1. bookVolumen 14 (2022): Heft 4 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-831X
Erstveröffentlichung
01 Jan 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Impact of the Covid-19 Pandemic on the Standing of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Online veröffentlicht: 10 Apr 2023
Volumen & Heft: Volumen 14 (2022) - Heft 4 (December 2022)
Seitenbereich: 21 - 38
Eingereicht: 04 Dec 2022
Akzeptiert: 19 Jan 2023
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-831X
Erstveröffentlichung
01 Jan 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Chmielewski, M., & Pioch, J. (2020). Wpływ kryzysu pandemii Covid-19 na sytuację finansową przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie LPP SA. Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, 18(2), 101–116. Search in Google Scholar

Dziawgo, E. (2022). Enterprises in Poland in the face of the COVID-19 pandemic: functioning in the first half of 2020. Selected economic aspects. In M. Halushchenko, Ł. D. Bartosik, & M. Urbańczyk (Eds.), Pandemic COVID-19. Political, social, economic and legal aspects. Poznań–Łódź: ARCHAEGRAPH Scientific Publishing House. Search in Google Scholar

Gajdka, J., & Szymański, M. (2020). COVID-19 a polski rynek kapitałowy – czy wyniki finansowe spółki uzasadniają zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne – zarządzanie, zasoby i kapitał), 21(4), 35–52. https://gpwbenchmark.pl/opisy-indeksow Search in Google Scholar

Javed, B., Sarwer, A., Soto, E. B., & Mashwani, Z.-R. (2020). The coronavirus (COVID-19) pandemic’s impact on mental health. International Journal of Health Planning and Management, 35(5), 993–996. Search in Google Scholar

Kraska, E. M. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Financial Condition of Enterprises in Poland. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2, 79–96. Search in Google Scholar

Marinoni G., & van’t Land, H. (2020). The impact of Covid-19 on higher education. International Higher Education, 102, 7–9. Search in Google Scholar

Murawska, M. (2020). Stock Indexes in The Period of The Bessy Caused by The COVID-19 Pandemic in The First Quarter of 2020. Modern Management Systems, 15(4), 79–93. Search in Google Scholar

Samuk G., & Sidorowicz I. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on consumer behaviour. Academy of Management, 4(3), 195–206. Search in Google Scholar

Sliż, P. (2020). Remote work during the COVID-19 epidemic in Poland – results of an empirical study. E-mentor, 3(85). Warsaw School of Economics, Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Directions. Search in Google Scholar

Szczukocka, A. (2022). Impact of the Pandemic on the Development of E-Commerce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(359), 1–20. Search in Google Scholar

Szpilko, D., Bazydło, D., & Bondar, E. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na zakres i jakość usług kurierskich. Wyniki badań wstępnych. Marketing I Rynek, 5, 10–22. Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q4 2019 Search in Google Scholar

WSE Statistic Bulletin, IQ 2020 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q2 2020 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q3 2020 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q4 2020 Search in Google Scholar

WSE Statistic Bulletin, IQ 2021 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q2 2021 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q3 2021 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q4 2021 Search in Google Scholar

WSE Statistic Bulletin, IQ 2022 Search in Google Scholar

WSE Statistical Bulletin, Q2 2022 Search in Google Scholar

Zioło, Z. (2022). The impact of a pandemic on changes in the behaviour of economic entities. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(2), 7–26. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD