1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Manufacturing Capacity Management By Using Modern Simulation Tools

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 129 - 138
Eingereicht: 13 Dec 2020
Akzeptiert: 03 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bartnicka, J., Kabiesz, P., Kaźmierczak, J., 2020. Standardization of human activities as the component of a workflow efficiency model – a research experiment from a meat producing plant. Production Engineering Archives, 26(2), 73–77. Search in Google Scholar

Beaverstock, M., Greenwood, A.G., Lavery, E., Nordgren, B., 2012. Applied Simulation: Modeling and Analysis Using FlexSim, FlexSim Software Products. Search in Google Scholar

Cegłowski, C., 2006. Business process modeling using simulation software, Bydgoszcz: Polish Association for Knowledge Management, 4-14. Search in Google Scholar

Fíla, O., Sellner, K., Vysloužilová, D., Klimecka-Tatar, D., 2020. Safety and Automatization of Machining Line. System Safety: Human - Technical Facility - Environment, 2(1), 268–274. Search in Google Scholar

FlexSim, 2017. User manual. Search in Google Scholar

Gola, A., Korzan A., 2011. Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart Kanban, Bzdyra, K., Informatyczne Systemy zarządzania, Wydawnicto Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 39-51. Search in Google Scholar

Gołda, G., Kampa, A., 2009. Modelowanie i symulacja przepływu produkcji w zrobotyzowanym gnieździe wytwórczym, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 1, 22-29. Search in Google Scholar

Herma S., 2011. Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki, Bzdyra, K., Informatyczne Systemy zarządzania, Wydawnicto Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 52-65. Search in Google Scholar

Jakubowski J., Weretko, D. 2010. Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu, Bzdyra, K., Bocewicz, G., Informatyczne Systemy zarządzania, Wydawnicto Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 27-38. Search in Google Scholar

Jurczyk, K., Wzorek, A., 2018. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania FlexSim – studium przypadku, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 87, 4-20. Search in Google Scholar

Kapustka, K., Ziegmann, G., Klimecka-Tatar, D., Nakonczy, S., 2020. Process Management and Technological Challenges in the Aspect of Permanent Magnets Recovery - the Second Life of Neodymium Magnets, Manufacturing Technology, 20(5), 617–624 Search in Google Scholar

Klimecka-Tatar, D., 2018. Context of production engineering in management model of Value Stream Flow according to manufacturing industry, Production Engineering Archives, 21(7), 32-35. Search in Google Scholar

Knop, K., 2020. Indicating and analysis the interrelation between terms – visual: management, control, inspection and testing, Production Engineering Archives, 26(3), 110-120. Search in Google Scholar

Krenczyk, D., 2018. Planowanie przepływu produkcji z uwzględnieniem ograniczeń systemu transportu wewnętrznego wspomagane systemami symulacyjnymi, Knosala, R., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 441-451. Search in Google Scholar

Krynke, M., Mielczarek, K., 2018. Applications of linear programming to optimize the cost-benefit criterion in production processes, MATEC Web of Conferences, Vol.183, 6s. Search in Google Scholar

Le, T.D.C.,Nguyen, D.D., Oláh, J., Pakurár, M., 2020. Optimal vehicle route schedules in picking up and delivering cargo containers considering time windows in logistics distribution networks: A case study, Production Engineering Archives, 26(4), 174-184 Search in Google Scholar

Leks D., Gwiazda A., 2015. Application of FlexSim for modelling and simulation of the production process, Selected Engineering Problems, 6, 51-56. Search in Google Scholar

Mielczarek, K., 2019. An Identification of Areas Requiring Improvement in the Company Producing the Illumination – Case Study, Conference Quality Production Improvement – CQPI, 1(1), 520-527. Search in Google Scholar

Pawlak, S., Nowacki, K., 2017. Wpływ parametrów systemu produkcyjnego na koszty i czas trwania procesu, Knosala, R., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. Search in Google Scholar

Świder, J., Zdanowicz, R. 2005. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise Dynamics, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Search in Google Scholar

Ulewicz, R., Mazur, M., 2019. Economic aspects of robotization of production processes by example of a car semi-trailers manufacturer, Manufacturing Technology, 19(6),1054-1059. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo