1. bookVolumen 4 (2018): Heft s1 (December 2018)
    Special Heft
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Polish Opinion Weeklies’ Thematic Spectrum Analysis – Methodology and Application

Online veröffentlicht: 16 May 2019
Volumen & Heft: Volumen 4 (2018) - Heft s1 (December 2018) - Special Heft
Seitenbereich: 6 - 22
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ENCYKLOPEDIA PWN [online: August 1, 2018]https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/publicystyka.htmlSearch in Google Scholar

GOŚĆ NIEDZIELNY (2011) „>>GOŚĆ Niedzielny<< - historia i dzień dzisiejszy” 2011 [online: August 5, 2018] https://www.gosc.pl/O_nasSearch in Google Scholar

KONECZNY F. (2013) „O ład w historii” Ostoja 2013Search in Google Scholar

KOSSECKI J. (2003) „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji”, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003Search in Google Scholar

KURDUPSKI M. (2018) „Sprzedaż >>Gazety Polskiej<< spadła o 33 proc., >>Tygodnik Powszechny<< zyskał najwięcej” 19.07.2018 [online: August 1, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-maj-2018-roku-gosc-niedzielnySearch in Google Scholar

LISIECKI P. (2015) Editorial Do Rzeczy nr 1/100; January 4, 2015 p.3Search in Google Scholar

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004) „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów” Kraków 2004 UJSearch in Google Scholar

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2006)„Dyskurs-semiotyka-wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji)” 2006 Global Media Journal-Polish Edition No.1 Spring, 2006Search in Google Scholar

MAŚLANKA J. (1976) „Encyklopedia wiedzy o prasie”, 1976Search in Google Scholar

PISAREK W. (1983) „Analiza zawartości prasy” Kraków 1983 s.45Search in Google Scholar

POLITYKA (2014) „Historia >>Polityki<<” 2014 [online: August 5, 2018] https://www.polityka.pl/opolityce/1571445,1,historia-polityki.readSearch in Google Scholar

SIECI WEBSITE (2018) [online: August 5, 2018] https://www.wsieciprawdy.pl/otygodniku.htmlSearch in Google Scholar

STAŃCZAK-WIŚLICZ K. (2008)„W pułapce kołobłedy, czyli antysemityzm uczonego”, NIGDY WIĘCEJ nr 16, winter-spring 2008Search in Google Scholar

SZCZEPANIAK K. (2012)„Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne” ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSINS Folia Sociologica 42, 2012Search in Google Scholar

WIRTUALNE MEDIA (2017) „60 lat tygodnika >>Polityka<<”. “Jesteśmy sztandarem antypisu i nie zrezygnujemy z tego” 2017 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/60-lat-tygodnika-polityka-sztandar-antypis-jerzy-baczynskiSearch in Google Scholar

WIRTUALNE MEDIA (2014) „100 wydań >>Tygodnika Do Rzeczy<<. Lisicki: to pismo bezpartyjne (dane o sprzedaży)” 2018 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/100-wydan-tygodnika-do-rzeczy-lisicki-to-pismo-bezpartyjne-dane-o-sprzedazySearch in Google Scholar

WOJTYŁA K. (1995) „List Jana Pawła II do Jerzego Turowicza” 1995 [online: August 7, 2018] https://www.tygodnikpowszechny.pl/list-jana-pawla-ii-do-jerzego-turowicza-151730Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD