1. bookVolumen 22 (2016): Heft 2 (June 2016)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Problems of Ensure of Safe Labor Conditions on Workplaces for Adhesive Bonding

Online veröffentlicht: 15 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 22 (2016) - Heft 2 (June 2016)
Seitenbereich: 89 - 93
Eingereicht: 01 Sep 2015
Akzeptiert: 01 Dec 2015
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] M. Blicharski. Inżynieria powierzchni, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009.Search in Google Scholar

[2] B. Ciecińska. „Ekologia w klejeniu: analiza alternatywnych sposobów wykonywania połączeń klejowych”, in Technologia i Automatyzacja Montażu, no. 4, 2012, pp. 50-53.Search in Google Scholar

[3] B. Ciecińska. „Modularyzacja stanowisk klejarskich”, in Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (series: Mechanika), no. 284, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.Search in Google Scholar

[4] J. Czaplicki, J. Ćwikliński, J. Godzimirski and P. Konar. Klejenie tworzyw konstrukcyjnych, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987.Search in Google Scholar

[5] J. Godzimirski. Tworzywa adhezyjne. Zastosowanie w naprawach sprzętu technicznego, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.Search in Google Scholar

[6] K. Główczyńska-Woelke. Ocena ryzyka zawodowego, Warszawa: PIP, 2010.Search in Google Scholar

[7] D. Koradecka. Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. Warszawa: CIOP, 2000.Search in Google Scholar

[8] J. Kuczmaszewski. Podstawy konstrukcyjne i technologiczne oceny wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali, Lublin: Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1995.Search in Google Scholar

[9] J. Lewandowski. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2000.Search in Google Scholar

[10] J. Łunarski. Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.Search in Google Scholar

[11] F. Małysz. BHP w zakładzie pracy. Część I, Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2008.Search in Google Scholar

[12] J. Marczak. Analiza i usuwanie nawarstwień obcych z różnych materiałów metodą ablacji laserowej, Warszawa: BEL Studio, 2004.Search in Google Scholar

[13] B. Rączkowski. BHP w praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009.Search in Google Scholar

[14] I. Romanowska-Słomka and A. Słomka. „Jaką wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?”, in Atest - Ochrona Pracy, no. 4, 2002, pp. 4-6.Search in Google Scholar

[15] A. Woźny and A. Pacana. Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.Search in Google Scholar

[16] M. Żenkiewicz. Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000.Search in Google Scholar

[17] ICSC - INTERNATIONAL CHEMICAL SAFETY CARDS: Acetone, Duodomethane, [Online]. Available: www.cdc.gov/nioshSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo