1. bookVolumen 62 (2011): Heft 1 (June 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

Slovak Multext-East Morphology Tagset

Online veröffentlicht: 25 Nov 2011
Volumen & Heft: Volumen 62 (2011) - Heft 1 (June 2011)
Seitenbereich: 19 - 39
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

DIMITROVA, Ludmila - ERJAVEC, Tomaz - IDE, Nancy - KAALEP, Heiki Jaan - PETKEVIČ, Vladimir - TUFIŞ, Dan: Multext-East: Parallel and Comparable Corpora and Lexicons for Six Central and Eastern European Languages. In: Proceedings of COLING-ACL'98. Montréal - Québec 1998. pp. 315-319.10.3115/980451.980897Search in Google Scholar

GARABÍK, Radovan - GIANITSOVÁ, Lucia - HORÁK, Alexander - ŠIMKOVÁ, Mária - ŠMOTLÁK, Martin: Slovak National Corpus. In: Proceedings of the conference TSD 2004. Brno: Springer-Verlag 2004.Search in Google Scholar

GARABÍK, Radovan: Slovak Morphology Analyzer Based on Levenshtein Edit Operations. In: Proceedings of the WIKT'06 conference. Bratislava: 2006. pp. 2-5.Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan - VIDOVÁ-HLADKÁ, Barbora: Morfologické značkování korpusu českých textů stochastickou metodou. In: Slovo a slovesnost, 1997, roč. 58, č. 4, pp. 288-304.Search in Google Scholar

IDE, Nancy - VÉRONIS, Jean: Multext (multilingual tools and corpora). In COLING'94, Kyoto 1994. pp. 90-96.10.3115/991886.991990Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Ed. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.Search in Google Scholar

MTE 2004: MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications - version 3, edition 10th. May 2004.Search in Google Scholar

SEDLÁČEK, Radek - SMRŽ, Pavel: A New Czech Morphological Analyser AJKA. In: Proceedings of TSD. Berlin: Springer Verlag 2001. pp.100-107.10.1007/3-540-44805-5_13Search in Google Scholar

ŠIMKOVÁ, Mária: Funkcie častíc v komunikácii. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová, Bratislava: Veda 2004. pp. 168-176.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo