1. bookVolumen 49 (2022): Heft 1 (January 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-7014
Erstveröffentlichung
16 Apr 2017
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The cytogenetic parameters of Pinus sylvestris L. under conditions of the Far North of Russia (Karelia)

Online veröffentlicht: 30 Dec 2021
Volumen & Heft: Volumen 49 (2022) - Heft 1 (January 2022)
Seitenbereich: 61 - 69
Eingereicht: 23 Jul 2021
Akzeptiert: 27 Oct 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-7014
Erstveröffentlichung
16 Apr 2017
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Atlas Karel’skoi ASSR, 1989. [Atlas of the Karelian ASSR]. Moscow: GUGK. 40 p. Search in Google Scholar

Butorina, A.K., Cherckashina, O.N., Ermolaeva, O.V., Chernodubov, A.I., Avdeeva, I.A., 2007. Cytogenetic monitoring of the Usmansky and Khrenovskoyautochtonic pine stands. Biology Bulletin, 34 (4): 423–426. https://doi.org/10.1134/s106235900704015210.1134/S1062359007040152 Search in Google Scholar

Butorina, A.K., Ermolaeva, O.V., Cherkashina, O.N., Mazurova, I.E., Belousov, M.V., Chernodubov A.I., 2008. Perspektivy ispol’zovaniya tsitogeneticheskogo analiza v lesovodstve na primere otsenki sostoyaniya ostrovnykh borov Voronezhskoi oblasti [Perspectives of using the cytogenetic analysis in forestry from the example of assessment of state of island pine forests (Voronezh region)]. Biology Bulletin Reviews, 128 (4): 400–408. Search in Google Scholar

Butorina, A.K., Kalaev, V.N., 2000. Analysis of sensitivity of different criteria in cytogenetic monitoring. Russian Journal of Ecology, 3: 186–189. https://doi.org/10.1007/bf0276281910.1007/BF02762819 Search in Google Scholar

Butorina, A.K., Kalaev, V.N., Mironov, A.N., Smorodinova, V.A., Mazurova, I.E., Doroshev, S.A., Senkevich, E.V., 2001. Cytogenetic variation in populations of Scotch pine. Russian Journal of Ecology, 3: 198–202. https://doi.org/10.1023/a:101136632880910.1023/A:1011366328809 Search in Google Scholar

Butorina, A.K., Muraya, L.S., Isakov, Iu.N., 1979. Spontannyi mutagenez u sosny obyknovennoi (Pinus silvestris L.). Pervyi sluchai obnaruzheniya mutanta s kol’tsevoi i dobavochnoi khromosomami [Spontaneous mutagenesis in Scots pine (Pinus silvestris L.). First case of the detection of a mutant with ring and supernumerary chromosomes]. Reports of the Academy of Sciences, 248 (4): 977–979. Search in Google Scholar

Carvalho, A., Gaivao, I., Lima-Brito, J., 2020. Seed osmopriming with PEG solutions in seeds of three infraspecific taxa of Pinus nigra: Impacts on germination, mitosis and nuclear DNA. Forest Ecology and Management, 456: 117739. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.11773910.1016/j.foreco.2019.117739 Search in Google Scholar

Carvalho, A., Leal, F., Matos, M., Lima-Brito, J., 2018. Effects of heat stress in the leaf mitotic cell cycle and chromosomes of four wine-producing grapevine varieties. Protoplasma, 255: 1725–1740. https://doi.org/10.1007/s00709-018-1267-410.1007/s00709-018-1267-4 Search in Google Scholar

Daev, E.V., Dukelskaya, A.V., Barabanova, L.V., 2015. Cytogenetic approaches for determining ecological stress in aquatic and terrestrial biosystems. Russian Journal of Genetics: Applied Research, 5 (5): 441–448. https://doi.org/10.1134/s207905971505005610.1134/S2079059715050056 Search in Google Scholar

Ehkologicheskii monitoring. Metody biologicheskogo monitoringa. Chast’ 2 [Ecological monitoring. Methods of biological monitoring. Part 2]. Nizhny Novgorod: NNGU. 1995. 272 p. Search in Google Scholar

Geraskin, S.A., Kuzmenkov, A.G., Vasiliyev D.V., 2018. Vremennaya dinamika tsitogeneticheskikh effektov v khronicheski obluchaemykh populyatsiyakh sosny obyknovennoi [Time dynamics of cytogenetic effects in chronically exposed Scots Pine populations]. Radiation Biology. Radioecology, 58 (1): 74–84. https://doi.org/10.7868/s086980311801008310.7868/S0869803118010083 Search in Google Scholar

Geraskin, S.A., Ziminal.M., Dikarev, V.G., Vasiliyev, D.V., Oudalova, A.A., Alexakhin, R.M., Zimina, L.M., Zimin, V. L., Blinova, L.D., 2003. Bioindication of the anthropogenic effects on micropopulation of Pinus sylvestris L. in the vicinity of a plant for the storage and processing of radioactive waste and in the Chernobyl NPP zone. Journal of Environmental Radioactivity, 66 (1-2): 171–180. https://doi.org/10.1016/s0265-931x(02)00122-410.1016/S0265-931X(02)00122-4 Search in Google Scholar

Goryachkina, O.V., Sizykh, O.A., 2012. Tsitogeneticheskie reaktsii khvoinykh rastenii v antropogenno-narushennykh raionakh g. Krasnoyarska i ego okrestnostei [Cytogenetic reactions of coniferous plants in anthropogenic disturbed areas of Krasnoyarsk and its environs]. Conifers of the Boreal Zone, 1-2: 46–51. Search in Google Scholar

Gromtsev, A.N., Petrov, N.V., 2016. Naibolee uyazvimye lesa severo-zapada taezhnoi zony Rossii: landshaftnye osobennosti, sovremennoe sostoyanie, sokhranenie [Most vulnerable forests of Russia’s north-western boreal zone: Landscape characteristics, present day condition, conservation]. Proceedings of the Saint Petersburg Forestry Research Institute, 2: 4–16. https://doi.org/10.21178/2079-6080.2016.2.410.21178/2079-6080.2016.2.4 Search in Google Scholar

Hizume, M., Kishimoto, K., Tominaga, K., Tanaka, A., 1988. Presence of B-chromosome in Picea glehnii (Pinaceae). Kromosomo, 2 (51-52): 1715–1720. Search in Google Scholar

Ilinskikh, N.N., Ilinskikh, I.N. Nekrasov, V.N., 1988. Ispol’zovanie mikroyadernogo testa v skrininge i monitoringe mutagenov [Use of micronucleus test in screening and monitoring of mutagens]. Cytology and Genetics, 22 (1): 67–72. Search in Google Scholar

Ilinskikh, N.N., Ilinskikh, V.V., Vanchugova, N.N., Ilinskikh, I. N., 1992. Mikroyadernyi analiz i tsitogeneticheskaya nestabil’nosv’ [Micronuclear analysis and cytogenetic instability]. Tomsk: Tomsk State University. 269 p. Search in Google Scholar

Ivanter, E.V., Korosov, A.V., 2011. Vvedenie v kolichestvennuyu biologiyu [Introduction to quantitative biology]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. 302 p. Search in Google Scholar

Kalaev, V.N., 2009. Tsitogeneticheskie reaktsii listvennykh drevesnykh rastenii na stressovye usloviya i perspektivy ikh ispol’zovaniya dlya otsenki genotoksichnosti okruzhayushchei sredy [Cytogenetic reactions of deciduous woody plants to stress conditions and prospects for their use to assess the genotoxicity of the environment]. PhD thesis. Voronezh: Voronezh State University. 47 p. Search in Google Scholar

Kalashnik, N.A., 2008. Chromosome aberrations as indicator of technogenic impact on conifer stands. Russian Journal of Ecology, 39 (4): 261–271. https://doi.org/10.1134/s106741360804005x10.1134/S106741360804005X Search in Google Scholar

Kunakh, V.A., 1995. Genome variability in plant somatic cells. 2. Natural variability. Biopolymers and Cell, 11 (6): 5–40. https://doi.org/10.7124/bc.00040010.7124/bc.000400 Search in Google Scholar

Kunakh, V. A., 2011. Plastichnost’ genoma somaticheskikh kletok i adaptivnost’ rastenii [Genome plasticity of somatic cells and plant adaptability]. Molecular and Applied Genetics, 12 (8): 8–14. Search in Google Scholar

Kvitko, O.V., Muratova, E.N., Bazhina E.V., 2011. Cytogenetics of Abies sibirica in decline fir stands of west Sayan High Mountains. Contemporary Problems of Ecology, 4 (6): 641–646. https://doi.org/10.1134/s199542551106012910.1134/S1995425511060129 Search in Google Scholar

Mashkina, E.V., Kalayev, V.N., Muraya, L.S., Lelikova, E.S., 2009. Tsitogeneticheskie reaktsii semennogo potomstva sosny obyknovennoi na kombinirovannoe antropogennoe zagryaznenie v raione Novolipetskogo metallurgicheskogo kombinata [Cytogenetic response of seed progeny of Scots pine to combined anthropogenic pollution in the area of Novolipetsk metallurgical combine]. Ecological Genetics, 3: 17–29. https://doi.org/10.17816/ecogen7317-2910.17816/ecogen7317-29 Search in Google Scholar

Mashkina, O.S., Tikhonova, I.V., Muratova, E.N., Muraya, L.S., 2012. Tsitogeneticheskie osobennosti semennogo potomstva karlikovykh sosen na Yuge Vostochnoi Sibiri [Cytogenetic features of seed progeny of dwarf pines in the South of Eastern Siberia]. Conifers of the Boreal Zone, 1-2: 127–135. Search in Google Scholar

Muratova, E.N., Sedelnikova, T.S., 2004. Genomic and chromosomal mutations in Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing in extreme conditions. Conifers of the Boreal Zone, 22 (1-2): 128–140. Search in Google Scholar

Nemtseva, L.S., 1970. Metafaznyi metod ucheta perestroek khromosom [Metaphase chromosome rearrangements accounting method]. Mokva: Nauka. 124 p. Search in Google Scholar

Pardayeva, E.U., Mashkina, O.S., Popov, V.N., 2017. State of Pinus sylvestris L. generative sphere according to cytogenetic analysis in changing climate conditions on the territory of Voronezh oblast. Contemporary Problems of Ecology, 3: 271–276. https://doi.org/10.1134/s199542551703008810.1134/S1995425517030088 Search in Google Scholar

Pravdin, L.F., Budaragin, V.A., Kruklis, M.V., Shershukova, O.P., 1972. Metodika kariologicheskogo izucheniya khvoinykh porod [Methods of karyoiogic investigation of Conifers]. Lesovedenie, 2: 67–75. Search in Google Scholar

Prus-Głowacki, W., Chudzińska, E., Wojnicka-Półtorak, A., Kozacki, L., Fagiewicz, K., 2006. Effects of heavy metal pollution on genetic variation and cytological disturbances in the Pinus sylvestris L. population. Journal of Applied Genetics, 47(2): 99–108. https://doi.org/10.1007/BF0319460710.1007/BF0319460716682749 Search in Google Scholar

Pukhalskiy, V.A., Solovev, A.A., Badaeva, E.D., Yurtsev, V.N., 2007. Praktikum po tsitologii i tsitogenetike rastenii [Practicum on plant cytology and cytogenetics]. Moscow: Kolos. 198 p. Search in Google Scholar

Reis, S., Pavia, I., Carvalho, A., Moutinho-Pereira, J., Correia, C., Lima-Brito, J., 2018. Seed priming with iron and zinc in bread wheat: Effects in germination, mitosis and grain yield. Protoplasma, 255: 1179–1194. https://doi.org/10.1007/s00709-018-1222-410.1007/s00709-018-1222-429453498 Search in Google Scholar

Sedelnikova, T.S., Muratova, E.N., Pimenov, A.V., 2010. Variability of chromosome numbers in gymnosperms. Biology Bulletin Reviews, 1 (2): 100–109. https://doi.org/10.1134/s207908641102008310.1134/S2079086411020083 Search in Google Scholar

Sluchyk, V., Sluchyk, I., Shyichuk, A., 2014. Assessment of both environmental cytotoxicity and trace metal pollution using Populus simonii Carr. as a bioindicator. Environmental Monitoring and Assessment, 186 (10): 6645–6650. https://doi.org/10.1007/s10661-014-3879-210.1007/s10661-014-3879-224942519 Search in Google Scholar

Stimpson, K.M., Matheny, J.E., Sullivan, B.A., 2012. Dicentric chromosomes: Unique models to study centromere function and inactivation. Chromosome Research, 20: 595–605. https://doi.org/10.1007/s10577-012-9302-310.1007/s10577-012-9302-3355791522801777 Search in Google Scholar

Teoh, S.B., Rees, H., 1977. B-chromosomes in White spruce. Proceeding of the Royal Society, 198 (1133): 325–344. https://doi.org/10.1098/rspb.1977.010110.1098/rspb.1977.0101 Search in Google Scholar

Tsvetkov, P.A., 2006. Issledovanie prirody pozharov v severnoi taige srednei Sibiri [Investigation of the nature of fires in the northern taiga of Central Siberia]. Conifers of the Boreal Zone, 23 (2): 186–195. Search in Google Scholar

Tsvetkov, V.F., Brovina, A.N., 2017. Challenges of forestry in Subarctic European Russia. Russian Journal of Forest Science, 4: 284–292. https://doi.org/10.7868/S002411481704004010.7868/S0024114817040040 Search in Google Scholar

Vladimirova, O.S., Muratova, E.N., 2005. Kariologicheskie osobennosti eli sibirskoi (Picea obovata Ledeb.) v usloviyakh antropogennogo zagryazneniya g. Krasnoyarska [Karyological features of Siberian spruce (Picea obovata Ledeb.) under anthropogenic contamination conditions of Krasnoyarsk]. Ecological Genetics, 3 (1): 18–23. https://doi.org/10.17816/ecogen3118-2310.17816/ecogen3118-23 Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD