1. bookVolumen 56 (2017): Heft 4 (January 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2545-3149
Erstveröffentlichung
01 Mar 1961
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Polieren
Uneingeschränkter Zugang

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU I GAZOCIĄGÓW

Online veröffentlicht: 22 May 2019
Volumen & Heft: Volumen 56 (2017) - Heft 4 (January 2017)
Seitenbereich: 381 - 388
Eingereicht: 01 Jan 2017
Akzeptiert: 01 Jun 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2545-3149
Erstveröffentlichung
01 Mar 1961
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Polieren

Al Abbas F.M., Spear J.R., Kakpovbia A., Balhareth N.M., Olson D.L., Mishra B.: Bacterial attachment to metal substrate and its effects on microbiologically-influenced corrosion in transporting hydrocarbon pipelines. J. Pipeline Eng.1, 63–72 (2012)10.1002/9781118511466.ch14Search in Google Scholar

Balk M., Mehboob F., van Gelder A.H., Rijpstra W.I.C., Damsté J.S.S., Strams A.J.M.: (Per)chlorate reduction by an acetogenic bacterium, Sporomusa sp., isolated from an underground gas storage. Appl. Microbiol.Biotechnol.88, 595–603 (2010)10.1007/s00253-010-2788-8292499120680263Search in Google Scholar

Balk M., van Gelder T., Weelink S.A., Strams A.J.M.: (Per)chlorate reduction by the thermophilic bacterium Moorella perchloratireducens sp. nov., isolated from underground gas storage. Appl. Environ.Microbiol.74, 403–409 (2008)10.1128/AEM.01743-07222326717981952Search in Google Scholar

Bankes N., Gaunce J.: Natural Gas Storage Regimes in Canada: A Survey. ISEEE Research Paper, December 2009, dostęp: http://www.law.ucalgary.ca/files/law/bankes_and_gaunce_natural-gas_storage_regimes_in_canada-1.pdf (04.01.2017)Search in Google Scholar

Bartling C.: Microbially induced corrosion: The silent killer of infrastructure. Pipeline Gas J.1, 73–74 (2016)Search in Google Scholar

Bombach P., van Almisick T., Richnow H.H., Zenner M., Krüger M.: Microbial life in an underground gas storage reservoir. Geophys. Res. Abstr.17, EGU2015-15756 (2015)Search in Google Scholar

Bućko P.: Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Rynek Energii, 3, 17–22 (2015)Search in Google Scholar

Burgherr P., Hirschberg S.: Severe accident risks in fossil energy chains: A comparative analysis. Energy, 33, 538–553 (2008)10.1016/j.energy.2007.10.015Search in Google Scholar

Cwalina B.: Metale i stopy (w) Mikrobiologia materiałów, red. B. Zyska, Z. Żakowska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2005, s. 413–445Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. Dz. U. UE L 09.211.55Search in Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/ WE. Dz. U. UE L 09.211.94Search in Google Scholar

El-Sherik A.: Managing black powder in sales-gas transmission pipelines. J. Pipeline Eng. 1, 19–24 (2016)Search in Google Scholar

Enning D., Garrelfs J.: Corrosiaon of iron by sulfate-reducing bacteria: New views of an old problem. Appl. Environ. Microbiol.80, 1226–1236 (2014)10.1128/AEM.02848-13391107424317078Search in Google Scholar

Gutarowska B.: Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje. LAB, 18, 10–14 (2013)Search in Google Scholar

International Energy Agency: Natural gas information 2016 edition, http://wds.iea.org/wds/pdf/Gas_documentation.pdf (04.01.2017)Search in Google Scholar

International Energy Agency: Statistics search, https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ (04.01.2017)Search in Google Scholar

Ivanova A.E., Borzenkov I.A., Tarasov A.L., Milekhina E.I., Belyaev S.S.: A microbiological study of an underground gas storage in the process of gas extraction. Microbiology, 76, 461–468 (2007a)10.1134/S0026261707040121Search in Google Scholar

Ivanova A.E., Borzenkov I.A., Tarasov A.L., Milekhina E.I., Belyaev S.S.: A microbiological study of an underground gas storage in the process of gas injection. Microbiology, 76, 453–460 (2007b)10.1134/S002626170704011XSearch in Google Scholar

Janusz P., Kaliski M., Szurlej A.: Role of underground gas storage in the EU natural gas market. AGH Drilling, Oil, Gas, 31, 11–23(2014)10.7494/drill.2014.31.1.11Search in Google Scholar

Jan-Roblero J., Romero J.M., Amaya M., Le Borgne S.: Phylogenetic characterization of a corrosive consortium isolated from a sour gas pipeline. Appl. Microbiol. Biotechnol. 64, 862–867 (2004)Search in Google Scholar

Jan-Roblero J., Posadas A., Zavala Díaz de la Serna J., García R., Hernández-Rodríguez C.: Phylogenetic charakterization of bacterial consortia obtained of corroding gas pipelines in Mexico. World J. Microbiol. Biotechnol.24, 1775–1784 (2008)10.1007/s11274-008-9674-xSearch in Google Scholar

Kaliski M., Janusz P., Szurlej A.: Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego. Nafta– Gaz, 5, 325–332 (2010)Search in Google Scholar

Khan T.S., Al-Shehhi M.S.: Review of black powder in gas pipelines –An industrial perspective. J. Natural Gas Sci. Eng.25, 66–76 (2015)10.1016/j.jngse.2015.04.025Search in Google Scholar

Mehanna M., Basséguy R., Délia M.-L., Bergel A.: Effect of Geobacter sulfurreducens on the microbial corrosion of mild steel, ferritic and austenitic stainless steel. Corros. Sci. 51, 2596– 2604 (2009)Search in Google Scholar

Materiały informacyjne firmy Mistal sp. z o.o. http://mistal.pl/en10208#norma (04.01.2017)Search in Google Scholar

Mori K., Tsurumaru H., Harayama S.: Iron corrosion activity of anaerobic hydrogen-consuming microorganisms isolated from oil facilities. J. Biosci.Bioeng. 110, 426–430 (2010)Search in Google Scholar

Ossai Ch. I.: Advances In Asset Management Techniques: An overview of corrosion mechanisms and mitigation strategies for oil and gas pipelines. Int. Schol. Res. Network ISRN Corrosion, DOI: 10.5402/2012/570143 (2012)10.5402/2012/570143Search in Google Scholar

Papavinasam S.: Oil and gas industry network (w) Corrosion Control in the Oil and Gas Industry, red. S. Papavinasam, Elsevier, Amsterdam, 2014, s. 41–13210.1016/B978-0-12-397022-0.00002-9Search in Google Scholar

Rajasekar A., Anadkumar B., Maruthamuthu S., Ting Y.-P., Rahman P.K.S.M.: Characterization of corrosive bacterial consortia isolated from petroleum-product-transporting pipelines. Appl. Microbiol. Biotechnol.85, 1175–1188 (2010)10.1007/s00253-009-2289-919844704Search in Google Scholar

Rubio C., Ott C., Amiel C., Dupont-Moral I., Travert J., Mariey L.: Sulfato/thiosulfato reducing bacteria characterization by FT-IR spectroscopy: A new approach to biocorrosion control. J. Microbiol. Methods, 64, 287–296 (2006)Search in Google Scholar

Rusik A., Stolecka K.: Poważne uszkodzenia rurociągów i ichskutki. Rynek Energii, 6, 97–102 (2009)Search in Google Scholar

Rządkowski J.: Uszkodzenia korozyjne rurociągów. Rurociągi, 34, 12–15 (2004)Search in Google Scholar

Sobodkina G.B., Panteleeva A.N., Kostrikina N.A., Kopitsyn D.S., Bonch-Osmolovskaya E.A., Slobodkin A.I.: Tepidibacillus fermentans gen. nov., sp. nov.: a moderately thermophilic anaerobic and microaerophilic bacterium from an underground gas storage. Extremophiles, 17, 833–839 (2013)10.1007/s00792-013-0564-223881258Search in Google Scholar

Stopa J., Rychlicki S., Kosowski P.: Rola podziemnego magazynowania gazu w kawernach solnych. Gospod. Surowcami Min. 24, 11–23 (2008)Search in Google Scholar

Such P., Turkiewicz A., Kapusta P., Stopa J., Rychlicki S.: Zastosowanie biocydów w celu ograniczenia rozwoju flory bakteryjnej w PMG. Wiertnictwo Nafta Gaz, 24, 553–558 (2007)Search in Google Scholar

Szurlej A., Kamiński J., Janusz P., Iwicki K., Mirowski T.: Rozwój energetyki gazowej w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii, 6, 33–38 (2014)Search in Google Scholar

Szymczyk K.: Tradycyjne a rozwojowe rozwiązania w metodach dystrybucji gazu ziemnego na świecie. Logistyka, 1, 33–35 (2015)Search in Google Scholar

Tarasov A.L., Borzenkov I.A., Chernykh N.A., Belyayev S.S.: Isolation and investigation of anaerobic microorganisms involved in methanol transformation in an underground gas storage facility. Microbiology, 80, 171–179 (2011)10.1134/S0026261711020147Search in Google Scholar

Turkiewicz A.: Metody przeciwdziałania procesom tworzenia się biogennego H2S w podziemnych magazynach gazu. Nafta – Gaz, 3, 220–227 (2009)Search in Google Scholar

Turkiewicz A.: The role of microorganisms in the oil and gas industry. Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 227–239 (2011)Search in Google Scholar

Turkiewicz A., Brzeszcz J., Kapusta P.: The application of biocides in the oil and gas industry. Nafta– Gaz, 2, 103–111 (2013)Search in Google Scholar

Turkiewicz A., Kania M., Janiga M.: Badanie mikrobiologiczne i analizy chemiczne zawartości związków siarki w mediach złożowych pochodzących z warstw solnych obiektu magazynowania gazu ziemnego. Nafta– Gaz, 8, 588–598 (2013)Search in Google Scholar

Turkiewicz A., Kapusta P., Brzeszcz J.: Mikroorganizmy i procesy mikrobiologiczne w przemyśle naftowym. Nafta– Gaz, 10, 805–811 (2009)Search in Google Scholar

Turkiewicz M.: Drobnoustroje psychrofilne i ich biotechnologiczny potencjał. Kosmos, 4, 307–320 (2006)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348Search in Google Scholar

Węgrzyn A., Żukrowski K.: Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów. Chemik, 68, 710–722 (2014)Search in Google Scholar

Zhu X.Y., Lubeck J., Kilbane II J.J.: Characterization of microbial communities in gas industry pipelines. Appl. Environ. Microbiol.69, 5354–5363 (2003)10.1128/AEM.69.9.5354-5363.200319495512957923Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo