1. bookVolumen 18 (2022): Heft 1 (April 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1801-3422
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Could a Referendum Change the Local Party System? Discussion of the Referendum’s Consequences in the Context of Cleavages

Online veröffentlicht: 10 Apr 2022
Volumen & Heft: Volumen 18 (2022) - Heft 1 (April 2022)
Seitenbereich: 111 - 127
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1801-3422
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Balík, S. (2008): Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989–2006. Brno: CDK. Search in Google Scholar

Balík, S. (2016): Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia 13 (1): 73–85.10.5817/SOC2016-1-73 Search in Google Scholar

Bubeníček, V. – Kubálek, M. (2010): Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica 2 (3): 3–45. Search in Google Scholar

Burnham, P. (2008): Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan Search in Google Scholar

CSO (2017): Malý lexikon obcí České republiky. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2017 (1 January 2018). Search in Google Scholar

Čmejrek, J. (2013): Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru ČR: možnosti a meze analýzy. Acta Politologica 5 (2): 178–186. ISSN Search in Google Scholar

Dalton, R. – Welzel, Ch. (2014): The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens. New York: Cambridge University Press.10.1017/CBO9781139600002 Search in Google Scholar

Deegan-Krause, K. (2006): New Dimensions of Political Cleavage. In: Russel, D. – Klingemann, H., Oxford Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0028 Search in Google Scholar

Deegan-Krause, K. (2006b): Elected Affinities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech Republic. Stanford: Stanford University Press.10.1515/9781503625372 Search in Google Scholar

Hanley, S. (2012): Dynamics of new party formation in the Czech Republic 1996–2010: looking for the origins of a ‘political earthquake.’ East European Politics, 28 (2), 119–143.10.1080/21599165.2012.669733 Search in Google Scholar

Judgment of the Supreme Administrative Court (2021): Judgment of the Supreme Administrative Court Ars 2/2012–43. Available at http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0002_0Ars_120_20121031053316_prevedeno.pdf, (3 March 2021). Search in Google Scholar

Koseki, S.A. (2018): The geographic evolution of political cleavages in Switzerland: A network approach to assessing levels and dynamics of polarization between local populations. PLoS ONE, 13 (11), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208227.10.1371/journal.pone.0208227 Search in Google Scholar

Kubálek, M. – Bubeníček, V. (2012): Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica 4 (3): 284–305. Search in Google Scholar

Lipset, S.M. – Rokkan, S. (1967): Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. New York: Free Press. Search in Google Scholar

Moravany u Brna (2021): About the municipality. Available at http://www.moravanyubrna.cz/, (21 February 2021) Search in Google Scholar

Musilová, K. (2017): Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review 19 (1).10.5817/CEPSR.2017.1.55 Search in Google Scholar

Ministry of Interior (2021): The number of inhabitants in the municipalities. Available at https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx, (3 March 2021). Search in Google Scholar

Ministry of Interior / MVCR (2021): Local referendum. https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d, (21 October 2021). Search in Google Scholar

Ryšavý, D. – Šaradín, P. (2012): Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Prague: SLON. Search in Google Scholar

Schumaker, P. – Burns, N.E. (1988): Gender Cleavages and the Resolution of Local Policy Issues. American Journal of Political Science, 32 (4), 1070–1095.10.2307/2111201 Search in Google Scholar

Steele, A. (2011): Electing Displacement: Political Cleansing in Apartadó, Colombia. Journal of Conflict Resolution, 55 (3): 423–445.10.1177/0022002711400975 Search in Google Scholar

Veer, J. (1994): Metropolitan Government and City-Suburban Cleavages. Differences between Old and Young Metropolitan Areas. Urban Studies, 31 (7): 1057–1080. Search in Google Scholar

Vobecká, J. – Kostelecký, T. (2007): Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociological Studies 07: 8. Prague: Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences. Search in Google Scholar

Volby.cz (2019): Election results. Available at https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1211?xjazyk=CZ&xid=0&xv=2&xdz=7&xnumnuts=6200&xstat=1&xvyber=1, (6 April 2019). Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD