1. bookVolumen 25 (2019): Heft 3 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Dynamics of the status of groundwater in the Polish Lowland: the River Gwda catchment example

Online veröffentlicht: 31 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 25 (2019) - Heft 3 (December 2019)
Seitenbereich: 193 - 204
Eingereicht: 20 May 2019
Akzeptiert: 29 Jul 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-6574
Erstveröffentlichung
24 Dec 2009
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

APHP, 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski [Atlas of Poland’s Hydrographic Division], IMGW, Warszawa.Search in Google Scholar

Bartczak, E., 2009. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Krajenka [Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, Krajenka sheet]. PIG–PIB, Warszawa.Search in Google Scholar

Bartnik, A. & Tomalski, P., 2012. Zróżnicowanie równowagi hydrodynamicznej wód podziemnych i powierzchniowych w dolinie małej rzeki miejskiej (na przykładzie Sokołówki – Łódź) [Spatial diversity of the hydrodynamics equilibrium of groundwater and surface water in small urban river valley (Sokolovka case study – Łodz)]. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG 1, 7–19.Search in Google Scholar

Bąk, B. & Kubiak-Wójcicka, K., 2017. Impact of meteorological drought on hydrological drought in Toruń (central Poland) in the period of 1971–2015. Journal of Water and Land Development 32, 3–12.10.1515/jwld-2017-0001Search in Google Scholar

Chełmicki, W., 1991. Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce [A regime of shallow groundwater in Poland]. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 136 pp.Search in Google Scholar

Chlost, I. & Cieśliński, R., 2018. Effects of environmental and anthropogenic determinants on changes in groundwater levels in selected peat bogs of Slowinski National Park, northern Poland. Geologos 24, 13–28.10.2478/logos-2018-0002Search in Google Scholar

Dąbrowski, S., Rynarzewski, W., Straburzyńska-Janiszewska, R. & Zachaś-Janecka, J., 2013. Odnawialność wód podziemnych zlewni Gwdy [Groundwater reneval of Gwda catchment]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 97–104.Search in Google Scholar

Dobek, M., 2007. Reakcja zwierciadła wód podziemnych na opad atmosferyczny w latach 1961–1981 w wybranych punktach Wyżyny Lubelskiej [The reaction of groundwater levels to the rainfall in the years 1961–1981 in selected areas of the Lublin Upland]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura 62, 49–55.10.24326/as.2007.1.5Search in Google Scholar

Dobracka, E., 2005. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz Połczyn Zdrój (158) wraz z objaśnieniami [Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, Połczyn Zdrój sheet with explanations]. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Graf, R., 2008. Warunki formowania lokalnych systemów krążenia wód podziemnych na obszarze Międzyrzecza Warty i Noteci [Local groundwater-circulation systems in the Warta-Noteć Interfluve (NW Poland)]. Geologos 14, 197–210.Search in Google Scholar

Grajewski, S., Miler, A.T. & Okoński, B., 2014. Seasonal variability of ground water levels in the Puszcza Zielonka Forest. Journal of Water and Land Development 21, 55–62.10.2478/jwld-2014-0014Search in Google Scholar

Hołownia, B. & Wierzbicka, B., 1996. Wskaźnik oceny sytuacji hydrologicznej wód gruntowych [Indicator of the assessment of the hydrological situation of groundwater]. Wiadomości IMGW 19, 40, 1.Search in Google Scholar

Jamorska, 2015. Warunki występowania wód podziemnych południowych Kujaw [Hydrogeological conditions of southern Kujawy region]. Przegląd Geologiczny 63, 756–761.Search in Google Scholar

Jędruszkiewicz, J., Zieliński, M. & Moniewski, P., 2016. Wpływ opadów na wahania zwierciadło wód gruntowych w zachodniej części Wzniesień Łódzkich [The influence of precipitation on water table fluctuation in the western part of Łódź Hills]. Acta Geographica Lodziensia 104, 223–235.Search in Google Scholar

Jokiel, P. & Moniewski, P., 2000. Warunki gromadzenia i drenażu oraz kierunki ochrony zasobów wód podziemnych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie zlewni rzeki Dzierżąznej [Hydrogeological conditions and groundwater protection in the Dzierżązna drainage basin]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 5, 29–48.Search in Google Scholar

Kondracki, J., 2000. Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland]. PWN, Warszawa, 440 pp.Search in Google Scholar

Kotowski, T. & Najman, J., 2015. Zastosowanie metody helowej do datowania i rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w zlewni Gwdy [Application of the helium method to dating and recognition of the groundwater circulation within the Gwda River catchment area]. Przegląd Geologiczny 63, 840–845.Search in Google Scholar

Kowalczyk, A., Stępińska-Drygała, I. & Wesołowski, P. 2015. Zmienność wieloletnia i sezonowa występowania minimalnych stanów wód podziemnych na wybranym obszarze nizinnym [Seasonal and long-term variability of monthly minimum groundwater levels in selected lowland area]. Przegląd Geologiczny 63, 860–866.Search in Google Scholar

Krawiec, A., Pomianowska, H. & Wijura, A., 2005. Systemy krążenia wód podziemnych w rejonie dolnej Gwdy [Groundwater circulation systems in the lower Gwda valley region]. [In:] A. Sadurski & A. Krawiec (Eds): Współczesne Problemy Hydrogeologii XII [Contemporary Problems of Hydrogeology XII]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 383–389.Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka, K., 2019. Long-term variability of runoff of Vistula river in 1951–2015. [In:] G. Șerban, A. Croitoru, T. Tudose, C. Horváth, R. Bătinaș & I. Holobâcă (Eds): Air and Water – Components of the Environment. Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 109–120.10.24193/AWC2019_11Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka, K. & Bąk, B., 2018. Monitoring of meteorological and hydrological droughts in the Vistula basin (Poland). Environmental and Monitoring Assessment 190, 691.10.1007/s10661-018-7058-8620898530377833Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka, K. & Kornaś, M., 2015. Impact of hydrotechnical structures on hydrological regime of the Gwda and Drawa rivers. Quaestiones Geographicae 34, 99–110.10.1515/quageo-2015-0009Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka, K. & Lewandowska, I., 2014. Changes in the surface area of lakes in the Gwda River basin. Limnological Review 3, 121–129.10.1515/limre-2015-0002Search in Google Scholar

Kundzewicz, Z.W. & Robson, A.J. 2004. Change detection in hydrological records-a review of the methodology. Hydrological Sciences Journal 49, 7–19.10.1623/hysj.49.1.7.53993Search in Google Scholar

Mojski, J.E., 2005. Ziemie Polski w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy [The territory of Poland in the Quaternary. Outline of morphogenesis]. PIG, Warszawa, 404 pp.Search in Google Scholar

Mostowik, K., Kisiel, M., Rzonca, B. & Siwek, J., 2018. Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich [The storage capacity of groundwater reservoirs in the High Bieszczady Mountains (SE Poland)]. Przegląd Geograficzny 90, 93–110.10.7163/PrzG.2018.1.5Search in Google Scholar

Popielski, W., 2005. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz Barwice (0159) wraz z objaśnieniami [Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, Barwice sheet with explanations]. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Przbyłek, J. & Nowak, B., 2011. Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego [Impact of hydrogeological low flows and groundwater drainage by lignite open cast mine on aquifer systems of Gniezno Lakeland]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 445, 127–138.Search in Google Scholar

Szymanko, J., 1980. Koncepcje systemu wodonośnego i metod jego modelowania [Concepts of the water-bearing system and methods of its modeling]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 263 pp.Search in Google Scholar

Tomalski, P., 2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich [The dynamics of shallow groundwater resources in the region and neighbouring areas]. Acta Geographica Lodziensia 97, 1–102.Search in Google Scholar

Toth, J., 1963. A theoretical analysis a groundwater flow in small drainage basin. Journal of Geophysical Research 68, 4795–4812.10.1029/JZ068i016p04795Search in Google Scholar

Wąsik, M., 2003. Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych [Infiltration capacity of near-surface formations and groundwater recharging]. Acta Universitatis Wratislaviensis 2591, Hydrogeologia. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 92 pp.Search in Google Scholar

Worsa-Kozak, M., Kotowski, A. & Wartalski, A., 2008. Monitoring stanów wód podziemnych w rejonie śródmiejskiego węzła wodnego we Wrocławiu [Monitoring of groundwater table levels in the neighborhood of Midtown Water Node in Wrocław City]. Przegląd Geologiczny 56, 302–307.Search in Google Scholar

Zdralewicz, I. & Lejcuś, I., 2008. Wyznaczenie okresów niżówkowych wód podziemnych w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej [Designation of low groundwater flow periods within upper Nysa Klodzka catchment]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 9, 149–158.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo