1. bookVolumen 30 (2022): Heft 4 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Impact of Psychophysical Factors on the Level of Occupational Risk in Small-Sized Enterprises with Particular Emphasis on the Manufacturing Sector

Online veröffentlicht: 29 Oct 2022
Volumen & Heft: Volumen 30 (2022) - Heft 4 (December 2022)
Seitenbereich: 370 - 376
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] A. Skowrońska, A. Tarnawa. (2022), „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. Search in Google Scholar

[2] M. Niciejewska, O. Kiriliuk. (2020). “Occupational Health and Safety Management in “Small Size” Enterprises, with Particular Emphasis on Hazards Identification”, Production Engineering Archives, Vol. 24 (6), pp. 195-201. https://doi.org/10.2478/czoto-2021-0006 Search in Google Scholar

[3] S. Kasian, M. Niciejewska. (2020), „Safety at Work in Small Enterprises Based on Analysis of Technical, Organizational and Human Factors”, Quality Production Improvement, QPI 2020, (red.) Ulewicz R., B. Hadzima, Wyd. De Gruyter, pp. 95-1061 Search in Google Scholar

[4] Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb BHP, Wyd. Koalicja Bezpieczni w Polsce. https://bit.ly/Raport_Bezpieczeństwo_Pracy_w_Polsce_2021_KBwP Search in Google Scholar

[5] W. Sadkowski. (2020). „Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, vol. 1(985), pp. 103-119110.15678/ZNUEK.2020.0985.0106 Search in Google Scholar

[6] M. Niciejewska, D. Klimecka-Tatar. (2018). „Health Problems Among Employees in Small Enterprises as a Result of Improper OHS Management”. 12th International Conference Quality Production Improvement (QPI 2018), Zaborze, Polska (18-20 July 2018 r.), Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji Search in Google Scholar

[7] M. Nawawi, H. Samsudin, J. Saputra, K. Szczepańska-Woszczyna, S. Kot (2022). The Effect of Formal and Informal Regulations on Industrial Effluents and Firm Compliance Behavior in Malaysia. Production Engineering Archives, 28(2) 193-200. https://doi.org/10.3065710.30657/pea.2022.28.23 Search in Google Scholar

[8] J. Lewandowski, M. Niciejewska. (2019). „Bezpieczeństwo pracy w polskich przedsiębiorstwach “małej wielkości”, ze szczególnym uwzględnieniem profilu produkcyjnego – wybrane aspekty”. Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 1, red. R. Knosala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Search in Google Scholar

[9] E. Nedeliaková, M. Hranický, M. Valla. (2022). Risk identification methodology regarding the safety and quality of railway services. Production Engineering Archives, 28(1) pp. 21-29. https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.03 Search in Google Scholar

[10] U. Nowacka. (2017). „Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 62(1/2), pp. 157-184 Search in Google Scholar

[11] E. Kulej-Dudek. (2021). Ecolabnet service packages as a response to the needs of manufacturing enterprises in the SME sector of the Baltic Sea Region. Production Engineering Archives, 27(4) pp. 265-271. https://doi.org/10.30657/pea.2021.27.35 Search in Google Scholar

[12] Państwowa Inspekcja Pracy. (2022), Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego, raport, https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/118391,przeciwdzialanie-negatywnym-skutkom-stresu-w-miejscu-pracy.html Search in Google Scholar

[13] R. Ulewicz, M. Mazur, F. Novy. (2019). The impact of lean tools on the level of occupational safety in metals foundries, METAL 2019. 28th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp. 2013-2019 Search in Google Scholar

[14] E. Matuska. (2017), Psychosocial hazards related to work, Studia nad Bezpieczeństwem, Vol. 2, pp. 129-142 Search in Google Scholar

[15] M. Niciejewska. (2021), The Risk of Loss of Health and Life According to the Opinion of Employees in the SME Sector, Quality Production Improvement, QPI 2021, (red.) Ulewicz R., B. Hadzima, Wyd. De Gruyter, pp. 132-139 Search in Google Scholar

[16] T. Juliszewska, H. Ogińska, M. Złowodzki. (2022), Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków Search in Google Scholar

[17] M. Suchacka, J. Jasik-Ślęzak. (2020), „Obciążenie człowieka pracą fizyczną i umysłową – wybrane aspekty”, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Inżynierów Podukcji i Jakości, Częstochowa Search in Google Scholar

[18] M. Gałusza. (2018). „Poradnik służby BHP”, Wyd. Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg Search in Google Scholar

[19] Mei, Q., Wang, Q., Liu, S., Zhou, Q., Zhang, J. (2020), „Effects of organizational safety on employees’ proactivity safety behaviors and occupational health and safety management systems in Chinese high-risk small-scale enterprises”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 26(1), pp. 101-11110.1080/10803548.2018.147028729774796 Search in Google Scholar

[20] B. Kaassis, A. Badri. (2018). Development of a preliminary model for evaluating occupational health and safety risk management maturity in small and medium-sized enterprises”, Safety 4(1), 510.3390/safety4010005 Search in Google Scholar

[21] Główny Urząd Statystyczny. (2020). Wypadki przy pracy, Warszawa Search in Google Scholar

[22] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5476/3/43/1/wy-padki_przy_pracy_w_1_kwar-tale_2021_roku_dane_wstepne.pdf Search in Google Scholar

[23] M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, K. Niziołek, A. Sikora. (2010). „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Wyd. EGO, Łódź Search in Google Scholar

[24] M. Grebski, & M. Mazur. (2022). Social climate of support for innovativeness. Production Engineering Archives, 28(1) pp. 110-116. https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.12 Search in Google Scholar

[25] E. Střihavková, J. Svobodová & D. Vysloužilová. (2021). Corporate Social Responsibility of Organizations as Part of a Quality Management System. Production Engineering Archives, 27(4) pp. 248-256. https://doi.org/10.30657/pea.2021.27.33 Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo