1. bookVolumen 6 (2014): Heft 3 (September 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-831X
Erstveröffentlichung
25 Apr 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms

Online veröffentlicht: 04 Aug 2014
Volumen & Heft: Volumen 6 (2014) - Heft 3 (September 2014)
Seitenbereich: 177 - 186
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-831X
Erstveröffentlichung
25 Apr 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Cavusgil S.T. (1994a), A Quit Revolution in Australian Exporters, Marketing News, vol. 28, no. 11, pp. 18-21.10.1108/02634509310027846Search in Google Scholar

Cavusgil S.T. (1994b), Born Globals: A Quiet Revolution Among Australian Exporters, Journal of International Marketing Research, vol. 2, no. 3, pp. 4-6.Search in Google Scholar

Cohn M. (1992), Passing the Tourch, Succession, Retirement & Estate Planning in Family - Owned Business, New York: McGraw-Hill Inc.Search in Google Scholar

Daszkiewicz, N. (2014), Internacjonalizacja polskich firm rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. XV, z. 7, cz. 1.Search in Google Scholar

Daszkiewicz N., Wach K., (2012), Internationalization of SMEs. Context, Models, Implementation, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk 2012.Search in Google Scholar

Daszkiewicz N., Wach K., (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międz ynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Daszkiewicz, N., Wach, K. (2014), Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland, Journal of Intercultural Management, vol. 6, no. 2.10.2478/joim-2014-0008Search in Google Scholar

Davis J. A., Tagiuri R. (1982), Bivalent attributes of the family firm, Owner Managed Business Institute, Santa Barbara, CA.Search in Google Scholar

Hadryś-Nowak, A. (2014), Internationalization of Polish Family-owned Businesses - Owner and Next Generation Perspective. In: B. Knežević, K. Wach (eds), International Business from Central European Perspective, University of Zagreb, Zagreb, pp. 53-64.Search in Google Scholar

Hallbäck J. Larimo J. (2007), Variety in International New Ventures - Typological Analysis and Beyond, Journal of Euromarketing, vol. 16, no. 1-2, pp. 37-57.Search in Google Scholar

Hatten T.S. (2003), Small Business Management. Entrepreneurship and Beyond, 2nd edition, Boston: Houghton Mifflin.Search in Google Scholar

Jaffe D.T. (1990), Working with Ones you Love: Conflict Resolution and Problem Solving Strategies for a Successful Business, Canari: Berkeley C.A.Search in Google Scholar

Knight G.A., Cavusgil S.T. (1996), The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, Advances in International Marketing, vol. 8, pp. 11-26.Search in Google Scholar

Knight G.A., Madsen T.K., Servais P. (2004), An Inquiry into Born-global Firms in Europe and the USA, International Marketing Review, vol. 21, no. 6, pp. 645-665.Search in Google Scholar

Kontinen, T,. Ojala, A. (2010). The internationalization of family businesses: a review of extant research, Journal of Family Business Strateg y, vol. 1, no. 2.Search in Google Scholar

Litz R.A., (2008): Two Sides of a One-Sided Phenomenon: Conceptualizing the Family Business and Business Family as a Möbius Strip, Family Business Review, vol. 31, no. 3.10.1177/08944865080210030104Search in Google Scholar

Lopez L.E., Kundu S.K., Ciravegna L. (2009), Born Global or Born Regional? Evidence from an Exploratory Study in the Costa Rican Software Industry, Journal of International Business Studies, vol. 40, pp. 1228-1238.Search in Google Scholar

Marjański A., Sułkowski Ł. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.Search in Google Scholar

McKinsey & Co. (1993), Emerging Exporters: Australia’s High Value-Added Manufacturing Exporters, McKinsey and Company - Australian Manufacturing Council, Melbourne.Search in Google Scholar

Moen Ø. (2002), The Born Globals. A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review, vol. 19, no. 2, pp. 156-175.Search in Google Scholar

Oviatt B.M., McDougall P.P. (1994), Towards a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, vol. 25, no. 1, pp. 45-64.Search in Google Scholar

Persinger E.S., Civi E., Walsh Vostina S. (2007), The Born Global Entrepreneur in Emerging Economies, International Business & Economics Research Journal, vol. 6, no. 3, pp. 73-82.Search in Google Scholar

Popczyk W. (2013), Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międz ynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/7525-939-1Search in Google Scholar

Rennie M.W. (1993), Born Global, McKinsey Quarterly, vol. 4, pp. 45-52.Search in Google Scholar

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Shi H.X. (2014), Entrepreneurship in Family Business. Cases from China, (Series: International Studies in Entrepreneurship, Vol. 30), Springer, Cham - Heildelberg - New York - London.10.1007/978-3-319-04304-3Search in Google Scholar

Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa. Surdej A., Wach K. (2011), Succession Choices in Family Firms. The Case of Poland, Wydawnictwo Aadam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Surdej A., Wach K. (2012), The Dynamics of Succession in Family Businesses in Poland - Empirical Results, Economia Marche. Journal of Applied Economics, vol. 31, no. 2, pp. 109-128.Search in Google Scholar

Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędz ynarodowienie, PWN, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Wach K. (2013), An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms, Horyzonty Polityki vol. 4, nr 9, s. 107-133.Search in Google Scholar

Wach K. (2014), Przedsiębiorczość międz ynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międz ynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa.Search in Google Scholar

Wach, K., Wojciechowski, L., The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. XV, z. 7, cz. 1, s. 143-156.Search in Google Scholar

Więcek-Janka, E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.Search in Google Scholar

Zaniewska K. (2012), Determinants of family business internationalization. Review of existing research, Economia Marche Journal of Applied Economics, 2012, vol. XXXI, no. 2. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo