaniecki A. 2006. Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50000 wraz z komentarzem. Arkusz Polanów. Geokart-International, Rzeszów.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. 467 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kreczko M. & Prussak W. 2004. Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000. Arkusz Bobolice. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.Search in Google Scholar

Marszałek S. & Szymański J. 2005. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000. Arkusz Bobolice. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2005. Zespoły leśne Polski. 357 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Moor M. 1952. Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz 31: 1-201.Search in Google Scholar

Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. In: K. Zarzycki, W. Wojewoda. & Z. Heinrich (ed.). Lista roślin zagrożonych w Polsce, pp. 79-85. Instytut Botaniki PAN W. Szafera, Kraków.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.Search in Google Scholar

Osadowski Z. 2000. Szata roślinna kompleksów źródliskowych górnej zlewni Radwi. Ph. D. Thesis. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.Search in Google Scholar

Osadowski Z. 2010. Wpływ uwarunkowań hydrologicznych i hydrochemicznych na zróżnicowanie szaty roślinnej źródlisk w krajobrazie młodoglacjalnym Pomorza. 218 pp. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Słupsk.Search in Google Scholar

Osadowski Z., Mazurek M. & Dobrowolski R. 2009. Structure and development conditions of spring mires in the Parsęta basin (Western Pomerania). In: A. ŁAchacz (ed.). Wetlands their functions and protection, pp. 107-124. Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury, Olsztyn.Search in Google Scholar

Ratyńska H., Wojterska M. & Brzeg A. 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, CD 1-2.Search in Google Scholar

Römer F. 1912. Zur Flora des Kreises Bublitz in Hinterprommern und einige Bemerkungen zu "Flora von Pommern von Oberlehrer W. Müller". Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 54: 151-160.Search in Google Scholar

Szweykowski J. 2006. An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 4, 114 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Wanic T. (in press). Pararędzina - osobliwość glebowa na terenie nadleśnictwa Polanów. Różnorodność biologiczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie 2: 15-18.Search in Google Scholar

Zając M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish Low-lands. Polish Bot. Studies 11: 1-92.Search in Google Scholar

Zarzycki K. & SzeląG Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B. (ed.). 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, pp. 3: 1-141. Prace Zakładu Taksonomii UAM w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

eISSN:
2080-945X
ISSN:
1897-2810
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Zoologie, Ökologie