1. bookVolumen 35 (2013): Heft 3 (September 2013)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

NUMERICAL MODELLING FOR UNDERGROUND MINING RELATED GEOTECHNICAL ISSUES

Online veröffentlicht: 14 Feb 2014
Volumen & Heft: Volumen 35 (2013) - Heft 3 (September 2013)
Seitenbereich: 13 - 24
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Erstveröffentlichung
09 Nov 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] CAUDRON M., HOR B., HEIB M., EMERIAULT F., Effectiveness of a mitigation technique for buildings subjected to ground subsidence, International Journal of Geotechnical Engineering, Issue 2/April 2012 - Advances in Geotechnical Engineering, 179-184(6).10.3328/IJGE.2012.06.02.179-184Search in Google Scholar

[2] FLORKOWSKA L., Zastosowanie numerycznej mechaniki nieliniowej w zagadnieniach ochrony budynków na terenach górniczych, Archives of Mining Sciences, Monografia nr 11, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[3] KNOTHE S., Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiadania, Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, Tom 1, Zeszyt 1, 1953, 111-127Search in Google Scholar

[4] KNOTHE S., Wpływ czasu na kształtowanie się niecki osiadania, Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, Tom 1, Zeszyt 1, 1953, 128-139.Search in Google Scholar

[5] KWIATEK J. (ed.), Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, Wyd. GIG.Search in Google Scholar

[6] MISA R., TAJDUŚ K., SROKA A., Numeryczna analiza metod geotechnicznych minimalizujących wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych eksploatacją podziemną, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 13, nr 1-4, 2011, 81-93.Search in Google Scholar

[7] WITAKOWSKI P., Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych, Materiały IX Sympozjum “System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie”, ITB, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[8] WODYŃSKI A., Ocena odporności budynków murowanych na wpływy górnicze w świetle badań i doświadczeń, [w:] Ochrona obiektów na terenach górniczych, praca zbiorowa, Katowice 1997. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo