1. bookVolumen 16 (2022): Heft 2 (December 2022)
    Hybrid Beliefs and Identities
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2228-0987
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Book Review: New Studies of Folk Religiosity in Poland

Online veröffentlicht: 16 Dec 2022
Volumen & Heft: Volumen 16 (2022) - Heft 2 (December 2022) - Hybrid Beliefs and Identities
Seitenbereich: 311 - 315
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2228-0987
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Gocół, Damian and Joanna Szadura, eds. 2021. “Przed ołtarzem pól…” Święci w kulturze ludowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej. Search in Google Scholar

Jackowski, Antoni, ed. 1999. Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon. Kraków: Znak. Search in Google Scholar

Jażdżewski, Leszek. 2014–2015. Dzieje Kościoła katolickiego na obecnym obszarze archidiecezji gdańskiej I: Średniowiecze; II: Nowożytność. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum. Search in Google Scholar

Kalka, Piotr and Jarosław Ellwart. 2020. Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw. Gdynia: Wydawnictwo Region. Search in Google Scholar

Kalniuk, Tomasz. 2019. Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Search in Google Scholar

Kajkowski, Kamil. 2019. Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon. Search in Google Scholar

Koval-Fuchylo, Iryna. 2022. Pol’s’ki svyati pomizh sakral’nistyu i komertsiyeyu. – Narodoznavchi zoshyty 2 (164): 517–520. [Коваль-Фучило, Ірина. 2022. Польські святі поміж сакральністю і комерцією. – Народознавчі зошити 2 (164): 517–520.] Search in Google Scholar

Łysiak, Wojcech. 2010. Święta przestrzeń: O pielgrzymkach, pielgrzymowaniu, miejscach pielgrzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim. Poznań: Wydawnictwo “Eco”. Search in Google Scholar

Niewęgłowski, Wesław. 1999. Leksykon świętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Stachowiak, Andrzej. 2009 Chrystus z łemkowskiego krzyża: rzecz o kamiennych krzyżach na Łemkowszczyźnie. Gorlice: Zjednoczenie Łemków. Search in Google Scholar

Stachowiak, Andrzej. 2017. Wojna religijna w górach: konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie po 1947 roku. Krosno: RuthenicArt. Search in Google Scholar

Zowczak, Magdałena. 2000. Biblia ludowa: Inter-pretacja wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław: Wyd. Funna. Search in Google Scholar

Wróblebska, Violetta. 2021. Współczesny kult świętych – tradycja czy komercja? Przykład św. Walentego. – “Prszed ołtarzem pól…” Święci w kulturze ludowej, edited by Damian Gocół and Joanna Szadura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 11–14. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo