1. bookVolumen 53 (2019): Heft 1 (March 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Florilegium of Fortunata Obrąpalska – iconography of biological diversity in natural phenomena

Online veröffentlicht: 09 Sep 2019
Volumen & Heft: Volumen 53 (2019) - Heft 1 (March 2019)
Seitenbereich: 1 - 6
Eingereicht: 15 Jan 2019
Akzeptiert: 29 Mar 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Banaszkiewicz G. 1999. Cicho i spokojnie z Fortunatą Obrąpalską rozmawia Grażyna Banaszkiewicz. Kronika Miasta Poznania 3: 316-329.Search in Google Scholar

Górska M. 1975. Rytmika rozwojowa Prinsepia sinensis w poznańskim Ogrodzie Botanicznym. Wiad. Bot. 19(2), Biuletyn Ogrodów Botanicznych 2: 129-131.Search in Google Scholar

Jurecki K. 2004. Fortunata Obrąpalska. (https://culture.pl/en/artist/fortunata-obrapalska, 28.12.2018).Search in Google Scholar

Kalinowska M. (mscr.). Wspomnienia. Wywiady z Aleksandrem Łukasiewiczem i Różą Łukasiewicz przeprowadzone w latach 2012-2018.Search in Google Scholar

Kozień M. & Piłakowska M. 2014. Fortunata Obrąpalska, between pictorialism and experiment. 172 pp. Fundacja 9/11 Art Space, Poznań.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. 1956. Krajowe byliny ozdobne. 276 pp. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. 1958. Rytmika rozwojowa gatunków rodzaju Calanthe (Orchidaceae). Wiad. Bot. 2(4): 247-251.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). PTPN Prace Kom. Biol. 31(5): 1-33.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. 1992. Charakterystyka roślin psammofilnych i ich przystosowanie do środowiska wydmowego Mierzei Łebskiej. 85 pp. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. 2002. Wpływ czynników ekologicznych na niepojawianie się, w niektórych latach, organów nadziemnych bylin. Prace Ogrodu Botanicznego 1: 109-122.Search in Google Scholar

Łukasiewicz A. & Śmigla-Babula A. (eds.). 1978. Index Seminum Anno 1978 Collectorum, quae Hortus Botanicus Universitatis Posnaniensis Mutuo Commutanda Offert. 35 pp. Hortus Botanicus Universitatis Posnaniensis, Poznań.Search in Google Scholar

Makowiecki W. & Michałowska M. 1999. Fortunata Obrąpalska. 51 pp. Galeria Miejska Arsenał, Poznań.Search in Google Scholar

Medal Pamiątkowy z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego. Księgozbiór Ogrodu Botanicznego – dokumenty archiwalne. (mscr.).Search in Google Scholar

Obrąpalska F. (mscr.) Życiorys. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sygn. Kadrowa 901/715.Search in Google Scholar

Wójtowicz W. 1991. Charakterystyka geobotaniczna Pulastilla pratensis (L.) Miller w Polsce. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 1: 19-28.Search in Google Scholar

Wójtowicz W. 2000. Biologia, wymaganie siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej Pusatilla patens (L.) Mill. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 9: 45-54.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD