1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Occupational Health and Safety Management in Terms of Special Employee Needs – Case Study

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 55 - 63
Eingereicht: 29 Dec 2020
Akzeptiert: 02 Feb 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Augustyńska, D., Pleban, D., Radosz, J., 2012. Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce I innych krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 63, 689-700. Search in Google Scholar

Baia, X., Wicaksono, H., 2020. How Relevant Are Environmental Factors in The Ergonomic Performance Assessments? Procedia Manufacturing, 52, 325-330. Search in Google Scholar

Bartuzi, P., 2014. Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – dobre praktyki, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa. Search in Google Scholar

Basner, M., Babisch, W., Davis, A., 2014. Auditory and non-auditory effects of noise on health, Lancet, 383, 1325-1332. Search in Google Scholar

Czaja, N., Bortkiewicz, A., 2018. Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, Forum Medycyny Rodzinnej, 12, 41-49. Search in Google Scholar

Engel, Z., 2001. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

EU-OSHA, 2007, FACTS71, https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders/view (15.12.2020). Search in Google Scholar

EU-OSHA, 2020. https://osha.europa.eu/pl/publications/risk-assessment-musculoskeletal-disorders-msds-0/view (24.12.2020). Search in Google Scholar

European Agency for Safety and Health at Work, 2014. Existing and new occupational hazards, Raport, http://osha.europa.eu// (26.12.2020). Search in Google Scholar

Gałusza, M., 2018. Poradnik służby BHP, Wyd. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg. Search in Google Scholar

Isaacs, D., Riordan, H., 2020. Sensory hypersensitivity in Tourette syndrome: A review, Brain and Development, 42, 627-638. Search in Google Scholar

Kapustka, K., Ziegmann, G., Klimecka-Tatar, D., Ostrega, M. 2020. Identification of health risks from harmful chemical agents–review concerning bisphenol A in workplace, Production Engineering Archives 26 (2), 45-49. DOI: 10.30657/pea.2020.26.10 Search in Google Scholar

Kazanowska, D., Kazimierowska-Wasiołek, M., Pragacz, M., 2020. Warunki pracy w 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Gdańsk. Search in Google Scholar

Kielesińska, A. 2020. Safety of Imported Machines - Selected Issues in the Context of Polish (UE) Regulation, System Safety: Human - Technical Facility – Environment, 2/1, 174-182, DOI: 10.2478/czoto-2020-0021 Search in Google Scholar

Klimecka-Tatar, D., Niciejewska, M., 2016. The OSH management system in the “small-sized” production company, Production Engineering Archives,13/4, 49-52. DOI: 10.30657/pea.2016.13.11 Search in Google Scholar

Koradecka, D., 2009. Bezpieczeństwo I higiena pracy, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa. Search in Google Scholar

Krynke, M. 2020. Risk management in the process of personnel allocation to jobs. System Safety: Human - Technical Facility – Environment, 2/1, 82-90, DOI: 10.2478/czoto-2020-0011 Search in Google Scholar

Lang, R., O’Reilly M., Healy O., Rispoli M., Lydon H., Streusand W., Davis T., Kang S., Sigafoos J., Lancioni G., Didden R., Giesbers S., 2012. Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: A systematic review, Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 1004-1018. Search in Google Scholar

Lewandowski, J., Górska, E., 2016, Zarzadzanie i organizacja środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polska-Warszawa. Search in Google Scholar

Martínez, K., Martínez-García, M., Marcos-Vidal, L., Janssen, J., Castellanos, F., Pretus, C., Villarroya, O., Pina-Camacho, L., Díaz-Caneja, M., Parellada, M., Arango, C., Desco, M., Sepulcre, J., Carmona, S., 2020. Sensory-to-Cognitive Systems Integration Is Associated With Clinical Severity in Autism Spectrum Disorder, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59, 422-433. Search in Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, 2020. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-osob-zautyzmem-i-zespolem-aspergera.html (acces: 6.06.2020). Search in Google Scholar

Niciejewska, M., 2016. Wpływ hałasu impulsowego na zdrowie człowieka w aspekcie zagrożeń zawodowych, Teoria i praktyka w zarządzaniu produkcją i usługami (red.) PALISZKIEWICZ, J., INGALDI, M., Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Polska-Częstochowa. Search in Google Scholar

Niciejewska, M., Mlakar Kac, S., 2019, The Work Environment Management in the Aspect of the Safety Shaping at the Administration and Office Workplace, System Safety: Human - Technical Facility - Environment (red.) ULEWICZ Robert, NIKOLIC Ruzica R., 7th International Conference System Safety: Human - Technical Facility - Environment (CzOTO 2018), Zakopane, Polska. 205-210. Search in Google Scholar

Niciejewska, M., Kiriliuk, O. 2020. Occupational health and safety management in “small size” enterprises, with particular emphasis on hazards identification. Production Engineering Archives, 26/4, 195-201. DOI: 10.30657/pea.2020.26.34 Search in Google Scholar

Niciejewska, M., Klimecka-Tatar, D., 2018. Health problems among employees in small enterprises as a result of improper OHS management, MATEC Web of Conferences 183, 01012. DOI: 10.1051/matecconf/201818301012 Search in Google Scholar

Pawlak, A., Pleban, D., Smagowska, B., Sobolewski, A., 2019. Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, mikroklimatu i oświetlenia w placówkach medycznych, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89408/2020022015827&2_G_02_Wytyczne.pdf, data dostępu 10.10.2020. Search in Google Scholar

Peris, E., 2020. Environmental noise in Europe – 2020, EEA Raport, 22, Luxembourg. Search in Google Scholar

Rączkowski, B., 2020, BHP w praktyce, Wydanie XVIII, Wyd. ODDK, Gdańsk. Search in Google Scholar

Spiller, J., 2020. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/raport-eeazanieczyszczenie-halasem-8465.html, data dostępu 10.10.2020. Search in Google Scholar

Ulewicz, R., Klimecka-Tatar, D., Mazur, M., Niciejewska, M., 2015. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Polska-Częstochowa. Search in Google Scholar

Wolska, A., Pawlak, A., 2007. Oświetlenie stanowisk pracy, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa. Search in Google Scholar

Woźny, A. 2020. Selected problems of managing work safety - case study, Production Engineering Archives 26(3), 99-103. DOI: 10.30657/pea.2020.26.20 Search in Google Scholar

Zawieska, W.M., 2014, Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo