1. bookVolumen 25 (2019): Heft 3 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Possibilities of safe yield increase in the Wydrzany well field (Uznam Island, Poland) by surface water from a drainage system

Online veröffentlicht: 31 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 25 (2019) - Heft 3 (December 2019)
Seitenbereich: 263 - 270
Eingereicht: 28 May 2019
Akzeptiert: 23 Oct 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Buckow, E., Henning, H., Nowacki, F. & Serafin, R., 2006. Polsko-Niemiecki projekt przygraniczna gospodarka wodami podziemnymi w zlewni obszaru zaopatrzenia Uznam Wschodni/Świnoujście [Polish-German project of near border area in the water catchment in the Eastern Uznam Island/Świnoujcie town]. HGN Hydrogeologie, Proxima S.A., Neubrandenburg, Wrocław.Search in Google Scholar

Firlit, G., Ruszkiewicz, P., Tyralski, M., Mżyk, S. & Paterek, A., 2012. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin [Hydrogeological documentation of disposable groundwater resources of balance area of Międzyodrze Region, Szczecin Lagoon, Uznam Island and western part of the Wolin Island]. Proxima S.A., Wrocław.Search in Google Scholar

Gurwin, J. & Ruszkiewicz, P., 2009. Zastosowanie numerycznego modelu filtracji w ocenie wpływu robót inżynierskich na wody podziemne na przykładzie planowanego tunelu między wyspami Wolin i Uznam [Application of numerical flow model in the assessment of planned engineering works on groundwaters on the example of planned tunnel between Wolin and Uznam Islands]. Bulletin of Polish Geological Institute 436, 141–151.Search in Google Scholar

Krawiec, A., 2013. Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku [Origin of chlorine anomaly in the groundwater of Polish Baltic Coast]. Nicholas Copernicus University, Toruń, 144 pp.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Świnoujście [Hydrogeological Map of Poland, 1:50 000, Świnoujście sheet]. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Matkowska, Z., Porek, M., Rembocha, L. & Wdowiak, M., 1970. Geologiczne opracowanie Bramy Świny [Geological description of Świna Gate]. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Skuza, D. & Wozniak, Z., 2015. Kompleksowa inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dla lewobrzeżnej części miasta Świnoujście wraz z określeniem poszczególnych zlewni, ich rzeczywistych wielkości oraz koncepcja określająca rozwój (modernizację) systemu kanalizacji deszczowej uwzględniający bieżące oraz planowane potrzeby zrównoważonego rozwoju miasta Świnoujście – Etap I i II [Complex register of groundwater sewage system Świnoujście town with delimitation of river catchments area and conception of rainwater drainage system construction, according to the sustainable development of the town – step I and II]. INBUD Project Office, Szczecin.Search in Google Scholar

Wiśniowski, Z. & Hoc, R., 2014. Wpływ zmian gospodarowania wodami opadowymi na obszarze Świnoujścia w części położonej na Wyspie Uznam na stan wód gruntowych i przepływ wód podziemnych [Impact of meteoric water menagement on the Świnoujście area In Wolin Island on the groundwater head and outflow]. Pomeranian Branch of Polish Geological Institute, Szczecin.Search in Google Scholar

Wiśniowski, Z., Hoc, R. & Jezierski, P., 2014. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin [Supplement to hydrogeological documentation of disposal groundwater resources of the area of Uznam Island, Gulf of Szczecin and western part of Wolin Island]. Pommeranian Branch of Polish Geological Institute, Szczecin.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo