1. bookVolumen 213 (2018): Heft 2 (June 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2720-4286
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Static Analysis of the Tubular Electromagnetic Linear Actuator with Permanents Magnets

Online veröffentlicht: 29 Jun 2018
Volumen & Heft: Volumen 213 (2018) - Heft 2 (June 2018)
Seitenbereich: 83 - 95
Eingereicht: 13 Apr 2018
Akzeptiert: 22 Jun 2018
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2720-4286
Erstveröffentlichung
30 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Bogusz P., Korkosz M., Prokop J., Analiza wpływu szerokości biegunów stojana i zębów wirnika na parametry eksploatacyjne silników reluktancyjnych przełączalnych na bazie obliczeń polowych, ‘Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne’, 2006, No. 75, pp. 201–206 [Analysis of the influence of stator poles and rotor teeth on the operational parameters of switched reluctance motors based on field calculations — available in Polish].Search in Google Scholar

[2] COMSOL Multiphysics: AC/DC Module User’s Guide.Search in Google Scholar

[3] Gosiewski Z., Falkowski K., Zokowski M., Introductory Analysis of the Bearingless Induction Motor, ‘Solid State Phenomena’, 2009, Vol. 147–149, pp. 143–148, Main Theme: Mechatronic Systems and Materials III, 10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.143.10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.143Search in Google Scholar

[4] Gosiewski Z., Kondratiuk M., Selection of Coils Parameters in Magnetic Launchers, ‘Solid State Phenomena’, 2009, Vol. 147–149, pp. 438–443, Main Theme: Mechatronic Systems and Materials III.10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.438Search in Google Scholar

[5] Just K., Metodyka projektowania konstrukcji i sterowania mechatronicznego urządzenia wykonawczego ruchu liniowego, PhD thesis, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2018 [Methodology of the designing the structure and control system of the linear mechatronic device — available in Polish].Search in Google Scholar

[6] Just K., Tarnowski W., Model polowy zjawisk elektromechanicznych napędu liniowego z magnesami trwałymi, ‘Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 2017, Vol. 66, No. 3, pp. 125–131 [The field model of electromechanical phenomena of linear drive with permanent magnets — available in Polish].10.5604/01.3001.0010.5396Search in Google Scholar

[7] Piskur P., Tarnowski W., Just K., Model of the Electromagnetic Linear Actuator for Optimization Purposes, 23rd European Conference on Modelling and Simulation Projects, June 2009, 10.7148/2009-0708-0713.10.7148/2009-0708-0713Search in Google Scholar

[8] Ristic-Djurovic J. L., Gajic S. S., Ilic A. Z. et al., Design and Optimization of Electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF Electromagnetic Fields, ‘IEEE Transactions On Industrial Electronics’, 2018, Vol. 65, Issue 6, pp. 4991–5000.10.1109/TIE.2017.2772158Search in Google Scholar

[9] Tomczuk B., Waindok A., Wizualizacja wyników obliczeń polowych przyjaznych środowisku siłowników elektromagnetycznych, ‘Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia’, 2005, Vol. 10, No. 1–2 [Visualization of field calculation results of environmentally friendly electromagnetic actuators — available in Polish].Search in Google Scholar

[10] Tomczuk B., Waindok A., Wpływ wymiarów uzwojenia stojana na siłę ciągu silnika tubowego z magnesami trwałymi, ‘Prace Instytutu Elektrotechniki’, 2007, Vol. 231, pp. 163–172 [Influence of Dimensions of the Stator Winding on the thrust force of the tubular motor with permanent magnets — available in Polish].Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo