1. bookAHEAD OF PRINT
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
10 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Fate of Mid-20th-Century Sports Loanwords from English in Polish

Online veröffentlicht: 03 Apr 2021
Seitenbereich: -
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
10 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Dictionary by Merriam-Webster. 2020. https://www.merriam-webster.com/Search in Google Scholar

Doroszewski, Witold. 1958–1969. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Wydawnictwo PWN. http://doroszewski.pwn.pl/Search in Google Scholar

NKJP = Przepiórkowski, Adam, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski & Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds). 2012. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Wydawnictwo PWN. http://www.nkjp.uni.lodz.pl/Search in Google Scholar

Odkrywka = data obtained from prof. Piotr Wierzchoń (private communication)Search in Google Scholar

Oxford English Dictionary Online. https://www.oed.com/Search in Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN. Online. https://sjp.pwn.pl/Search in Google Scholar

Słownik SJP.PL. Online. http://sjp.pl/Search in Google Scholar

Dylewski, Radosław. 2016. Buszel, kombajner, and rels: Fisiak’s 1961 corpus of English borrowings in Polish fifty five years later. Studia Anglica Posnaniensia 51(3). 63–94. DOI: 10.1515/stap-2016-0015Search in Google Scholar

Fisiak, Jacek. 1961. Zapożyczenia angielskie w języku polskim: Analiza interferencji leksykalnej. Unpublished Ph.D. dissertation, Uniwersytet Łódzki.Search in Google Scholar

Fisiak, Jacek. 1964. English sports terms in Modern Polish. English Studies 45(3). 230–236. DOI: 10.1080/0013838X.1964.9709570Search in Google Scholar

Grabowski, Yvonne. 1971. Recent English loanwords in the Polish language. Canadian Slavonic Papers 13(1). 65–71. DOI: 10.1080/00085006.1971.11091225Search in Google Scholar

Graliński, Filip & Piotr Wierzchoń. 2018. Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live. In Mirosław Bańko & Halina Karaś (eds.), Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 59–69.Search in Google Scholar

Haspelmath, Martin. 2009. Lexical borrowing: Concepts and issues. In Martin Haspelmath & Uri Tadmor (eds.), Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook, De Gruyter Mouton. 35–54. DOI: 10.1515/9783110218442.35Search in Google Scholar

Haugen, Einar. 1950. The analysis of linguistic borrowing. Language 26. 210-231.Search in Google Scholar

Jabłoński, Maciej. 2020. Słownik sportowej polszczyzny. https://sport.tvp.pl/47708558/slowniksportowej-polszczyzny-sportowe-zwroty-ktore-odeszly-do-lamusa-jakimi-zwrotamiposlugiwali-sie-komentatorzy-wideo (accessed 08/2020).Search in Google Scholar

Kłaczyńska, Anna. 2010. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie na przykładzie czasopism kobiecych oraz na tle świadomości językowej bydgoskich studentów. Linguistica Bidgostiana 7. 85–101.Search in Google Scholar

Koneczna, Halina. 1936–1937. Wyrazy angielskie w języku polskim, Poradnik Językowy 9. 161–170.Search in Google Scholar

Koper, Mariusz. 2016. Język sportu - problematyka badawcza. In Anna Czapla & Mariusz Koper (eds.), Język i sport, Fotopia. 13–40.Search in Google Scholar

Kudła, Dominik. 2018. Anglicisms related to football in Polish and Russian. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW.Search in Google Scholar

Luciński, Kazimierz. 2000. Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Universitas.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 2008. Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125. 113–120.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta & Alicja Witalisz. 2019. Anglicisms in the National Corpus of Polish: Assets and limitations of corpus tools, Studies in Polish Linguistics 14(4). 171–190. DOI: 10.4467/23005920SPL.19.019.11337Search in Google Scholar

Murrmann, Julia. 2015. Język sportu w ujęciu leksykografów. Analiza terminograficzna wybranych słowników z terminologią sportową. Socjolingwistyka 29. 245–267. DOI: 10.17651/SOCJOLING.29.15Search in Google Scholar

Olkowska, Ksenia Małgorzata. 2010. Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku. Studia Językoznawcze 9. 161–207.Search in Google Scholar

Platt, John Talbot, Heidi Weber & Ho Mian Lian. 1984. The new Englishes. Routledge & Kegan Paul.Search in Google Scholar

Sztencel, Magdalena. 2009. Boundaries crossed: The influence of English on modern Polish. E-pisteme 2(1). 3–17.Search in Google Scholar

Taborek, Janusz. 2012. The language of sport: Some remarks on the language of football. In Harian Lankiewicz & Emilia Wąsikiewicz-Firlej (eds.), Informed teaching - premises of modern foreign language pedagogy, Wydawnictwo PWSZ. 237–253.Search in Google Scholar

Tworek, Artur. 2000. Język sportu - próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego). In Grzegorz Szpila (ed.), Język a komunikacja I: Język trzeciego tysiąclecia, Tertium. 331–340.Search in Google Scholar

Witalisz, Alicja. 2007. Anglosemantyzmy w języku polskim - ze słownikiem. Tertium.Search in Google Scholar

Witalisz, Alicja. 2018. Polish anglicisms in the fields of leisure, fashion and entertainment against historical background. Revista de Lenguas para Fines Especifícos 24(1). 142–165. DOI: 10.20420/rlfe.2018.357Search in Google Scholar

Zachorska Martyna, Radosław Dylewski & Piotr Wierzchoń. In preparation. Female forms of occupational names (feminativa) in Polish, with forms of prestigious occupations in focus.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo