1. bookVolumen 40 (2013): Heft 3 (September 2013)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1897-1695
Erstveröffentlichung
04 Jul 2007
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Multi-proxy reconstruction of mire development in the Poręby Wojsławskie ecosystem (Sandomierz Basin, southeastern Poland)

Online veröffentlicht: 19 Jun 2013
Volumen & Heft: Volumen 40 (2013) - Heft 3 (September 2013)
Seitenbereich: 177 - 186
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1897-1695
Erstveröffentlichung
04 Jul 2007
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Bałaga K, 2004. Changes of vegetation in Lake Perespilno environs (Lublin Polesie) in the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 44(2): 147–166. Search in Google Scholar

[2] Bałaga K, 2007a. Changes the natural environment recorded in the sediments of the Kraśne Lake-mire complex (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29: 1–21, DOI 10.2478/v10003-007-0032-z. http://dx.doi.org/10.2478/v10003-007-0032-z10.2478/v10003-007-0032-zSearch in Google Scholar

[3] Bałaga K, 2007b. Transformation of lake ekosystem into peat bog and vegetation history based on Durne Bagno mire (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29: 23–43, DOI 10.2478/v10003-007-0033-y. 10.2478/v10003-007-0033-ySearch in Google Scholar

[4] Bałaga K and Taras H, 2001. Development of vegetation and settlement near Kopki in the Sandomierz Basin during the last 4000 years. Acta Palaeobotanica 41: 69–81. Search in Google Scholar

[5] Bednarek R, Dziadowie H, Pokojska U and Prusinkiewicz Z, 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze (Ecological-soil investigations). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 344pp (in Polish). Search in Google Scholar

[6] Behre KE, 1981. The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et spores 23: 225–245. Search in Google Scholar

[7] Berglund BE and Ralska-Jasiewiczowa M, 1986. Pollen analysis and pollen diagrams. In: Berglund BE and Ralska-Jasiewiczowa M, eds., Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. J. Wiley & Sons Ltd., Chichester-Toronto: 455–484. Search in Google Scholar

[8] Bronk Ramsey C, 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radio-carbon 51(1): 337–360. 10.1017/S0033822200033865Search in Google Scholar

[9] Chambers FM and Charman DJ, 2004. Holocene Environmental change: contributions from the peatland archive. The Holocene 14(1): 1–6, DOI 10.1191/0959683604hl684ed. http://dx.doi.org/10.1191/0959683604hl684ed10.1191/0959683604hl684edSearch in Google Scholar

[10] Digerfeldt G, 1988. Reconstruction and regional correlation of Holocene lake-level fluctuations in Lake Bysjön, South Sweden. Boreas 17(2): 165–182, DOI 10.1111/j.1502-3885.1988.tb00544.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00544.x10.1111/j.1502-3885.1988.tb00544.xSearch in Google Scholar

[11] Dobrowolski R, Bałaga K, Bogucki A, Federowicz S, Melke J, Pazdur A and Zubovič S, 2001. Chronostratigraphy of the Okunin and Czerepach lake-mire geosystems (Volhynia Polesiye, NW Ukraine) during the late glacial and holocene. Geochronometria 20: 107–115. Search in Google Scholar

[12] Dobrowolski R, Ziółek M, Bałaga K, Melke J and Bogucki A, 2010. Radiocarbon age and geochemistry of the infillings of small closed depressions from Western Polesie (Poland SE, Ukraine NW). Geochronometria 36: 39–46, DOI 10.2478/v10003-010-0010-8. http://dx.doi.org/10.2478/v10003-010-0010-810.2478/v10003-010-0010-8Search in Google Scholar

[13] Domińczak P and Okupny D, 2010. Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic (Spatial variability of selected physicochemical properties of biogenic sediments in the Kopanicha peatland near Skierniewice). Prace Geograficzne, z. 123. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Kraków: 99–110 (in Polish). Search in Google Scholar

[14] Erdtman G, 1969. Handbook of palynology. Munsgaard, Copenhagen. Search in Google Scholar

[15] Faegri K and Iversen J, 1989. Textbook of Pollen Analysis. IV edition, Faegri K., Kkaland P.E. and Krzywinski K.J. Willey and Sons, Chichester. Search in Google Scholar

[16] FAO-ISRIC-ISSS, 1998. World Reference Base for Soil Resources (WRB). Report 84. FAO, Rome: 91pp. Search in Google Scholar

[17] Huntley H, Bartlein PJ and Prentice IC, 1989. Climatic control on the distribution and abundance of beech (Fagus L.) in Europe and North America. Journal of Biogeography 16(6): 551–560. http://dx.doi.org/10.2307/284521010.2307/2845210Search in Google Scholar

[18] Issmer K, 2009. Badania multiproxy — nowe trendy w badaniach paleoklimatycznych holocenu (Muliproxy researches as new trends in palaeoclimatic research of the Holocene methodology background). Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Tom V. Seria Geograficzna nr 88: 109–125. Search in Google Scholar

[19] Janczyk-Kopikowa Z, 1987. Uwagi na temat palinostratygrafii czwartorzędu (Remarks on palynostratigraphy of the Quaternary). Kwartalnik Geologiczny 31(1): 155–162 (in Polish). Search in Google Scholar

[20] Kalis, AJ, Merkt J and Wunderlich J, 2003. Environmental changes during the Holocene climatic optimum in central Europe — human impact and natural causes. Quaternary Science Reviews 22(1): 33–79, DOI 10.1016/S0277-3791(02)00181-6. http://dx.doi.org/10.1016/S0277-3791(02)00181-610.1016/S0277-3791(02)00181-6Search in Google Scholar

[21] Kołaczek P, 2007. Late Glacial and Holocene vegetation changes in the western part of Rzeszów foothills (Sandomierz basin) based on the pollen diagram from Krasne near Rzeszów. Acta Palaeobotanica 47: 455–467. Search in Google Scholar

[22] Kołaczek P, 2010. The development of Late Glacial and Holocene vegetation and human impact near Grodzisko Nowe in the Lower San Valley (Sandomierz Basin, Poland SE). Acta Palaeobotanica 50: 101–117. Search in Google Scholar

[23] Kołaczek P, 2011. 12 Millennia of Climatic and Human Induced Vege-tation Changes in the Lower San Valley Near Jarosław (SE Po-land) in the Light of Pollen Analysis. Studia Quaternaria 28: 25–39. Search in Google Scholar

[24] Kondracki J, 2009. Geografia regionalna Polski (Polish regional geo-graphy). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 441pp (in Polish). Search in Google Scholar

[25] Lamentowicz M, Gałka M, Pawlyta J, Lamentowicz Ł, Goslar T, and Miotek-Szpiganowicz G, 2011. Climat change and human impact in the Southern Baltic during the last millennium reconstructed from an ombrotrophic bog archive. Studia Quaternaria 28: 3–16. Search in Google Scholar

[26] Latałowa M, 2003. Holocen (The Holocene). In: S. Dybova-Jachowicz S and Sadowska A, eds., Palinologia. Kraków: 273–307 (in Polish). Search in Google Scholar

[27] Latałowa M, 2004. Late Glacial. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr, Turner C. (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 385–391. Search in Google Scholar

[28] Macaire JJ, Bernard J, Di-Giovanni Ch, Hinschberger F, Limondin-Lozouet N and Visset L, 2006. Quantification and regulation of organic and mineral sedimentation in a late-Holocene floodplain as a result of climatic and human impacts (Taligny marsh, Parisian Basin, France). The Holocene 16(5): 647–660, DOI 10.1191/0959683606hl961rp. http://dx.doi.org/10.1191/0959683606hl961rp10.1191/0959683606hl961rpSearch in Google Scholar

[29] Makohonienko M, 2004. Late Holocene period with increasing human impact. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr, Turner C. (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 411–415. Search in Google Scholar

[30] Mamakowa K, 1962. Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie (The vegetation of the Basin of Sandomierz in the Late Glacial and Holocene). Acta Palaeobotanica 3: 1–57 (in Polish). Search in Google Scholar

[31] Mangerud J, Andersen ST, Berglund BE and Donner JJ, 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas 3(3): 109–128, DOI 10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.xSearch in Google Scholar

[32] Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A and Zając M, 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski (Flowering Plants and Pteri-dophytes of Poland. A checklist). Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Kraków. Search in Google Scholar

[33] Nalepka D, Nowak M and Zając M, 2005. Osadnictwo prehistoryczne i wczesnohistoryczne w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: konfrontacja danych archeologicznych i palinologicznych (stan badań do roku 2005) (Prehistoric and early historic settlement in the western part of Sandomierz Basin: comparison of archaeological and palynological data (state of research for 2005). In: Kuraś M, eds., Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr 4: 97–133 (in Polish). Search in Google Scholar

[34] Nalepka D and Walanus A, 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobotanica 43: 125–134. Search in Google Scholar

[35] Nowaczyk B, 1986. Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie (The age of Dunek, their textural and structural properties against atmospheric circulation pattern of Poland during the Late Vistulian and Holocene). UAM. Poznań: 245pp (in Polish). Search in Google Scholar

[36] Ostrowska A, Gawliński S and Szczubiałka Z, 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin (Analyses and evaluation methods of soils and plants). Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa: 334pp (in Polish). Search in Google Scholar

[37] Ralska-Jasiewiczowa M, 2004. Early Holocene. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr, Turner C. (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 393–397. Search in Google Scholar

[38] Ralska-Jasiewiczowa M and Starkel L, 1988. Record of the hydrologi-cal changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial de-posits of Poland. Folia Quaternaria 57: 91–127. Search in Google Scholar

[39] Roos-Barraclough F, van der Knaap WO, van Leeuwen JFN and Shotyk W, 2004. A Late-glacial and Holocene record of climatic change from a Swiss peat humification profile. The Holocene 14(1): 7–19, DOI 10.1191/0959683604hl685rp. http://dx.doi.org/10.1191/0959683604hl685rp10.1191/0959683604hl685rpSearch in Google Scholar

[40] Tinner W and Lotter AF, 2006. Holocene expansion of Fagus sylvatica and Abies alba in Central Europe: where are we after eight decades of debate? Quaternary Science Reviews 25(5–6): 526–549, DOI 10.1016/j.quascirev.2005.03.017. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.03.01710.1016/j.quascirev.2005.03.017Search in Google Scholar

[41] Tobolski K, 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych (Handbook to the determination of peat and lake deposits). Warszawa, PWN, Vademecum Geobotanicum: 508 pp (in Polish). Search in Google Scholar

[42] Tobolski K, 2004. Middle Holocene. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr, Turner C. (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 399–403. Search in Google Scholar

[43] Troels-Smith T, 1955. Karakteriserung af lose jordarter (Characterization of unconsolidated sediments). Danmarks Geologiske Undersøgelse, 4(3/10): 1–73 (in Danish). 10.34194/raekke4.v3.6989Search in Google Scholar

[44] West RG, 1970. Pollen zones in the Pleistocene of Great Britain and their correlations. New Phytologist 69(4): 1179–1183, DOI 10.1111/j.1469-8137.1970.tb02498.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1970.tb02498.x10.1111/j.1469-8137.1970.tb02498.xSearch in Google Scholar

[45] Willis KJ, Sümegi P, Braun M and Tóth A, 1995. The late Quaternary Environmental history of Bátorliget, NE Hangary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 118(1–2): 25–47, DOI 10.1016/0031-0182 (95)00004-6. http://dx.doi.org/10.1016/0031-0182(95)00004-610.1016/0031-0182(95)00004-6Search in Google Scholar

[46] Wojtanowicz J, 1971. Typy genetyczne wydm Niziny Sandomierskiej (Genetic types of dunes of the Sandomierz Basin). Annales UMCS, S. B, Vol. 24(1), 1969: 1–45 (in Polish). Search in Google Scholar

[47] Zachowicz J, Ralska-Jasiewiczowa M, Miotk-Szpiganowicz G and Nalepka D, 2004. Ulmus L. — Elm. In: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr, Turner C. (eds), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 225–236. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo