1. bookVolumen 7 (2019): Heft 2 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Resisting Gender Recognition in Poland: A Process of Social Exclusion

Online veröffentlicht: 21 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 7 (2019) - Heft 2 (December 2019)
Seitenbereich: 19 - 31
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Act on Health Care Services (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ś wiadczeniach opieki zdrowotnej Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135).Search in Google Scholar

Aveyard H. (2010), Doing a literature review in health and social care: A practical guide (2nd ed.). Berkshire, Great Britain: Open University Press.Search in Google Scholar

Ayoub P. M. (2016), When States Come Out: Europe's Sexual Minorities and the Politics of Visibility. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9781316336045Search in Google Scholar

Council of Europe, Committee of Ministers (2010) Standards for legal gender recognition. Available at: https://www.hrw.org/news/2010/04/06/committee-ministers-council-europe-adopt-lgbt-recommendations [Accessed on: 10.07.2016].Search in Google Scholar

Currah P. and Minter S. (2000), ‘Unprincipled Exclusions: The Struggle to Achieve Judicial and Legislative Equality for Transgender People’, William and Mary Journal of Women and the Law 7(1): 37 — 59.Search in Google Scholar

Dulko S., Filar M. and Imieliński K. (2001), Transpozycje płci. Transseksualizm i inne zaburzenia identyfikacji płciowej. Warszawa: ARC-EN-CIEL.Search in Google Scholar

Dynarski W., Grodzka A. and Podobińska L. (2010), Tożsamość płciowa — zagadnienia medyczne, społeczne i prawne, in A. Śledzińska-Simon (ed.) Prawa osó b transseksualnych, rozwią zania modelowe a sytuacja w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, pp. 21–38.Search in Google Scholar

European Union Agency for Fundamental Rights (2015) The fundamental rights situation of intersex people, FRA Focus 4. Available at: fra-2015-focus-04-intersex-2.pdf [Accessed on: 13.05.2016].Search in Google Scholar

Filar M. (1996), ‘Transseksualizm jako problem prawny’, Przegląd Sądowy 1: 73 — 82.Search in Google Scholar

Greenberg J.A. (1999), ‘Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision Between Law and Biology, Arizona Law Review 41(2): 265–327.Search in Google Scholar

Grodzka A. and Podobińska L. (2012), Sytuacja osó b transpłciowych w Polsce, in: A. Kłonkowska (ed.) Transpłciowość— Androgynia. Studia o przekraczaniu płci. Gdańsk: Univeristy of Gdańsk, pp. 199–210.Search in Google Scholar

Helsinki Foundation for Human Rights, HFHR’s statement regarding the Polish President’s veto against the Sex Reassignment, Available at: http://www.hfhr.pl/en/hfhrs-statement-regarding-the-polish-presidents-veto-against-the-sex-reassignment-act/ [Accessed on: 18.02.2017].Search in Google Scholar

Johnson C.V., Mimiaga M.J. and Bradford J. (2008), ‘Health Care Issues Among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) Populations in the United States: Introduction’, Journal of Homosexuality 54(3): 213–224.10.1080/00918360801982025Search in Google Scholar

Khan L. (2011), ‘Transgender Health at the Crossroads: Legal Norms, Insurance Markets, and the Threat of Healthcare Reform’, Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics. 11(2): 376–418.Search in Google Scholar

Köhler R. (2013), ‘Legal Gender Recognition in Europe. Toolkit, Transgender Europe’, Available at: http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/02/TGEU-Legal-Gender-Recognition-Toolkit.pdf [Accessed on: 11.12.2016].Search in Google Scholar

Lipski J. (2014), ‘Uwagi dotyczą ce poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci na tle orzecznictwa Są du Najwyż szego oraz poglą dó w doktryny’, Zeszyty prawnicze, 3(43): 28–64.Search in Google Scholar

Makarewicz-Marcinkiewicz A. (2015), ‘Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy temat zastępczy?’, Wrocławskie Studia Politologiczne, 18: 149–159.Search in Google Scholar

Majdzińska K. (2010), ‘Wykluczenie prawne jako fakt społeczny’, in A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska (eds) Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House.Search in Google Scholar

Matczuk J. (2012), ‘Osoby transseksualne w procesie zmiany płci — wybrane zagadnienia prawne; in: A. Kłonkowska (ed.) Transpłciowość— Androgynia. Studia o przekraczaniu płci, red. Gdań sk: University of Gdańsk, pp. 163–198.Search in Google Scholar

Peace R. (1999), Surface Tension: Place/Poverty/Policy — from “Poverty” to Social Exclusion: Implications of Discursive Shifts in European Union Poverty Policy 1975–1999, PhD thesis, University of Waikato, Hamilton, New Zeland.Search in Google Scholar

Polish Press Agency (2015) Chancellery of the President of Poland, Justification of the President's veto to the project of Act on Gender Rocognition: The Act on Gender Recognition may lead to the destabilization of the social norms (Ustawa o uzgodnieniu płci może prowadzić do destabilizacji norm społecznych). Gazeta Prawna, 5 October, Available at: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/897813,uzasadnienie-do-weta-prezydenta-ustawa-o-uzgodnieniu-plci-moze-prowadzic-do-destabilizacji-norm-spolecznych.html [Accessed on: 19.12.2016].Search in Google Scholar

Sejm of the Republic of Poland, 2013 Druk sejmowy (Sejm Paper) No 1469/VII. Available at: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/AA0CB1BCA4CE5088C1257B8F00361E90/%-24File/1469.pdf [Accessed on: 10.12.2016].Search in Google Scholar

Sejm of the Republic of Poland, 2015 Text of the act of gender recognition finally established after consideration of Senate amendments. Available at: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1469_u/$file/1469_u.pdf [Accessed on: 15.11.2016].Search in Google Scholar

UNDP (2012) Global Commission on HIV and the Law: risks, rights and health. New York. Available at: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv-and-the-law--risks--rights---health.html [Accessed on: 11.01.2017].Search in Google Scholar

World Health Organisation (2016) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, Available at: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F64.0 [Accessed on: 16.03.2017].Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD