Uneingeschränkter Zugang

Chemical Methods for Determination of Hydroxylated Metabolites of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Polychlorinated Biphenyls in Biological Material


Zitieren

U ovome preglednom radu prikazani su postupci analize hidroksiliranih metabolita policikličkih aromatskih ugljikovodika i poliklorbifenila u ljudima i životinjama. Ti metaboliti služe kao biomarkeri izloženosti ljudi i životinja navedenim zagađivalima, no neki od njih i sami posjeduju toksična svojstva. Analiziraju se najčešće u urinu koji je kao uzorak najdostupniji, ali se isto tako mogu analizirati i u ljudskoj, odnosno životinjskoj jetri, žuči i masnom tkivu.

Analiza metabolita aromatskih zagađivala važna je zbog određivanja biodostupnosti aromatskih zagađivala, njihove potencijalne toksičnosti u ljudskom organizmu, ali i zbog toksičnosti samih metabolita. Napredak analitičkih metoda omogućio je simultanu analizu velikog broja metabolita u uzorcima. Nove tehnike ekstrakcije i selektivnije i preciznije kvalitativne i kvantitativne analize omogućuju detekciju vrlo niskih koncentracija metabolita. Pri tome dodatnu prednost imaju jednostavne tehnike koje zahtijevaju manje kemikalija i vremena za analizu.

ISSN:
0004-1254
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere