1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Occupational Risk Analysis in the Position of a Policeman from Patrol and Intervention Link – A Case Study

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 100 - 107
Eingereicht: 29 Nov 2020
Akzeptiert: 31 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Antosz, K., Miąsik, J., 2015. Ocena oraz możliwości minimalizacji ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku procesu produkcyjnego, Technologia i Automatyzacja Montażu, 4, 35-40. Search in Google Scholar

Falkiewicz, M., 2018. Stres mundurowy, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Fine, W. T., 1971. Mathematical Evaluation for Controlling, Journal of Safety Research, 3(4), 157-166. Search in Google Scholar

Gierasimiuk, J., 2011. Ryzyko zawodowe i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa. Search in Google Scholar

Holubova V., 2016. Integrated Safety Management Systems. Polish Journal of Management Studies, 14, 1, 106-118, DOI: 10.17512/pjms.2016.14.1.10 Search in Google Scholar

Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Szwedzka, K., Szczuka, M., 2015. Behavior Based Intervention for Occupational Safety – Case Study, Procedia Manufacturing, 3, 4876-4883. Search in Google Scholar

Krause, M., 2011. Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 59, 173-190. Search in Google Scholar

Krynke, M., 2020. Risk Management in the Process of Personnel Allocation to Jobs. System Safety: Human - Technical Facility - Environment, 2(1), 82–90, 10.2478/czoto-2020-0011 Search in Google Scholar

Niciejewska, M., Kiriliuk, O., 2020. Occupational health and safety management in “small size” enterprises, with particular emphasis on hazards identification, Production Engineering Archives, 26 (4), 195-201. Search in Google Scholar

Niciejewska, M., Obrecht, M., 2020. Impact of Behavioral Safety (Behavioural-Based Safety – BBS) on the Modification of Dangerous Behaviors in Enterprises. System Safety: Human - Technical Facility - Environment, 2(1), DOI: 10.2478/czoto-2020-0040 Search in Google Scholar

Sadłowska-Wrzesińska, J., 2018. Podstawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, Wydawnictwo WSL, Poznań. Search in Google Scholar

Saja, P., Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., 2017. Additional components of risk assessment and their impact on the probability parameter, Production Engineering Archives, 14(14), 11-14. Search in Google Scholar

Tytyk, E., 2017. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. Search in Google Scholar

Woźny, A., 2020. Selected problems of managing work safety - case study. Production Engineering Archives, 26(3), 99–103, DOI: 10.30657/pea.2020.26.20 Search in Google Scholar

Zawieska, W.M, 2007. Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, CIOP-PIB, Warszawa. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym. Search in Google Scholar

Zyska, A., Kiriliuk, O., 2020. Influence of Life Style on Safety and Work Efficiency. System Safety: Human - Technical Facility - Environment, 2(1), 62–72, DOI: 10.2478/czoto-2020-0009 Search in Google Scholar

https://allebhp.pl/blogWpis,16,metoda-risk-score.html Search in Google Scholar

https://www.ciop.pl/ Search in Google Scholar

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzykazawodowego/6256,o-ocenie-ryzyka-zawodowego-informacja-wprowadzajaca.html Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo