Uneingeschränkter Zugang

Substitution of Norway spruce for Douglas-fir: changes of soil microbial activities as climate change induced shift in species composition – a case study


Zitieren

Allen, C. D., Macalady, A. K., Chenchouni, H., Bachelet, D., McDowell, N., Vennetier, M. et al., 2010: A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest Ecology and Management, 259:660–684.10.1016/j.foreco.2009.09.001Search in Google Scholar

Antisari, L. V., Falsone, G., Carbone, S., Marinari, S., Vianello, G., 2015: Douglas-fir reforestation in North Apennine (Italy): Performance on soil carbon sequestration, nutrients stock and microbial activity. Applied Soil Ecology, 86:82–90.10.1016/j.apsoil.2014.09.009Search in Google Scholar

Antisari, L. V., Papp, R., Vianello, G., Marinari, S., 2018: Effects of Douglas fir stand age on soil chemical properties, nutrient dynamics, and enzyme activity: a case study in Northern Appenines, Italy. Forests, 9:641.10.3390/f9100641Search in Google Scholar

Augusto, L., Ranger, J., Binkley, D., Rothe, A., 2002: Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Annales of Forest Science, 59:233–253.10.1051/forest:2002020Search in Google Scholar

Beran, F., 1993: Fenotypová proměnlivost a růst doug-lasky tisolisté na školním polesí Hůrka (SLŠ Písek). Zprávy lesnického výzkumu, 38:5–15.Search in Google Scholar

Beran, F., 1995: Dosavadní výsledky provenienčního výzkumu douglasky tisolisté v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 40:7–13.Search in Google Scholar

Beran, F., 2018: Introdukované dřeviny v lesním hospodářství ČR – Přehled. In: Vacek, Z., Podrázský, V. (eds.): Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví, ČLS, Kostelec nad Černými lesy, p. 7–16.Search in Google Scholar

Beran, F., Dostál, J., Fulín, M., 2019: Vyhodnocení nejstarších provenienčních ploch s douglaskou tisolistou v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 64:65–76.Search in Google Scholar

Brockett, B. F. T., Prescott, C. E., Grayston, S. J., 2012: Soil moisture is the major factor influencing microbial community structure and enzyme activities across seven geoclimatic zones in western Canada. Soil Biology & Biochemistry, 44: 9–20.10.1016/j.soilbio.2011.09.003Search in Google Scholar

Budde, S., 2006: Auswirkungen des Douglasienanbaus auf die Bodenvegetation im nordwestdeutschen Tiefland. Göttingen, Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Georg-August-Universität Göttingen, Cuvillier Verlag, 146 p.Search in Google Scholar

Bušina, F., 2007: Natural regeneration of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) in forest stands of Training Forest District Hůrky, Higher Forestry School and Secondary Forestry School in Písek. Journal of Forest Science, 53: 20–3410.17221/2083-JFSSearch in Google Scholar

Cukor, J., Linhart, L., Vacek, Z., Baláš, M., Linda, R., 2017a: The effects of Alginite fertilization on selected tree species seedlings performance on afforested agricultural lands. Central European Forestry Journal, 63:48–56.10.1515/forj-2017-0001Search in Google Scholar

Cukor, J., Vacek, Z., Linda, R., Bílek, L., 2017b: Carbon sequestration in soil following afforestation of former agricultural land in the Czech Republic. Central European Forestry Journal, 63:97–104.10.1515/forj-2017-0011Search in Google Scholar

Eilmann, B., de Vries, S. M. G., den Ouden, J., Mohren, G. M. J., Sauren, P., Sass-Klaassen, U., 2013: Origin matters! Difference in drought tolerance and productivity of coastal Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.]) provenances. Forest Ecology and Management, 302:133–143.10.1016/j.foreco.2013.03.031Search in Google Scholar

Green, R. N., Trowbridge, R. L., Klinka, K., 1993: Towards a taxonomic classification of humus forms. Forest Science, 39:1–49.10.1093/forestscience/39.s1.a0001Search in Google Scholar

Hart, V., Hartová, M., Tauchman, P., 2010: Analysis of herbicide effects on Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) natural regeneration. Journal of Forest Science, 56:209–217.10.17221/77/2009-JFSSearch in Google Scholar

Kantor, P., Bušina, F., Knott, R., 2010: Postavení doug-lasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) a její přirozená obnova na školním polesí Hůrky středních lesnických škol Písek. Zprávy lesnického výzkumu, 55:251–263.Search in Google Scholar

Králíček, I., Vacek, Z., Vacek, S., Remeš, J., Bulušek, D., Král, J. et al., 2017: Dynamics and structure of mountain autochthonous spruce-beech forests: impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate. Den-Dendrobiology, 77:119–137.10.12657/denbio.077.010Search in Google Scholar

Kšír, J., Beran, F., Podrázský, V., Novotný, P., Dostál, J., Kubeček, J., 2015: Výsledky hodnocení mezinárodní provenienční plochy s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) na lokalitě Hůrky v Jižních Čechách ve věku 44 let. Zprávy lesnického výzkumu, 60:104–114.Search in Google Scholar

Kubeček, J., Štefančík, I., Podrázský, V., Longauer, R., 2014: Výsledky výzkumu douglasky tisolisté (Pseudo-tsuga menziesii [Mirb.] Franco) v České republice a na Slovensku – přehled. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 60:120–129.10.2478/forj-2014-0012Search in Google Scholar

Kuneš, I., Baláš, M., Linda, R., Gallo, J., Nováková, O., 2017: Effects of brassinosteroid application on seed germination of Norway spruce, Scots pine, Douglas fir and English oak. IForest, 10:121–127.10.3832/ifor1578-009Search in Google Scholar

Malchair, S., Carnol, M., 2009: Microbial biomass and C and N transformations in forest floors under European beech, sessile oak, Norway spruce and Douglas-fir at four temperate forest sites. Soil Biology & Biochemistry, 41:831–839.10.1016/j.soilbio.2009.02.004Search in Google Scholar

Martiník, A., 2003: Possibilities of growing Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) in the conception of sustainable forest management. Ekológia (Bratislava), 22(Suppl. 3):136–146.Search in Google Scholar

Martiník, A., Palátová, E., 2012: Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná? Zprávy lesnického výzkumu, 57:47–55.Search in Google Scholar

Menšík, L., Kulhavý, J., Kantor, P., Remeš, M., 2009: Humus conditions of stands with the different proportion of Douglas fir in training forest district Hůrky and the Křtiny Forest Training Enterprise. Journal of Forest Sciences, 55:345–356.10.17221/9/2009-JFSSearch in Google Scholar

Mikulenka, P., Prokůpková, A., Vacek, Z., Vacek, S., Bulušek, D., Simon, J. et al., 2020: Effect of climate and air pollution on radial growth of mixed forests: Abies alba (Mill.) vs. Picea abies (L.) Karst. Central European Forestry Journal, 66:23–36.10.2478/forj-2019-0026Search in Google Scholar

Mondek, J., Baláš, M., 2019: Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) and its role in the Czech forests. Journal of Forest Science, 65:41–50.10.17221/9/2019-JFSSearch in Google Scholar

Palátová, P., Dudík, R., Hušbauer, J., 2017: Czech Wood and Potential of its Consumption in the Czech Republic. In: Dudík, R. (ed.): More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective. Prague, WoodEMA, i.a., p. 33–37.Search in Google Scholar

Petkova, K., Goergieva, M., Uzunov, M., 2014: Investigation of Douglas-fir provenance test in North-Western Bulgaria at the age of 24 years. Journal of Forest Science, 60:288–296.10.17221/12/2014-JFSSearch in Google Scholar

Podrázský V., Remeš J., Sloup R., Pulkrab K., Novotná S., 2016: Douglas-fir – partial substitution for declining conifer timber supply – review of Czech data. Wood Research, 61:525–530.Search in Google Scholar

Popov, E. B., 2014: Results of 20 years old Douglas-fir provenance experiment established on the northern slopes of Rila Mountain in Bulgaria. Journal of Forest Science, 60:394–399.10.17221/14/2014-JFSSearch in Google Scholar

Ponge, J. F., 2003: Humus forms in terrestrial ecosystems: A framework to biodiversity. Soil Biology and Biochemistry, 35:935–945.10.1016/S0038-0717(03)00149-4Search in Google Scholar

Prescott, C. E., Grayston, S. J., 2013: Tree species influence on microbial communities in litter and soil: Current knowledge and research needs. Forest Ecology and Management, 309:19–27.10.1016/j.foreco.2013.02.034Search in Google Scholar

Pretzsch, H., Block, J., Dieler, J., Dong, P. H., Kohnle, U., Nagel, J. et al., 2010: Comparison between the productivity of pure and mixed stands of Norway spruce and European beech along an ecological gradient. Annals of Forest Science, 67:712.10.1051/forest/2010037Search in Google Scholar

Prokůpková, A., 2020: Dynamics of mixed lowland forests in Central Bohemia over a 20-year period. Journal of Forest Science, 66: 49 – 62.10.17221/6/2020-JFSSearch in Google Scholar

Pulkrab, K., Sloup, M., Zeman, M., 2014: Economic impact of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) production in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 60:297–306.10.17221/27/2014-JFSSearch in Google Scholar

Remeš, J., Pulkrab, K., Tauchman, P., 2010: Produkční a ekonomický potenciál douglasky tisolisté na vybrané lokalitě ŠLP Kostelec nad Černými lesy In: Prknová, H. (ed.): Aktuality v pěstování introdukovaných dřevin. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 68–69.Search in Google Scholar

Riedl, M., Jarský, V., Palátová, P., Sloup, R., 2019: The Challenges of the Forestry Sector Communication Based on an Analysis of Research Studies in the Czech Republic. Forests, 10:935.10.3390/f10110935Search in Google Scholar

Seifert, J., 1957: Vliv jedlového porostu na biologický stav půdy. Folia Microbiologica, 2:234–237.10.1007/BF02928361Search in Google Scholar

Svoboda, M., Podrázský, V., 2005: Forest decline and pedobiological characteristics of humus forms in the Šumava National Park. Journal of Forest Science, 51:141–146.10.17221/4552-JFSSearch in Google Scholar

Šimůnek, V., Vacek, Z., Vacek, S., Králíček, I., Vančura, K., 2019: Growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) natural forests: Dendroclimatic study from Krkonoše National Park. Central European Forestry Journal, 65:92–102.10.2478/forj-2019-0010Search in Google Scholar

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Neudertová Hellebrandová, K., 2019: Nutrition of Douglas-fir in four different regions of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 65:1–8.10.17221/130/2018-JFSSearch in Google Scholar

Tauchman, P., Hart, V., Remeš, J., 2010: Srovnání produkce porostu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii [Mirbel] Franco) s porostem smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) a stanovištně původním smíšeným porostem středního věku na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. Zprávy lesnického výzkumu, 55:187–194.Search in Google Scholar

Temperli, C., Bugmann, H., Elkin, C., 2012: Adaptive management for competing forest goods and services under climate change. Ecological Application, 22: 2065–2077.10.1890/12-0210.123387110Search in Google Scholar

Toth, D., Maitah, M., Maitah, K., Jarolínová, V., 2020: The Impacts of Calamity Logging on the evelopment of Spruce Wood Prices in Czech Forestry. Forests, 11:283.10.3390/f11030283Search in Google Scholar

Ulbrichová, I., Kupka, I., Podrázský, V., Kubeček, J., Fulín, M., 2014: Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 59:72–78.Search in Google Scholar

Vacek, S., Vacek, Z., Bílek, L., Simon, J., Remeš, J., Hůnová, I., Král, J., Putalová, T., Mikeska, M., 2016: Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. Silva Fennica, 50:1564.10.14214/sf.1564Search in Google Scholar

Vacek, S., Prokůpková, A., Vacek, Z., Bulušek, D., Šimůnek, V., Králíček, I. et al., 2019a: Growth response of mixed beech forests to climate change, various management and game pressure in Central Europe. Journal of Forest Science, 65:331–345.10.17221/82/2019-JFSSearch in Google Scholar

Vacek, Z., Vacek, S., Slanař, J., Bílek, L., Bulušek, D., Štefančík, I. et al., 2019b: Adaption of Norway spruce and European beech forests under climate change: from resistance to close-to-nature silviculture. Central European Forestry Journal, 65:129–144.10.2478/forj-2019-0013Search in Google Scholar

Vacek, S., Vacek, Z., Ulbrichová, I., Bulušek, D., Prokupková, A., Král, J., Vančura, K., 2019c: Biodiversity dynamics of differently managed lowland forests left to spontaneous development in Central Europe. Austrian Journal of Forest Science, 136:249–281.Search in Google Scholar

Vančura, K., Prokůpková, A., Bulušek, D., Šimůnek, V., Hájek, V., Králíček, I., 2020: Dynamics of mixed lowland forests in Central Bohemia over a 20-year period. Journal of Forest Science, 66:49–62.10.17221/6/2020-JFSSearch in Google Scholar

Viewegh, J., 2003: Czech Forest Ecosystem Classification. Journal of Forest Science, 49:74–82.10.17221/4682-JFSSearch in Google Scholar

Vitali, V., Büntgen, U., Bauhus, J., 2017: Silver fir and Douglas fir are more tolerant to extreme droughts than Norway spruce in south-western Germany. Global Change Biology, 23:5108–5119.10.1111/gcb.1377428556403Search in Google Scholar

Welke, S. D., Hope, G. D., 2005: Influences of stand composition and age on forest floor processes and chemistry in pure and mixed stands of Douglas-fir and paper birch in interior British Columbia. Forest Ecology and Management, 219:29–42.10.1016/j.foreco.2005.08.040Search in Google Scholar

Zeller, B., Andrianarisoa, S., Jussy, J. H., 2010: Impact of Douglas-fir on the N cycle: Douglas fir promote nitrification? In: Opportunities and risks for Douglas fir in a changing climate. Freiburg, 18–20 October 2010, Berichte Freiburger Forstliche Forschung, 85:11.Search in Google Scholar

eISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere