1. bookVolumen 17 (2023): Heft 1 (March 2023)
Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-5319
Erstveröffentlichung
22 Jan 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Challenges in the Design of a New Centrifugal Fan with Variable Impeller Geometry

Online veröffentlicht: 14 Jan 2023
Volumen & Heft: Volumen 17 (2023) - Heft 1 (March 2023)
Seitenbereich: 16 - 27
Eingereicht: 01 Jul 2022
Akzeptiert: 04 Oct 2022
Zeitschriftendaten
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-5319
Erstveröffentlichung
22 Jan 2014
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Kuczewski S. Wentylatory. Warszawa: WNT, 1978. Search in Google Scholar

2. Kuczewski S. Wentylatory promieniowe. Warszawa: WNT, 1966. Search in Google Scholar

3. Fortuna S. Wentylatory: podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie Kraków: TECHWENT, 1999. Search in Google Scholar

4. Bommes L, Fricke J, Grundmann R. Ventilatoren, 2. Auflage. Essen: Vulkan-Verlag, 2002. Search in Google Scholar

5. Mode F. Ventilatoranlagen: Theorie, Berechnung, Anwendung. Berlin New York: Walter de Gruyter, 1972. Search in Google Scholar

6. Bohl W. Ventilatoren. Würzburg: Vogel-Buchverlag, 1983. Search in Google Scholar

7. Joźwik K, Papierski A, Sobczak K, Obidowski D, Kryłłowicza W, Marciniak E, Wróbel G, Marciniak A, Wróblewski P, Kobierska A, Frącczak Ł, Podsędkowski L. Radial fan controlled with impeller movable blades – CFD investigations. Transactions of the Insitute of Fluid Flow Machinery. 2016; 131: 17-40. Search in Google Scholar

8. Radwański J, Laskowski W, Lewkowicz J, Podsętkowski A. Wentylator promieniowy z końcowymi częściami łopatek wirnika nastawnymi w czasie ruchu. Polish home patent no. 52456, 1967. (Urząd Patentowy PRL) Search in Google Scholar

9. Bukowski A. Cichosza! Optymalizacja wentylatorów sposobem na ograniczenie hałasu i kosztów. Polski Przemysł, 2013. Search in Google Scholar

10. Chmielarz W, Moczko P, Odyjas P, Rusiański E, Więckowski J, Wróblewski A. Wirnik wentylatora promieniowego. Polish home patent no. 234339, 2020. (Urząd Patentowy RP) Search in Google Scholar

11. Miller S. Teoria maszyn i mechanizmów: analiza układow kinematycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996 Search in Google Scholar

12. Gronowicz A, Miller S, Twaróg W Teoria maszyn i mechanizmów: zestaw problemów analizy i projektowania. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000 Search in Google Scholar

13. Zienkiewicz O C, Taylor R L, Zhu J Z. The Finite Element Method – Its Basis and Fundamentals. 6th edition. ELSEVIER, 2005. Search in Google Scholar

14. Zienkiewicz O C, Taylor R L. The Finite Element Method for Solid and Structure Mechanics. 6th edition. ELSEVIER, 2005.10.1016/B978-075066431-8.50196-X Search in Google Scholar

15. Rusiński E, Czmochowski J, Smolnicki T. Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. Search in Google Scholar

16. Rusiński E, Moczko P, Odyjas P, Pietrusiak D. Investigation of vibrations of a main centrifugal fanused in mine ventilation. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2014; 14: 569–579.10.1016/j.acme.2014.04.003 Search in Google Scholar

17. Cory W T W. Fans&Ventilation – A Practical Guide. Elsevier, 2005. Search in Google Scholar

18. Czmochowski J, Moczko P, Odyjas P, Pietrusiak D. Test of Rotary Machines Vibrations in Steady and Unsteady States on the Basis of Large Diameter Centrifugal Fans. Eksploatacja I Niezawodność – Mainten ance and Reliability. 2014; 16(2): 211-216. Search in Google Scholar

19. Uhl T. Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. Warszawa: WNT, 1997. Search in Google Scholar

20. Randall R B. Vibration-based Condition Monitoring. A John Wiley and Sons, Ltd, 2011.10.1002/9780470977668 Search in Google Scholar

21. Rusiński E, Moczko P, Odyjas P, Więckowski J. The numerical and experimental vibrations analysis of WLS series fans designed for the use in underground mines. Proc. Int. Conf. Computer Aided Engineering (Polanica Zdrój) Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer). 2017; 489–50410.1007/978-3-319-50938-9_51 Search in Google Scholar

22. ANSYS FLUENT 12.0 – Tutorial Guide (Ansys Inc.) Search in Google Scholar

23. ANSYS FLUENT 12.0 – User’s Guide (Ansys Inc.) Search in Google Scholar

24. ANSYS Fluent Theory Guide (Ansys Inc.) Search in Google Scholar

25. Cheah K W, Lee T S, Winoto S, Zhao Z M. Numerical Flow Simulation in a Centrifugal Pump at Design and Off-Design Conditions. International Journal of Rotating Machinery. 2007.10.1155/2007/83641 Search in Google Scholar

26. Engin T. Study of tip clearance effects in centrifugal fans with unshrouded impellers using computational fluid dynamics. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy. 2006; 2220(6): 599-610.10.1243/09576509JPE260 Search in Google Scholar

27. Chunxi L, Ling W S, Yakui J. The performance of a centrifugal fan with enlarged impeller. Energy Conversopn and Managment, 2011; 52(8-9): 2902-2910.10.1016/j.enconman.2011.02.026 Search in Google Scholar

28. Zawislak M. Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w celu poprawy sprawności przemysłowego systemu wentylacyjnego na bazie wentylatora FAWENT WP-80. Transp. Przemysłowy i Masz. Rob. 2014. Search in Google Scholar

29. Ng W K, Damodaran M. Computational Flow Modeling for Optimizing Industrial Fan Performance Characteristics. Proc. Int. Conf. European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD (Egmond aan Zee, The Netherlands). 2006. Search in Google Scholar

30. EN ISO 5801:2008 Industrial fans. Performance testing using standardized airways Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo