1. bookVolumen 63 (2014): Heft 2 (November 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

New Localities of Rare Liverworts in the Central Poland

Online veröffentlicht: 20 Nov 2014
Volumen & Heft: Volumen 63 (2014) - Heft 2 (November 2014)
Seitenbereich: -
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Balcerzak P. (2003): Zmiany w szacie roślinnej Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w II połowie XX w. (północno-wschodnia część BOP). Praca magisterska (manuscript), Uniwersytet Łódzki, Łódź.Search in Google Scholar

Chmielewski T. & Urbanek H. (1960): Mchy okolic Łodzi. - Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń, 17(4): 1-16.Search in Google Scholar

Chmielewski T. & Urbanek H. (1963): Mszaki okolic Łodzi (wątrobowce i torfowce). - Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń, 15(6): 1-18.Search in Google Scholar

Czyżewska K. & Olaczek R. (1983): Bełchatowski Okręg Przemysłowy w badaniach Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego. - Acta Universitatis Lodziensis Folia Sozologica, 1: 89-123.Search in Google Scholar

Górski P. (2013): Wątrobowce (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego „lasy Środkowopomorskie” (Pomorze Zachodnie). Nadleśnictwo Karnieszewice.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Kołodziejek J., Witosławski P. & Popkiewicz P. (2011): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Gatunki chronione, rzadkie, ginące i narażone. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Klama H. (2006): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. In Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z. (eds): Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 21-35Search in Google Scholar

Koła W. & Turzańska M. (1995): Wątrobowce (Hepaticopsida) i glewiki (Anthocerophytina). Klucz do oznaczania. Część I. Wątrobowce plechowate i glewiki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.Search in Google Scholar

Kurowski J.K. (1993): Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.Search in Google Scholar

Maksymiuk Z. & Olaczek R. (2001): Indywidualność przyrodnicza regionu łódzkiego. In Liszewski S. (ed.): Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódzkie Tow. Nauk., Łódź: 49-51Search in Google Scholar

Staniaszek-Kik M. & Wolski G. J. (2009): Mszaki - zróżnicowanie, zmiany i zagrożenia. In Kurowski J. K. (ed.): Szata roślinna Polski środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo EKO-GRAF: 48-56.Search in Google Scholar

Szweykowski J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts - Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski. Biodiversity of Poland 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Urbanek H. (1966): Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Cz. IV. Przegląd mszaków w wyróżnionych zespołach leśnych. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Seria Polonica, 12(2): 151-178.Search in Google Scholar

Urbanek H. (1967): Torfowiska okolic Żytna w powiecie radomszczańskim. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Ser. II, 23: 61-73.Search in Google Scholar

Urbanek-Rutowicz H. (1969): Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno - fitosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobrzeży. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo