1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Risk Estimation with the Application of the Matrix Method During the Operation of the Forklift

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 337 - 346
Eingereicht: 29 Nov 2020
Akzeptiert: 03 Apr 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Brown, K.R., Hastie, M., Khan, F.I., Amyotte, P.R. 2021. Inherently safer design protocol for process hazard analysis, Process Safety and Environmental Protection, 149, 199-211, DOI: 10.1016/j.psep.2020.10.046 Search in Google Scholar

Chrószcz B., Hansel J., 2011. Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwa AGH, Kraków. Search in Google Scholar

Dane uzyskane z Urzędu Dozoru Technicznego (listopad 2017 r.). Search in Google Scholar

Dobosz, M., Saja, P., Pacana, A., Woźny, A., 2016. Improvement of health and safety conditions at selected workplaces – on the example of transhipment terminal logistics company, Production Management and Engineering Sciences, London, 55-59. Search in Google Scholar

Jabłoński, A., Jabłoński, M. 2014. Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym - kluczowe aspekty integracji, TTS Technika Transportu Szynowego R. 21, 2014, 9, 31-35. Search in Google Scholar

Kapustka, K., Ziegmann, G., Klimecka-Tatar, D., Ostrega, M., 2020. Identification of health risks from harmful chemical agents–review concerning bisphenol A in workplace, Production Engineering Archives, 26 (2), 45-49, DOI: /10.30657/pea.2020.26.10 Search in Google Scholar

Klimecka-Tatar, D., Niciejewska, M., 2016. The OSH management system in the “small-sized” production company, Production Engineering Archives,13 (4), 49-52, DOI: 10.30657/pea.2016.13.11 Search in Google Scholar

Koradecka, D., 2008. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa (in Polish). Search in Google Scholar

Matuszewska, E., Orwat, J., 2016. Professional risk assessment on the workplace of surface surveyor employed in measuring-geological department of coalmine, Management Systems in Production Engineering, 6(2), 123-127. Search in Google Scholar

Polska Norma PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego. Search in Google Scholar

Prochowski, L., Żuchowski A. 2009: Technika transportu ładunków. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 314. Search in Google Scholar

Rączkowski, B., 2020. BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk. Search in Google Scholar

Reese, C.D., 2018. Occupational health and safety management: a practical approach, CRC Press. Search in Google Scholar

Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. 2008: Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Wydanie VI. Wydawnictwo Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg, 120. Search in Google Scholar

Romanowska-Słomka I., Słomka A., 2009. Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg. Search in Google Scholar

Saja, P., Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., 2017. Additional components of risk assessment and their impact on the probability parameter, Production Engineering Archives, 14, 11-14, DOI: 10.30657/pea.2017.14.03 Search in Google Scholar

Szlązak, J., Szlązak, N., 2010. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. AGH, Kraków. Search in Google Scholar

Ulewicz, R., Mazur, M., Klimecka-Tatar, D., Niciejewska, M., 2015. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, Wyd. SMJiP, Częstochowa (in Polish). Search in Google Scholar

Woźny, A. 2020. Selected problems of managing work safety - case study. Production Engineering Archives 2020, 26 (3), 99-103. DOI: 10.30657/pea.2020.26.20 Search in Google Scholar

Woźny, A., Dobosz, M., Saja, P., Pacana, A., 2015. Ryzyko zawodowe ryzykiem fiaska innowacyjnej działalności sektora MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 19, 75-88. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo