Uneingeschränkter Zugang

Competitiveness of the Wielkopolska Region in Terms of a Knowledge-Based Economy

   | 25. Juni 2010

Biniecki J. & Frenkiel W., 2005. Konkurencyjność — przedsiębiorczość — rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne. Biuletyn KPZK PAN, 218: 23-46.Search in Google Scholar

Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J. & Waloszczyk J., 2001. Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim. Biuletyn KPZK PAN, 197: 59-101.Search in Google Scholar

Chojnicki Z. & Czyż T., 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 219, Warszawa, 8-23.Search in Google Scholar

Chojnicki Z. & Czyż T., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Dominiak J., 2006. Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Gaczek W. M. & Rykiel Z., 2000. Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność. In: S. Ciok D. Ilnicki (eds), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 113-128.Search in Google Scholar

Gardiner B., Martin R. & Tyler P., 2004. Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies, 38(9): 1045-1067.10.1080/0034340042000292638Search in Google Scholar

Huggins R. & Davies W., 2006. European Competitiveness. Retrieved March 10, 2010, from http://www.hugginsassociates.com/Search in Google Scholar

Kitson M., Martin R. & Tyler P., 2004. Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional Studies, 38(9): 991-999.10.1080/0034340042000320816Search in Google Scholar

Klamut M. & Passella E., 1999. Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów. In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław: 57-83.Search in Google Scholar

Klasik A., 2003. Strategie konkurencyjne polskich regionów. Biuletyn KPZK PAN, 204: 63-79.Search in Google Scholar

Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej. (2008, April 29). Rzeczpospolita.Search in Google Scholar

Maćkiewicz A., Ratajczak W., 1993. Principal components analysis (PCA). Computers and Geosciences, 19(3): 303-342.10.1016/0098-3004(93)90090-RSearch in Google Scholar

Markowski T., 2005. Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów. Biuletyn KPZK PAN, 219: 24-37.Search in Google Scholar

Porter M. E., 1990. The competitive advantage of nations. Macmillan, London.10.1007/978-1-349-11336-1Search in Google Scholar

Porter M. E., (tł. polskie) 2001. O konkurencyjności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Ratajczak W., 2007. Competitiveness of Polish regions and ecodevelopment. 2nd Central European Conference in Regional Science — CERS. 2007. Technical University of Kožice, Faculty of Economics, Kožice: 834-846.Search in Google Scholar

Ratajczak W., 2008. Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów. In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 299-313.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Wdowicka M., 2009. Ewolucja działania korporacji transnarodowych i jej znaczenie w gospodarce lokalnej. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6: 62-86.Search in Google Scholar

Winiarski B., 1999. Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław: 9-19.Search in Google Scholar

Wojtasiewicz L., 2004. Konkurencyjność gospodarki Wielkopolski w świetle wyzwań XXI wieku. In: W. Molik A. Sakson T. Stryjakiewicz (eds.), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku. Centrum "Instytut Wielkopolski", Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań: 49-64.Search in Google Scholar

Woroniecki J., 2001. Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD. In: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Komitet Badań Naukowych, Warszawa: 47-79.Search in Google Scholar

ISSN:
0137-477X
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Geowissenschaften, Geografie