1. bookVolumen 63 (2019): Heft 3 (November 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Survey and restoration of outdoor glass reinforced polyester sculptures

Online veröffentlicht: 21 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 63 (2019) - Heft 3 (November 2019)
Seitenbereich: 130 - 137
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Schätz, M.: Moderní materiály ve výtvarné praxi. SNTL: Praha 1982.Search in Google Scholar

2. Richter, S.: Sochařství v novém materiálu. Umění a řemesla1963, 2, 58–63.Search in Google Scholar

3. Svoboda, B.: Plastické hmoty a umění. Technický magazín1970, 10, 40–41.Search in Google Scholar

4. Doležel, B.: Odolnost plastů a pryží. SNTL: Praha, 1981Search in Google Scholar

5. Beranová, M.: Koroze skelných laminátů. Dizertační práce. VŠCHT Praha, 1985.Search in Google Scholar

6. Popova, K.: Čištění povrchu polyesterových skelných laminátů. Semestrální práce. VŠCHT Praha, 2018.Search in Google Scholar

7. Šplíchal, J.: Artlist – Centrum pro současné umění Praha, Rychlost. Dostupné z https://www.artlist.cz/dila/rych-lost-5348/. (accessed 6.9.2019)Search in Google Scholar

8. Slezák, O.: Zpracování a použití polyesterových skelných laminátů. SNTL: Praha, 1965.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo