Uneingeschränkter Zugang

Foreign Trade of Galicia and Bukovina and Other Austrian Countries at the End of the 19th Century Based on German Railway Statistics

   | 06. Juni 2019

Zitieren

Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen nach Verkehrsbezirken geordnet. Für das Jahr 1885-1900 (1885-1901), Berlin. Search in Google Scholar

Yearbook of Industry Statistics and Domestic Trade: Statistics on freight traffic on the Galician railways. Part I: Freight traffic of individual lines and stations. Year 1890, 1891, 1892 (1894), from no. XVI. Search in Google Scholar

Yearbook of Industry Statistics and Domestic Trade: Statistics on freight traffic on the Galician railways. Part II: Export and import of Galicia 1890-1892 (1895), no. XVII. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyki Galicyjskiej (Yearbook of Statistics of Galicia) 1887, no I. Search in Google Scholar

Podręcznik Statystyki Galicyjskiej (Galician Statistics Manual) 1900, no. VI. Search in Google Scholar

Chwalba A. (2011), Czy Galicji sukces był pisany? Cywilizacja przemysłowa 1880–1914 [Was Galicia’s success destined? Industrial civilization 1880-1914] [in] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914. Studia i szkice [Kraków and Galicia in the face of civilization changes (1866-1914). Studies and sketches], ed. Fiołek K., Stala M., Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, Kraków. Search in Google Scholar

Fiedor K. (2000), Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej [Austria. From the heating economy to the European Union], Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole, pp. 320-326. Search in Google Scholar

Lipelt R. (2011), Chów zwierząt gospodarskich w Galicji w dobie autonomii: analiza statystycznoporównawcza [Breeding farm animals in Galicia in the era of autonomy], Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Sanok), Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, Sanok. Search in Google Scholar

Lutman T. (1937), Studja nad dziejami handlu Brodów w latach 1773-1880 : z mapą [Studies on the History of Trade in Brody in the years 1773-1880], Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów. Search in Google Scholar

Łuczak Cz. (2001), Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918) [Economic history of Wielkopolska during the Partitions of Poland (1815-1918)], Dzieje Gospodarcze Wielkopolski, no. 4, PSO, Poznań. Search in Google Scholar

Łukasiewicz J. (1973), Zmiany kierunków szlaków handlowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku [Changes of directions of trade routes in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century], Przegląd Historyczny [Historical Overview], no. LXIV, item 4, pp. 823-824. Search in Google Scholar

Piłat T. (1887), Handel Galicji i Bukowiny tudzież innych krajów austriackich z cesarstwem Niemieckim w r. 1885 (Trade of Galicia and Bukovina and other Austrian countries with the German Empire in 1885), „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych” (Statistical News on Domestic Relations), no. 10, item 1. Search in Google Scholar

Piłat T. (1895), Handel Galicji i Bukowiny tudzież innych krajów austriackich z cesarstwem Niemieckim w latach 1887-1890 (Trade of Galicia and Bukovina and other Austrian countries with the German Empire in the years 1887-1890), „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych” (Statistical News on Domestic Relations), no. 13, item 3. Search in Google Scholar

Piłat T. (1901), Handel Galicji i Bukowiny tudzież innych krajów austriackich z cesarstwem Niemieckim w latach 1891-1898 (Trade of Galicia and Bukovina and other Austrian countries with the German Empire in 1891-1898), „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych” (Statistical News on Domestic Relations), no. 19, item. 1. Search in Google Scholar

Rutowski T. (1888), Przemysł drzewny [Wood industry], „Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego” (Yearbook of Industry and Trade Statistics), no. 10, p. 39. Search in Google Scholar

Szuro S. (1997), Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji : koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 [A statistical guide to the social and economic history of Galicia: railways in Galicia in the years 1847-1914], ed. Madurowicz-Urbańska H., Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, Krakow. Search in Google Scholar

eISSN:
0081-6485
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
Volume Open
Fachgebiete der Zeitschrift:
Sozialwissenschaften, Soziologie, Allgemeines, Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft, Wirtschaftsgeschichte, Geschichte, Themen der Geschichte