1. bookVolumen 16 (2022): Heft 2 (December 2022)
    Hybrid Beliefs and Identities
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2228-0987
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Chuvash Village Sacred Spaces in the Samara Trans-Volga Region

Online veröffentlicht: 16 Dec 2022
Volumen & Heft: Volumen 16 (2022) - Heft 2 (December 2022) - Hybrid Beliefs and Identities
Seitenbereich: 160 - 186
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2228-0987
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Antipina, Anna A. 2017. Kul’tovyy pamyatnik El’ kűlli (Ozero Al’). – Chuvashskiy gumanitarnyy vestnik 12: 81–97. [Антипина, Анна А. 2017. Культовый памятник Эль кӳлли (Озеро Аль). – Чувашский гуманитарный вестник 12: 81–97.] Search in Google Scholar

Antipina, Anna A. 2019. Kul’tovyye pamyatniki Cheboksarskogo uyezda. – Aktual’nyye voprosy istorii i kul’tury chuvashskogo naroda. Cheboksary: Chuvashskiy gosudarstvennyy institut gumanitarnykh nauk, 72–91. [Антипина, Анна А. 2019. Культовые памятники Чебоксар-ского уезда. – Актуальные вопросы истории и культуры чувашского народа. Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 72–91.] Search in Google Scholar

Bayburin, Al’bert K. 1993. Ritual v traditsionnoy kul’ture Strukturno-semanticheskiy analiz vostochnoslavyanskikh obryadov. Sankt-Peterburg: Nauka. [Байбурин, Альберт К. 1993. Ритуал в традиционной культуре Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. Санкт-Петербург: Наука.] Search in Google Scholar

Benevolenskiy, Grigoriy. 1868a. Chuvashskiye prazdniki i molyany. – Samarskiye yeparkhial’nyye vedomosti 20: 506–511. [Беневоленский, Григорий. 1868a. Чувашские праздники и моляны. – Самарские епархиальные ведомости 20: 506–511.] Search in Google Scholar

Benevolenskiy, Grigoriy 1868b. Chuvashskiye verovaniya. – Samarskiye yeparkhial’nyye vedomosti 10: 252–255. [Беневоленский, Григорий 1868b. Чувашские верования. – Самарские епар-хиальные ведомости 10: 252–255.] Search in Google Scholar

Caillois, Roger. 2003. = Kayua, Rozhe. 2003. Mif i Chelovek: Chelovek i sakral’noye. Moskva: Ob’’yedinennoye gumanitarnoye izdatel’stvo. [Кайуа, Роже. 2003. Миф и Человек: Человек и сакральное. Москва: Объединенное гуманитарное издательство.] Search in Google Scholar

Dianov, Maksim A., ed. 2012. Sotsial’no-demograficheskiy portret Rossii: Po itogam Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 goda. Moskva: Statistika Rossii. [Дианов, Максим А., ред. 2012. Со циально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. Москва: Статистика России.] Search in Google Scholar

Durkheim, Émile. 2018. = Dyurkgeym, Emil’. 2018. Elementarnyye formy religioznoy zhizni: totemicheskaya sistema v Avstralii. Moskva: Elementarnyye formy. [Дюркгейм, Эмиль. 2018. Эле-ментарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. Москва: Эле-ментарные формы.] Search in Google Scholar

Eliade, Mircea, 1987. = Eliade, Mircha. 1987. Kosmos i istoriya. Moskva: Progress. [Элиаде, Мирча. 1987. Космос и история. Москва: Прогресс.] Search in Google Scholar

Eliade, Mircea. 1994. = Eliade, Mircha. 1994. Svyashchennoye i mirskoye. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta. [Элиаде, Мирча. 1994. Священное и мирское. Москва: Издательство Московского университета.] Search in Google Scholar

Fedotova, Yelena V. 2003. Iz nablyudeniy obryada nekreshchenykh chuvashey Yakushkinskogo kusta Nurlatskogo rayona Respubliki Tatarstan. – Natsional’nyye traditsii v kul’ture narodov Povolzh’ya: materialy regional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Cheboksary: Natsional’naya biblioteka Chuvashskoy Respubliki, 52–56. [Федотова, Елена В. 2003. Из наблюдений обряда некрещеных чувашей Якушкинского куста Нурлатского района Республики Татарстан. – Национальные традиции в культуре народов Поволжья: материалы региональ-ной научно-практической конференции. Чебоксары: Национальная библиотека Чуваш-ской Республики, 52–56.] Search in Google Scholar

Hobsbawm, Eric. 2000. = Hobsbaum, Erik. 2000. Izobreteniye traditsii. – Vestnik Yevrazii 1: 47–62. [Хобсбаум, Эрик. 2000. Изобретение традиции. – Вестник Евразии 1: 47–62.]10.1007/BF03247880 Search in Google Scholar

Ivanov, Antoniy S. 1895. Chuvashskiy “irikh”. – Strannik 3: 633–634. [Иванов, Антоний С. 1895. Чувашский «ирих». – Странник 3: 633–634.] Search in Google Scholar

Ivanova, Anna A.; Vladimir N. Kalutskov and Lyudmila V. Fadeyeva. 2009. Svyatyye mesta v etnokul’turnom landshafte Pinezh’ya. Moskva: Ob’’yedinennoye gumanitarnoye izdatel’stvo. [Иванова, Анна А.; Владимир Н. Калуцков и Людмила В. Фадеева. 2009. Святые места в этнокультурном ландшафте Пинежья. Москва: Объединенное гуманитарное издательство.] Search in Google Scholar

Lavrenova, Ol’ga A. 2010. Prostranstva i smysly: Semantika kul’turnogo landshafta. Moskva: Institut naslediya. [Лавренова, Ольга А. 2010. Пространства и смыслы: Семантика культурного ландшафта. Москва: Институт наследия.] Search in Google Scholar

Lepekhin, Ivan I. 1771. Dnevnyye zapiski puteshestviya doktora i Akademii Nauk ad»yunkta Ivana Lepekhina po raznym provintsiyam Rossiyskogo gosudarstva. Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk. [Лепехин, Иван И. 1771. Дневные записки путешествия доктора и Академии Наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.] Search in Google Scholar

Levkiyevskaya, Yelena Ye. 2006. Prostranstvo potustoronnego mira v narodnykh predstavleniyakh vostochnykh slavyan. – Slavyanovedeniye 6: 9–15. [Левкиевская, Елена Е. 2006. Про-странство потустороннего мира в народных представлениях восточных славян. – Славя-новедение 6: 9–15.] Search in Google Scholar

Lidov, Aleksey M. 2006. Iyerotopiya. Sozdaniye sakral’nogo prostranstva kak vid tvorchestva i predmet istoricheskogo issledovaniya. – Iyerotopiya. Sozdaniye sakral’nykh prostranstv Vizantii i Drevney Rusi. Moskva: Indrik, 9–31. [Лидов, Алексей М. 2006. Иеротопия. Создание сакрального пространства как вид творчества и предмет исторического исследования. – Иеротопия. Создание сакральных пространств Византии и Древней Руси. Москва: Индрик, 9–31.] Search in Google Scholar

Magnitskiy, Vasiliy K. 1881. Materialy k ob’’yasneniyu staroy chuvashskoy very. Kazan’: Tipografiya Imperatorskogo universiteta. [Магнитский, Василий К. 1881. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань: Типография Императорского университета.] Search in Google Scholar

Meletinskiy, Yeleazar M. 1976. Poetika mifa. Moskva: Nauka. [Мелетинский, Елеазар М. 1976. Поэтика мифа. Москва: Наука.] Search in Google Scholar

Minniyakhmetova, Tat’yana G. 2009. Prostranstvo i vremya: predstavleniya o tsiklichnosti. – Finno-ugrovedeniye 1: 39–45. [Миннияхметова, Татьяна Г. 2009. Пространство и время: представления о цикличности. – Финно-угроведение 1: 39–45.] Search in Google Scholar

Okhotnikov, Nikifor M. 1920. Zapiski chuvashina o svoyem vospitanii. – Izvestiya Obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete XXXI: 20–48. [Охотников, Никифор М. 1920. Записки чувашина о своем воспитании. – Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете XXXI: 20–48.] Search in Google Scholar

Pallas, Petr S. 1773. Puteshestviye po raznym provintsiyam Rossiyskogo Gosudarstva. Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk. [Паллас, Петр С. 1773. Путешествие по разным провинциям Российского Государства. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.] Search in Google Scholar

Popova, Yelena V. 2011. Kul’tovyye pamyatniki i sakral’nyye ob’’yekty besermyan. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka, literatury Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy Akademii nauk. [Попова, Елена В. 2011. Культовые памятники и сакральные объекты бесермян. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка, литературы Уральского отделения Российской Академии наук.] Search in Google Scholar

Salmin, Anton K. 2007. Sistema fol’k-religii chuvashey. Sankt-Peterburg: Nauka. [Салмин, Антон К. 2007. Система фольк-религии чувашей. Санкт-Петербург: Наука.] Search in Google Scholar

Salmin, Anton K. 2016. Prazdniki, obryady i verovaniya chuvashskogo naroda. Cheboksary: Chuvashskoye knizhnoye izdatel’stvo. [Салмин, Антон К. 2016. Праздники, обряды и верования чувашского народа. Чебоксары: Чувашское книжное издательство.] Search in Google Scholar

Sboyev, Vasiliy A. 2004. Zametki o chuvashakh. Cheboksary: Chuvashskoye knizhnoye izdatel’stvo. [Сбоев, Василий А. 2004. Заметки о чувашах. Чебоксары: Чувашское книжное издательство.] Search in Google Scholar

Skvortsov, Vladimir. 1905. Ocherk khristianskogo prosveshcheniya chuvash v prikhode sela Novo-Yakushkina, Buguruslanskogo uyezda (k 40-letiyu prikhoda). – Samarskiye yeparkhial’nyye vedomosti 3: 57–63. [Скворцов, Владимир. 1905. Очерк христианского просвещения чуваш в приходе села Ново-Якушкина, Бугурусланского уезда (к 40-летию прихода). – Самар-ские епархиальные ведомости 3: 57–63.] Search in Google Scholar

Shutova, Nadezhda I. 2001. Dokhristianskiye kul’tovyye pamyatniki v udmurtskoy religioznoy traditsii: Opyt kompleksnogo issledovaniya. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. [Шутова, Надежда И. 2001. Дохрис-тианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплексного исследования. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук.] Search in Google Scholar

Shutova, Nadezhda I. 2004. Sakral’noye prostranstvo i kul’tovyye pamyatniki. – Udmurtskaya mifologiya. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 36–53. [Шутова, Надежда И. 2004. Сакральное пространство и культовые памятники. – Удмуртская мифология. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, 36–53.] Search in Google Scholar

Toporov, Vladimir N. 1983. Prostranstvo i tekst. – Tekst: semantika i struktura. Moskva: Nauka, 227–284. [Топоров, Владимир Н. 1983. Пространство и текст. – Текст: семантика и струк-тура. Москва: Наука, 227–284.] Search in Google Scholar

Zabiyako, Andrey P. 2012. Topografiya svyashchennogo. – Yevraziya: dukhovnyye traditsii narodov 1: 123–136. [Забияко, Андрей П. 2012. Топография священного. – Евразия: духовные тра-диции народов 1: 123–136.] Search in Google Scholar

Zhukovskaya, Natal’ya L. 1986. Prostranstvo i vremya v mirovozzrenii mongolov. – Mify, kul’ty, obryady narodov zarubezhnoy Azii. Moskva: Nauka, 118–134. [Жуковская, Наталья Л. 1986. Пространство и время в мировоззрении монголов. – Мифы, культы, обряды народов зару-бежной Азии. Москва: Наука, 118–134.] Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo