1. bookVolumen 29 (2010): Heft 1 (March 2010)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Erstveröffentlichung
01 Jun 1974
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Topoclimatic differentiation of the area of the Słowiński National Park, northern Poland

Online veröffentlicht: 05 Apr 2010
Volumen & Heft: Volumen 29 (2010) - Heft 1 (March 2010)
Seitenbereich: 49 - 56
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Erstveröffentlichung
01 Jun 1974
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bednorz E., Kolendowicz L. & Szyga-Pluta K., 2001. Typy topoklimatu Słowińskiego Parku Narodowego. In: M. Kuchcik (ed.), Współczesne Badania Topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna 23, 19-32.Search in Google Scholar

Błażejczyk K., 1984. Metody kartowania topoklimatycznego uzdrowisk. Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej, cz V. Dokumentacja Geograficzna 1-2: 89-102.Search in Google Scholar

Błażejczyk K., 1992. Wpływ urbanizacji na lokalne warunki bioklimatyczne. Zeszyty IGiPZ PAN 6: 15-27.Search in Google Scholar

Błażejczyk K., 2001. Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. In: M. Kuchcik (ed.), Współczesne Badania Topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna 23, 131-141.Search in Google Scholar

Bogdan O., Teodorenau E., Mihai E., Neamu G., Doneaud A., Patache J., Cazacu G., Dinca S., Miha J. & Patrichi S., 1977. Harta toppoklimata. In: Atlasul Republicii Sacialiste Romania, Academiei Republicii Socialiste Romania, Bukareszt.Search in Google Scholar

Bogucki J., 1994. Dobowa zmienność kierunku wiatru na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna XLV: 5-23.Search in Google Scholar

Grzybowski J., 1983. Wyróżnianie i klasyfikacja jednostek przestrzennych wymiany energii na powierzchni czynnej na przykładzie Kotliny Biebrzańskiej. Przegląd Geograficzny 55: 2.Search in Google Scholar

Grzybowski J., 1986a. Mapa wymiany energii między atmosferą a podłożem jako podstawa analizy funkcjonowania środowiska geograficznego. Przegląd Geograficzny 58: 1.Search in Google Scholar

Grzybowski J., 1986b. L'influence des proprietes physiques de la surface active suc la repartitions des topoclimats. International Symposium on topoclimatology and its applications. Proceedings of the conference Liege, Mont Rigi, Belgium, March 14-16, 1985.Search in Google Scholar

Grzybowski J., 1990. Próba wydzielenia typów topoklimatu na obszarze Polski. In: J. Grzybowski (ed.), Problemy współczesnej topoklimatologii, Conference Papers 4: 34-40.Search in Google Scholar

Jankowiak J. & Parczewski W., 1978. Bioklimat uzdrowisk polskich. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.Search in Google Scholar

Jendritzky G., 1990. Das Bioklima In der Bundesrepublik Deutschland. In: H. Schimer. (ed.) Methodik zur raumlichen Bewertung der thermischen Komponente in Bioklima des Menschen. Akademie Raumforschung u. Landesplannung 114, Hanover.Search in Google Scholar

Kicińska B., Olszewski K. & Żmudzka E., 2001. Uwagi o wykorzystaniu klasyfikacji J. Paszyńskiego do kartowania topoklimatycznego (z doświadczeń Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego). In: M. Kuchcik (ed.), Współczesne Badania Topoklimatyczne, Dokumentacja Geograficzna 23, 143-152.Search in Google Scholar

Kluge M., 1980. Metoda konstruowania map topoklimatrycznych w skali przeglądowej i jej zastosowania do regionalizacji fizyczno-geograficznej. Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3: 36-49.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., 2002. Zróżnicowanie temperatury, wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna 53: 83-93.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., Bednorz E. & Szyga-Pluta K., 2004. Analysis of chosen cases of high daily rainfall at the local station of Climatology Department Adam Mickiewicz University in Poznań in Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 23,. 49-54.Search in Google Scholar

Medzińska M., 1991. Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w profilu Mierzei Łebskiej w okresie letnim 1988. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografi Fizyczna 37: 73-89.Search in Google Scholar

Obrębska-Starklowa B., 1980. Z zagadnień metodycznych kartowania stosunków klimatycznych w Beskidach w skali skali szczegółowej. Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3: 29-35.Search in Google Scholar

Paszyński J., 1966. Klimat okolic Pińczowa. In: Studia geograficzne w powiecie pińczowskim. Prace Geograficzne 47: 89-114.Search in Google Scholar

Paszyński J., 1980. Metody sporządzania map topoklimatycznych. Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3: 13-28.Search in Google Scholar

Paszyński J., Miara K. & Skoczek J., 1999. Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna 14, Warszawa.Search in Google Scholar

Quitt E., 1992. Topoklimatische Typen In Mitteleuropa. In: Atlas Ost und Sudeuropa, N 1.3-M1. Osterreichisches Ostund Sudeuropa Institut, Vien.Search in Google Scholar

Rabski K., 1987. Wstępna charakterystyka termiczno-wilgotnościowa Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna 42: 191-205.Search in Google Scholar

Rabski K., 1992. Mezoklimatyczne tło obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11(1).Search in Google Scholar

Tamulewicz J., 1997. Pogoda i klimat Ziemi. In: A Kostrzewski (ed.), Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.Search in Google Scholar

Tamulewicz J., 2001. Prędkość wiatru w sezonie letnim w Słowińskim Parku Narodowym w obrębie Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna 52, 149-159.Search in Google Scholar

Thornthwwaite C. W., 1953. Topoclimatology. Proceedings of the Toronto Meteorologica Conference: 227-232.Search in Google Scholar

Thornthwwaite C. W., 1958. Introduction a la climatologie de la zone aride. In: Climatology and microclimatology. Proceedings of the Canberra Symposium, Arid Zone Research, XI, UNESCO: 23-31.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD