Zitieren

Ubikvitin-proteasomski sustav utječe na različite funkcije bjelančevina i stanica. Poremećaji u njegovoj regulaciji mogu dovesti do poremećaja u proteostazi koji su povezani s nastankom različitih bolesti i sa starenjem, ali se sustav može regulirati u liječenju pojedinih bolesti lijekovima poput 1,4 dihidropiridinskih (1,4 DHP) derivata, koji štite živčani sustav i usporavaju starenje. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi djelovanje nekoliko 1,4 DHP derivata na ekspresiju glasničke RNA (mRNA) u proteasomskim genima Psma3, Psmb5 i Psmc6 u više štakorskih organa. Štakori su tri dana dobivali oralne doze metkarbatona, etkarbatona, glutapirona, stirilkarbatona, AV-153-Na ili AV-153-Ca, a genska se ekspresija u mRNA utvrdila polimeraznom lančanom reakcijom u stvarnom vremenu (engl. real-time polymerase chain reaction, krat. PCR). Osim toga, utvrdili smo djelovanje derivata AV‑153‑Na i AV‑153‑Ca na ekspresiju gena Psma6. U bubrezima su metkarbaton, etkarbaton, stirilkarbatoni AV‑153‑Na povećali ekspresiju svih analiziranih gena. Glutapiron je povećao ekspresiju Psmb5 i Psmc6, ali ne i Psma3. U krvi je glutapiron povećao gensku ekspresiju Psmb5. U jetrima je AV‑153‑Na povećao ekspresiju Psma6 i Psmc6, istodobno smanjivši ekspresiju Psmb5. AV‑153‑Ca utjecao je samo na Psma6, povećavši mu ekspresiju. Sposobnost 1,4-DHP derivata da povećaju gensku ekspresiju proteasomskih podjediničnih proteina obećava u smislu mogućnosti liječenja bolesti povezanih s poremećenom proteasomskom funkcijom, no nužna su daljnja istraživanja.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere