1. bookVolumen 7 (2019): Heft 2 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Essay on Politica (Politics and Policy) Once Again

Online veröffentlicht: 21 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 7 (2019) - Heft 2 (December 2019)
Seitenbereich: 96 - 105
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Biernat T., „Między polityką a prawem. Problem upolitycznienia tworzenia prawa”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3791, Przegląd Prawa i Administracji CX, Wrocław 2017.10.19195/0137-1134.110.9Search in Google Scholar

Biernat T., „Polityka prawa a model edukacji prawniczej”, Kraków 2007.Search in Google Scholar

Biernat T., M. Zirk-Sadowski (ed.), „Politics of Law & Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence”, Wolters Kluwer Polska 2008.Search in Google Scholar

Bouckaert B., “Law is politics and oft en also policy”, https://biblio.ugent.be/publication/7196687/file/7197288.pdf.Search in Google Scholar

Czajowski A., „X twierdzeń o polityce”, Toruń 2015.Search in Google Scholar

Kołakowski L., „Mini wykłady o maxi sprawach”, Kraków 2009.Search in Google Scholar

„Myśl polityczna i ustrojowa II Rzeczypospolitej”, http://upjp2.edu.pl/konferencje-sesje/konferencja-my%C5%9Bl-polityczna-i-ustrojowa-ii-rzeczypospolitej-28–29-v-2015–0.Search in Google Scholar

Nerseyants V.S., „Pravovaya politika Rossiyskoy Federatsii: osnovnye napravleniya i zadachi”, [in:] „Pravovaya politika i puti sovershenstvovaniya pravotvorcheskoy deyatel’nosti v Rossiyskoy Federatsii”, ed. N. S. Sokolov, 2006.Search in Google Scholar

Obrębska J., „Niepodległościowa myśl polityczna w okresie poprzedzającym transformację ustrojową w Polsce na podstawie dokumentów programowych Polskiej Partii Niepodległościowej”, Humanities and Social Sciences 22 (3/2015) s. 91–102.10.7862/rz.2015.hss.36Search in Google Scholar

Pałecki K., “Legal Policy. The Attempt of Reinterpretation and New Legislative Fields”, [in:] Petrażycki L., „Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej”, Warszawa 1959.Search in Google Scholar

Zamboni M., “Law and Legal Politics: Vilhelm Lundstedt and the Law-Maker Function”, https://ssrn.com/abstract=927070.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD