1. bookVolumen 21 (2013): Heft 2 (June 2013)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Erstveröffentlichung
23 May 1993
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Extensive Testing and Comparison of a New Type of Target for Use in Engineering Surveying

Online veröffentlicht: 30 Jul 2013
Volumen & Heft: Volumen 21 (2013) - Heft 2 (June 2013)
Seitenbereich: 29 - 40
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Erstveröffentlichung
23 May 1993
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ČSN ISO 17123-3, (2005) Optika a optické přístroje - Terénní postupypro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3:Teodolity (Optics and optical instruments - Field procedures fortesting geodetic and surveying instruments - Part 3: Theodolites). Prague: Czech Standards Institute. 28 pp.Search in Google Scholar

ČSN ISO 17123-4, (2005) Optika a optické přístroje - Terénní postupypro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část4: Elektrooptické dálkoměry (Optics and optical instruments -Field procedures for testing geodetic and surveying instruments- Part 4: Electro-optical distance meters (EDM instruments)). Prague: Czech Standards Institute. 24 pp.Search in Google Scholar

Čepek, A. (2012) GNU Gama 1.12 - Adjustment in Geodetic Networks. [online]. [cit. 2012-09-07]. Available at: http://www.gnu.org/software/gama/manual/gama.html.Search in Google Scholar

Štroner, M. - Hampacher, M. (2011) Zpracování a analýza měřenív inženýrské geodézii (Processing and Analysis of Measurementsin Engineering Surveying). 1st edition. Prague: CTU Publishing House. 313 pp., ISBN 978-80-01-04900-6.Search in Google Scholar

Kaanová, B. (2012) Experimentální určení tvaru a rozměru efektivnístopy dálkoměru (Experimental Determination of the Shape andDimension of the Effective Spot of an Electronic Distance Meter). Diploma thesis, CTU.Search in Google Scholar

Prokop, J. (2009) Surveying Tasks on Offshore Oil Installations. Proceedings of the 45th Geodetic Information Days, Brno, Czech Republic, ECON Publishing, Ltd. (in Czech), ECON Publishing s.r.o., Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-86433-37-0, pp. 123-129.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD